Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


eatchuoi19999 nội dung

Có 2 mục bởi eatchuoi19999 (Tìm giới hạn từ 08-08-2016)


Sắp theo                Sắp xếp  

#719505 Tìm dư của phép chia số $1^{2007}+2^{2007}+...+n^...

Đã gửi bởi eatchuoi19999 on 15-01-2019 - 08:28 trong Số học

Cho số nguyên dương $n$. Tìm dư của phép chia số $1^{2007}+2^{2007}+...+n^{2007}$ cho $n+2$.
#636758 Giải hệ phương trình: $(18x+9)\sqrt{x^2+x+1}=y\sqrt...

Đã gửi bởi eatchuoi19999 on 30-05-2016 - 09:54 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải hệ phương trình: 

$\left\{\begin{matrix} (18x+9)\sqrt{x^2+x+1}=y\sqrt{4y^2+27}\\ (2y+3)^2=24\sqrt{x}(2y-9) \end{matrix}\right.$