Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Tung3071999 nội dung

Có 3 mục bởi Tung3071999 (Tìm giới hạn từ 25-01-2017)


Sắp theo                Sắp xếp  

#544843 Chứng minh $(a^2+b^2, c^2+d^2)>1$

Đã gửi bởi Tung3071999 on 18-02-2015 - 22:15 trong Các bài toán và vấn đề về Số học

ùm thế thì sửa hộ cái
#544772 Chứng minh $(a^2+b^2, c^2+d^2)>1$

Đã gửi bởi Tung3071999 on 18-02-2015 - 10:39 trong Các bài toán và vấn đề về Số học

chả bít đúng ko

 

http://latex.codecog...;d^{2})=k^{2}>1

đpcm
#544767 Chứng minh a2+b2+c2$\geq$4(a2b2+b2c2+c2a2)

Đã gửi bởi Tung3071999 on 18-02-2015 - 10:09 trong Các bài toán và vấn đề về Bất đẳng thức

Dấu mũi tên là đẳng thức xảy ra khi c tăng lên giá trị đó đó

Mak cách đặt m,n,p kia ở trong cuốn Am-GM của anh Cẩn đó Kim