Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


xuan23 nội dung

Có 23 mục bởi xuan23 (Tìm giới hạn từ 01-10-2016)


Sắp theo                Sắp xếp  

#487662 Chứng minh phương trình đạo hàm riêng

Đã gửi bởi xuan23 on 18-03-2014 - 21:05 trong Giải tích

1)Cho $z=ln(x^2+y^2+2xy)$.Chứng minh rằng:$x.z'_{x}+y.z'_{y}=2$

2) cho $u=x+\frac{x-y}{x-z}$.Chứng minh rằng:$u'_{x}+u'_{y}+u'_{z}=1$
#431677 Tìm số phức z có acgurment nhỏ nhất

Đã gửi bởi xuan23 on 29-06-2013 - 20:32 trong Tổ hợp - Xác suất và thống kê - Số phức

Trong các số phức z thoả mãn điều kiện $\left | z+1-i \right |\leq 1$.Tìm số phức z có acgurment nhỏ nhất

 

 
#431672 Tìm B,C $\in$ $\Delta_{1}$, $...

Đã gửi bởi xuan23 on 29-06-2013 - 20:11 trong Phương pháp tọa độ trong không gian

$\Delta _{1}: \frac{x}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{1}$
$\Delta _{2}: \frac{x-1}{1}=\frac{1-y}{-1}=\frac{z-2}{1}$
Điểm A(1;-1;2)
 

Tìm B,C  $\in$  $\Delta_{1}$, $\Delta_{2}$  sao cho đường thẳng BC $\in$  mặt phẳng (P) qua  A và đường thẳng $\Delta_{1}$,đồng thời đường thẳng  BC vuông góc $\Delta_{2}$
#431619 Tính tích phân $\int_{2}^{3}\frac{x^...

Đã gửi bởi xuan23 on 29-06-2013 - 17:09 trong Tích phân - Nguyên hàm

Tính tích phân $\int_{2}^{3}\frac{x^{3}+3x }{x^{4}-5x^{2}+6} dx$
#431616 Giải phương trình $2^{2x^{2}+1}-9.2^{x^{2...

Đã gửi bởi xuan23 on 29-06-2013 - 16:56 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải phương trình $2^{2x^{2}+1}-9.2^{x^{2}+x}+2^{2x+2}=0$

 
#431606 Giải phương trình lượng giác $2cos^{2}(x-\frac{...

Đã gửi bởi xuan23 on 29-06-2013 - 16:33 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Giải phương trình lượng giác $2cos^{2}(x-\frac{\Pi }{4})-2cosx-4sinx-cos2x+2=0$

 
#431600 Tìm điểm M $\in$ ( C) để tam giác MAB cân tại M

Đã gửi bởi xuan23 on 29-06-2013 - 16:11 trong Hàm số - Đạo hàm

Cho hàm số ( C )  $y=y=x^{3}-3x+2$.Gọi A,B là 2 điểm cực trị của hàm số.Tìm điểm M $\in$ (  C) để tam giác MAB cân tại M

 
#431214 Cho đường tròn C có phương trình $(x-4)^{2}+y^{2}=4...

Đã gửi bởi xuan23 on 28-06-2013 - 09:50 trong Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Cho đường tròn C có phương trình $(x-4)^{2}+y^{2}=4$ và M(1;-2).Tìm N thuộc Oy để từ N kẻ được 2 tiếp tuyến NA,NB tới đường tròn C đồng thời đường thẳng AB đi qua M(A,B là 2 tiếp điểm)

 


Cho đường tròn C có phương trình $(x-4)^{2}+y^{2}=4$ và M(1;-2).Tìm N thuộc Oy để từ N kẻ được 2 tiếp tuyến NA,NB tới đường tròn C đồng thời đường thẳng AB đi qua M(A,B là 2 tiếp điểm)
#431213 Cho đường tròn (C) có phương trình $(x-4)^{2}+y^{2}=...

Đã gửi bởi xuan23 on 28-06-2013 - 09:46 trong Phương pháp tọa độ trong không gian

admin xoá giúp em bài này em post nhầm mục
#431116 Cho hàm số $x^{3}+3mx^{2}-3m-1$.Với giá trị nào...

Đã gửi bởi xuan23 on 27-06-2013 - 20:43 trong Hàm số - Đạo hàm

Cho hàm số y=$x^{3}+3mx^{2}-3m-1$.Với giá trị nào của m thì hàm số có cực đại cực tiêu đối xứng qua (d)x+8y-74=0

 
#431112 viết phương trình cạnh BC tính $S_{ABC}$

Đã gửi bởi xuan23 on 27-06-2013 - 20:27 trong Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Cho tam giác ABC cân tại A.Phương trình AB: x+y-3=0 Phương trình AC : x-7y+5=0 Đường thẳng BC qua M(1;10) .viết phương trình cạnh BC tính $S_{ABC}$

 
#431109 Cho đường tròn (C) có phương trình $(x-4)^{2}+y^{2}=...

Đã gửi bởi xuan23 on 27-06-2013 - 20:15 trong Phương pháp tọa độ trong không gian

Cho đường tròn C có phương trình $(x-4)^{2}+y^{2}=4$ và M(1;-2).Tìm N thuộc Oy để từ N kẻ được 2 tiếp tuyến NA,NB tới đường tròn C đồng thời đường thẳng AB đi qua M(A,B là 2 tiếp điểm)
#431058 Giải bất phương trình $9+(x+1).log_{0.5}(1-x)>log_{2...

Đã gửi bởi xuan23 on 27-06-2013 - 17:12 trong Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình

Giải bất phương trình $9+(x+1).log_{0.5}(1-x)>log_{2}(x^{2}-2x+1)-3x$

 
#431055 Cho (P):2x-2y-z+6=0;(Q):3x-y+3z-25=0

Đã gửi bởi xuan23 on 27-06-2013 - 16:57 trong Phương pháp tọa độ trong không gian

Cho (P):2x-2y-z+6=0
        (Q):3x-y+3z-25=0
d:x=3+5t;y=1;z=1+t
Gọi $\Delta$ là hình chiếu d lên (P). viết phương trình mặt cầu (S) có tâm thuộc $\Delta$ và tiếp xúc (Q) tại điểm A(4;2;5)
 

 
#431054 $\int_{1}^{2}\frac{ln(x^{2}...

Đã gửi bởi xuan23 on 27-06-2013 - 16:56 trong Tích phân - Nguyên hàm

bạn tính cụ thể thành tích phân được không?
#431033 $\int_{1}^{2}\frac{ln(x^{2}...

Đã gửi bởi xuan23 on 27-06-2013 - 16:06 trong Tích phân - Nguyên hàm

a)$\int_{0}^{1}\frac{2^{\frac{x}{2}}dx}{(2^{x}-9)\sqrt{3-2^{1-x}}}$
 
b)$\int_{1}^{2}\frac{ln(x^{2}+1)dx}{x^{3}}$
 

 
#431019 Câu hỏi phụ khảo sát Cho hàm số $y=-x^{4}+2x^{2}$

Đã gửi bởi xuan23 on 27-06-2013 - 15:45 trong Hàm số - Đạo hàm

Cho hàm số $y=-x^{4}+2x^{2}$.Tìm k>0 để đường thẳng  $\Delta$ y=kx tiếp xúc với đồ thị C.Tìm giao điểm của đồ thị C với   $\Delta$ có hoành độ $\neq$ 0 và  $\neq$ hoành độ tiếp điểm

 
#430753 Viết PTMP (P) qua M và song song Ox sao cho (P) cắt d1,d2 tại A,B sao cho AB=1

Đã gửi bởi xuan23 on 26-06-2013 - 16:21 trong Phương pháp tọa độ trong không gian

Cho M(0;2;0) $d_{1}:\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{-2}=\frac{1+z}{1}$ ,$d_{2}:\frac{x-3}{2}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z}{1}$.Viết PTMP (P) qua M và song song Ox sao cho (P) cắt d1,d2 tại A,B sao cho AB=1

 
#430687 Viết phương trình mặt phẳng (P)

Đã gửi bởi xuan23 on 26-06-2013 - 10:41 trong Phương pháp tọa độ trong không gian

Cho M(0;2;0) $d_{1}:\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{-2}=\frac{1+z}{1}$ ,$d_{2}:\frac{x-3}{2}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z}{1}$.Viết PTMP (P) qua M và song song Ox sao cho (P) cắt d1,d2

 
#430677 Tính tích phân $\int_{ln2}^{ln5}\frac...

Đã gửi bởi xuan23 on 26-06-2013 - 10:15 trong Tích phân - Nguyên hàm

$\int_{ln2}^{ln5}\frac{e^{x}dx}{(10-e^{x}).\sqrt{e^{x}-1}}$

 
#430676 Giải phương trình $\sqrt{(x-2)(x-\frac{1}{...

Đã gửi bởi xuan23 on 26-06-2013 - 10:01 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

 $\sqrt{(x-2)(x-\frac{1}{2})^{log_{3}x}}=\sqrt{x-2}$

 
#430000 Tính tích phân $\int_{1}^{3}\frac{3+l...

Đã gửi bởi xuan23 on 23-06-2013 - 17:30 trong Tích phân - Nguyên hàm

$\int_{1}^{3}\frac{3+lnx}{(x+1)^{2}}$
#429256 Tính tích phân $\int_{\frac{\Pi }{3...

Đã gửi bởi xuan23 on 20-06-2013 - 16:00 trong Tích phân - Nguyên hàm

$\int_{\frac{\Pi }{3}}^{\frac{2\Pi }{3}}\frac{x+(x+sinx).sinx}{(1+sinx).sin^{2}x}$