Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


qkhang nội dung

Có 2 mục bởi qkhang (Tìm giới hạn từ 02-12-2016)


Sắp theo                Sắp xếp  

#5700 bài hình khá dễ

Đã gửi bởi qkhang on 27-01-2005 - 11:06 trong Hình học phẳng

Cho a1>b1;a2>b2;a3>b3 va (a1;a2;a3) la 3 canh 1 tam giac co dien tich s1;(b1;b2;b3)la 3canh 1 tam giac co dt s2.Cmr s1<s2.#5698 phuong trình này giải quyết thế nào?

Đã gửi bởi qkhang on 27-01-2005 - 11:02 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

[FONT=Times]Theo tôi nên đặt m=a/p;n=b/p với (a,b,p)=1 rồi phân tich nguyên tố.