Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Creammy Mami nội dung

Có 12 mục bởi Creammy Mami (Tìm giới hạn từ 21-10-2016)


Sắp theo                Sắp xếp  

#460508 $\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{x...

Đã gửi bởi Creammy Mami on 28-10-2013 - 19:29 trong Đại số

Cho $(P):y=x^2-(3m-5)x=3m+10$

Tìm $m$ để $(P)$ cắt $Ox$ tại $2$ điểm phân biệt $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$ sao cho $\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{x^2}=\dfrac{34}{225}$. Với $m$ đó tìm $C \in Oy$ sao cho $\triangle ABC$ vuông tại $A$
#460506 $(P):y=x^2-(m+1)x+5m-8$

Đã gửi bởi Creammy Mami on 28-10-2013 - 19:22 trong Đại số

Cho $(P):y=x^2-(m+1)x+5m-8$

Tìm $M$ để $(P)$ cắt $Ox$ tại $A,B$ và cắt $Oy$ tại $C$ sao cho $S_{\triangle ABC}=1$.
#460184 $x^2y^4+2(x^2+1)y^2+4xy+x^2-4xy^3\geq 0$

Đã gửi bởi Creammy Mami on 27-10-2013 - 06:23 trong Bất đẳng thức và cực trị

theo mình đề phải là : $pa^2+qb^2\geq pqc^2$

Ừ mình nhầm, đề như vậy đó
#460121 $x^2y^4+2(x^2+1)y^2+4xy+x^2-4xy^3\geq 0$

Đã gửi bởi Creammy Mami on 26-10-2013 - 19:48 trong Bất đẳng thức và cực trị

1) Chứng minh rằng: $\forall x,y \in \mathbb{R}$

$$x^2y^4+2(x^2+1)y^2+4xy+x^2-4xy^3\geq 0$$

2) Chứng minh rằng: $\forall x,y \in \mathbb{R}$

$$19x^2+54y^2+16z^2-16xz-24yz+36xy\geq 0$$

3) Cho $a,b,c$là $3$ cạnh của tam giác

Chứng minh rằng  $\forall x,y \in \mathbb{R}$, $(ax+by)(x+y)\geq cxy$

4) Chứng minh rằng: $\forall x,y \in \mathbb{R}$, $(x+y)^2-xy+1\geq (x+y)\sqrt{3}$

5) Cho $t<z<y$, chứng minh rằng $\forall x,y \in \mathbb{R}$

$$(x+y+z+t)^2>8(xz+yt)$$

6) Cho $a,b,c$ là $3$ cạnh của tam giác

Chứng minh rằng: $pa^2+pb^2\geq pqc^2$, $p+q=1$

7) Cho $a^3>36$ và $abc=1$. Chứng minh rằng: $\frac{a^3}{3}+b^2+c^2>ab+bc+ca$
#460114 $\sqrt[4]{\frac{1}{2}-\cos 2x...

Đã gửi bởi Creammy Mami on 26-10-2013 - 19:25 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

1) $81^{\sin^2x}+81^{\cos^2x}=30$

2) $\sqrt[3]{\sin^2x}+\sqrt[3]{\cos^2x}=\sqrt[3]{4}$

3) $\sin x+\sqrt{2-\sin^2x}+\sin x\sqrt{2-\sin^2x}=3$

4) $\sqrt[4]{10+8\sin^2x}-\sqrt[4]{8\cos^2x-1}=1$

5) $\sqrt[4]{\frac{1}{2}-\cos 2x}+\sqrt[4]{\frac{1}{2}+\cos2x}=2$
#460108 $\frac{\sqrt[3]{7-x}-\sqrt[3]{x-5...

Đã gửi bởi Creammy Mami on 26-10-2013 - 19:18 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

1) $\sqrt[3]{7+tgx}+\sqrt[3]{2-tgx}=3$

2) $\frac{\sqrt[3]{7-x}-\sqrt[3]{x-5}}{\sqrt[3]{7-x}+\sqrt[3]{x-5}}=6-x$

 
#451727 $\alpha+\beta=1$

Đã gửi bởi Creammy Mami on 19-09-2013 - 20:53 trong Hình học phẳng

Cho $\Delta ABC$, M $\in$ BC $\Leftrightarrow \exists \alpha,\beta$ sao cho

$\left\{\begin{matrix} \alpha+\beta=1 & \\ \overrightarrow{AM}=\alpha.\overrightarrow{AB}+\beta.\overrightarrow{AC}& \end{matrix}\right.$
#451351 Ảnh thành viên

Đã gửi bởi Creammy Mami on 17-09-2013 - 23:14 trong Góc giao lưu

1234514_1441127209444769_1134900036_n.jp
#449917 $f$ hoặc $g$ đơn điệu thì $f(x)=g(x)$ $...

Đã gửi bởi Creammy Mami on 13-09-2013 - 16:55 trong Hàm số - Đạo hàm

Ý bạn là đơn điệu tăng hoặc giảm phải không?

Ukm đơn điệu (tăng hoặc giảm)
#449449 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P=x-y+3xy$

Đã gửi bởi Creammy Mami on 11-09-2013 - 20:14 trong Bất đẳng thức và cực trị

Cho $x,y$ là các số thực thay đổi thoả mãn $2x(1-x)\geq y(y-1)$

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P=x-y+3xy$

 
#449272 $f$ hoặc $g$ đơn điệu thì $f(x)=g(x)$ $...

Đã gửi bởi Creammy Mami on 10-09-2013 - 19:36 trong Hàm số - Đạo hàm

Chứng minh định lý hàm ngược

$f$ hoặc $g$ đơn điệu thì $f(x)=g(x)$ $\Leftrightarrow f(x)=x$ hoặc $g(x)=x$
#447723 Xấu nhưng biết phấn đấu

Đã gửi bởi Creammy Mami on 04-09-2013 - 15:35 trong Góc giao lưu

ừ không sao đâu em .Em có nick fb không cho anh xin cái :lol:

1998-1994 mà xưng a à  :closedeyes: