Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


miubig nội dung

Có 6 mục bởi miubig (Tìm giới hạn từ 26-10-2016)


Sắp theo                Sắp xếp  

#484428 Cho tam giác ABC, vuông tại A, đường cao AH

Đã gửi bởi miubig on 23-02-2014 - 19:37 trong Số học

Xin lỗi em gõ lộn

mọi người thông cảm cho :)  :)  :)  :)

P/s: đáp án trên hình như sai rùi
#484250 Tam giác ABC vuông cân tại A đường cao AH

Đã gửi bởi miubig on 22-02-2014 - 23:46 trong Hình học

Tam giác ABC vuông cân tại A đường cao AH=$\sqrt{\frac{9}{2}}$cm

Tổng $BH^{2}+HC^{2}$=...?
#484215 Cho tam giác ABC, vuông tại A, đường cao AH. Tính BC

Đã gửi bởi miubig on 22-02-2014 - 21:43 trong Hình học

Tam giác ABC, vuông tại A, đương cao AH

Diện tích $ACH= 13,5cm^{2}$; 

Diện tích $ABH= 24cm^{2}$

Độ dài BC=...? :)  :)  :)  :)
#483704 Cho tam giác ABC, vuông tại A, đường cao AH. Tính BH, CH

Đã gửi bởi miubig on 17-02-2014 - 20:07 trong Hình học

Cho tam giác ABC, vuông tại A, đường cao AH 

Biết $\frac{AB}{AC}= \frac{3}{7}$ và $AH= 42$cm

Tính độ dài BH, CH

Các anh chị giải giúp em bài này càng chi tiết càng tốt  :lol:   :lol:   :lol:   :lol:
#483701 Cho tam giác ABC, vuông tại A, đường cao AH

Đã gửi bởi miubig on 17-02-2014 - 19:53 trong Số học

Cho tam giác ABC, vuông tại A, đường cao AH 

Biết $\frac{AB}{AC}= \frac{3}{7}$, Và AH= 42 cm

Tính độ dài BH, CH

Các anh chị giải giúp em bài này càng chi tiết càng tốt :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
#481819 ${3x+\left ( m-1 \right )y=12\left ( m-1 \right...

Đã gửi bởi miubig on 07-02-2014 - 23:16 trong Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình

ngủ thôi chúc cả nhà ngủ ngon :lol:  :lol:  :lol: