Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ngantunglovely nội dung

Có 1 mục bởi ngantunglovely (Tìm giới hạn từ 24-09-2016)


Sắp theo                Sắp xếp  

#451658 $G=\frac{3a^3+4a\sqrt b +5 b \sqrt a + b^3}...

Đã gửi bởi ngantunglovely on 19-09-2013 - 14:55 trong Đại số

1/Cho ba đường thẳng có phương trình lần lượt là:

$$(d_1): y=x+3 ; (d_2): y=5; (d_3):x=-4.5.$$

a)Tính diện tích tam giác $ABC$. Trong đó $A,B,C$ lần lượt là giao $(d_1)$ và $(d_2)$; $(d_2)$ và $(d_3); (d_3)$ và $(d_1)$.

b) Lập phương trình đường trung tuyến $AM$ ($M$ là trung điểm $BC$)

c) Lập phương trình đường phân giác $CD$ của góc $C$

2/Tính giá trị biểu thức:

$$G=\frac{3a^3+4a\sqrt b +5 b \sqrt a + b^3}{2a^5+3a^2\sqrt{b^3} + \sqrt{a^3b^2}}$$
Biết: $2a+3b=2.211;5a-7b=1.946$
3/ Rút gọn rồi tính: 

$$\frac{x+\frac{x-\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}}{\frac{x+1}{x\sqrt{x}-1}-\frac{2\sqrt{x}}{x}+\sqrt{x}+1}$$

H=(x+(x- căn x+1)/(căn x -1))/((x+1)/(x*căn x-1)-((2 căn x)/x+căn x+1))

Tại $x=169.78$

(giải giùm em hộ, em mang ơn nhiều lắm, thứ 7 em học rồi mấy anh chị giỏi toán nhất nhì kia ơi)