Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Nguyen Hoai Linh nội dung

Có 12 mục bởi Nguyen Hoai Linh (Tìm giới hạn từ 25-10-2016)


Sắp theo                Sắp xếp  

#446050 [TOPIC] Phương trình lượng giác - Các đề thi thử 2012

Đã gửi bởi Nguyen Hoai Linh on 29-08-2013 - 09:11 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Lần sau mấy bác làm xong một bài thì đưa ra một bài nhé, không nhất thiết phải là đề thi thử đâu!

Bài 6: GPT: ${\tan ^2}x{\tan ^2}3x\tan 4x = {\tan ^2}x - {\tan ^2}3x + \tan 4x$
Bài 7: GPT: $\frac{{3\left( {\cos 2x + \cot 2x} \right)}}{{\cot 2x - \cos 2x}} = 4\sin \left( {\frac{\pi }{4} + x} \right)\cos \left( {\frac{\pi }{4} - x} \right)$

B6: Dk $\cos x\cos 3x\cos 4x\neq 0$

pt tg đg $\tan 4x (\tan ^{2}x\tan^{2}3x-1)= (\tan x-\tan 3x)(\tan x+\tan 3x)$

Ta chứng minh được $\tan ^{2}x\tan ^{2}3x-1\neq 0$

Khi đó pt tg đg$\tan 4x= \frac{\tan 3x-\tan x}{1+\tan x\tan 3x} \frac{\tan x+\tan 3x}{1-\tan x\tan 3x}= \tan 2x\tan 4x$

Từ đó tìm được nghiệm của phương trình.....
#446048 $sin^{2}x+sin^{2}2x+sin^{2}3x=\sqrt...

Đã gửi bởi Nguyen Hoai Linh on 29-08-2013 - 08:42 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Giải phương trình $sin^{2}x+sin^{2}2x+sin^{2}3x=\sqrt{3}cosx$

Eo! Bài này quen wa! Mình cũng chửa lm dk
#446047 Rút gọn $\frac{1}{\cos x\cos 2x}+...

Đã gửi bởi Nguyen Hoai Linh on 29-08-2013 - 08:11 trong Công thức lượng giác, hàm số lượng giác

$\frac{1}{\cos x\cos 2x}+\frac{1}{\cos 2x\cos 3x}+...+\frac{1}{\cos nx\cos (n+1)x}$   ;  n là số tự nhiên
#412942 Những viên Kim cương trong BĐT toán học

Đã gửi bởi Nguyen Hoai Linh on 16-04-2013 - 10:16 trong Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Bất đẳng thức

Đây là tài liệu Những viên Kim cương trong BĐT Toán học, các bạn tham khảo.

Link tải về: http://www.mediafire...w4eb518qqpq6m9g
 

Nguồn: k2pi.net

 

em tải về rồi nhưng sao không mở được
#412560 giải phương trình $x^{2}-4x-3=\sqrt{x+5}$

Đã gửi bởi Nguyen Hoai Linh on 14-04-2013 - 14:41 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

$x^{2}-4x-3=\sqrt{x+5}$

Đặt $\sqrt{x+5}=y-2$ chuyển về hệ phương trình đối xứng loại 2
#411066 ÔN THI ĐẠI HỌC 2013

Đã gửi bởi Nguyen Hoai Linh on 07-04-2013 - 16:55 trong Bất đẳng thức và cực trị

Sr! Đk là abcd= 1
#411054 ÔN THI ĐẠI HỌC 2013

Đã gửi bởi Nguyen Hoai Linh on 07-04-2013 - 15:45 trong Bất đẳng thức và cực trị

Cho $a,b,c> 0; abcd= 1$. Chứng minh

     $\frac{1}{1+a+b+c}+\frac{1}{1+b+c+d}+\frac{1}{1+c+d+a}+\frac{1}{1+d+a+b}\leq 1$
#411025 ÔN THI ĐẠI HỌC 2013

Đã gửi bởi Nguyen Hoai Linh on 07-04-2013 - 13:06 trong Bất đẳng thức và cực trị

Cho $a,b,c$ là 3 số thực dương. Chứng minh

                     $\left ( a+b \right )\left ( b+c \right )\left ( c+a \right )\geq \frac{8}{3}\left ( a+b+c \right )\sqrt[3]{a^{2}b^{2}c^{2}}$   
#411020 Chuyên đề 4:Hình học mặt phẳng, Hình giải tích.

Đã gửi bởi Nguyen Hoai Linh on 07-04-2013 - 12:31 trong Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai đường thẳng D1 : x - y =0 và D2 : 2x + y - 1 =0. Tìm toạ độ các đỉnh hình vuông ABCD biết A$\in$D1, C$\in$D2, và B,D thuộc trục hoành.
#410975 Tìm toạ độ đỉnh

Đã gửi bởi Nguyen Hoai Linh on 07-04-2013 - 09:56 trong Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Cho tam giác ABC có diện tích S=$\frac{3}{2}$, toạ độ các đỉnh A(2;-3),B(3;-2) và trọng tâm của tam giác nằm trên đường thẳng

 D: 3x-y-8=0.Tìm toạ độ đỉnh C.
#410732 phương trình đường thẳng

Đã gửi bởi Nguyen Hoai Linh on 06-04-2013 - 10:48 trong Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Trong hệ toạ độ Oxy, cho ba điểm A(1;1),B(2;-1),C(1;-2). Viết phương trình đường thẳng d đi qua O sao cho tổng khoảng cách từ A,B,C đến d là lớn nhất.
#410719 $abc(a^2+b^2+c^2) \leq 3$ với $a+b+c=3$

Đã gửi bởi Nguyen Hoai Linh on 06-04-2013 - 09:26 trong Bất đẳng thức và cực trị

Cho 3 số thực dương $a,b,c$ thoả mãn $a+b+c=3$. Chứng minh rằng:

                 $abc(a^2+b^2+c^2) \leq 3$