Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


PhuongThao411 nội dung

Có 2 mục bởi PhuongThao411 (Tìm giới hạn từ 10-03-2017)


Sắp theo                Sắp xếp  

#538817 Cho tam giác ABC cân tại A. Trên BC lấy M bất kì sao cho BM < CM. Từ N vẽ...

Đã gửi bởi PhuongThao411 on 22-12-2014 - 20:17 trong Hình học

c) goc ANB+goc ACB=goc ANB+goc ABC=180o-goc NEF+goc BNE+goc ABC=180o-goc NEF+goc NBC=180o-goc FEM+goc NBC=90o+goc NME+goc NBC

   =360o-goc FEB-goc ABC-goc EMB+goc NBC=180o+goc AEF+goc NBA-goc EMB=180o+goc NAB+goc NBA-goc EMB

   =180o+goc NAB+goc NBA-goc ABC=360o-goc ANB-gocABC

Ta co : goc ANB+goc ACB=goc ANB+goc ABC=360o-goc ANB-gocABC

=> goc ANB+goc ACB=180o
#537287 Chứng minh 4x=5y

Đã gửi bởi PhuongThao411 on 11-12-2014 - 22:15 trong Đại số

Từ đề bài => x7y+xy7+x5y3+x3y5+x2y6+x6y2+x4y4+y8=4(x4+y4).(x2+y2).(x+y).(x-y)

=>xy(x2+y2)(x4-x2y2+y4)+x3y3(x2+y2)+x2y2(x4+y4)+y4(x2+y2)=4(x4+y4).(x2+y2).(x+y).(x-y)

=>xy(x2+y2)(x4+y4)+y2(x2+y2)(x4+y4)=4(x4+y4).(x2+y2).(x+y).(x-y)

=>xy+y2=4.(x-y)(x+y)

=>y=4.(x-y)

=>5y=4x