Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


jaberworky nội dung

Có 1 mục bởi jaberworky (Tìm giới hạn từ 14-08-2016)


Sắp theo                Sắp xếp  

#481928 BÀI HÌNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊNH LÝ TA-LET VÀ ĐƯỜNG PHÂN GIÁC

Đã gửi bởi jaberworky on 08-02-2014 - 14:00 trong Hình học

Bài 1: Cho tứ giác ABCD. Trên cạnh BC lấy điểm M, trên cạnh AD lấy điểm N thỏa mãn : $\frac{BM}{CN}$=$\frac{AN}{DN}$=$\frac{AB}{CD}$

CHỨNG MÌNH RẰNG : MN song song với một trong hai phân giác của góc tạo bởi AB vs C