Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


thaotran19 nội dung

Có 18 mục bởi thaotran19 (Tìm giới hạn từ 22-10-2016)


Sắp theo                Sắp xếp  

#626083 Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp trong đường tròn (O;R)và 2 đường cao...

Đã gửi bởi thaotran19 on 09-04-2016 - 15:18 trong Hình học

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp trong đường tròn (O;R)và 2 đường cao BE,CF cắt nhau tại H

a) Chứng minh BCEF nội tiếp

b) Chứng minh OA vuông góc với EF

c) Đường thẳng EF cắt (O) tại M và N( với F nằm giữa E và N), tia AH cắt BC tại D. Chứng minh AN là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác NHD

d) Cho biết $EF= \dfrac{R}{2}$. Tính số đo góc BAC.

 

p.s: Giải giúp mình câu c,d nha :)
#608256 Hình học casio

Đã gửi bởi thaotran19 on 09-01-2016 - 23:59 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

12499116_1015974315115687_778437050_o.jp

 

 

12499116_1015974315115687_778437050_o1.j

 

 
#605466 Cho phương trình $x^2-ax+1$ có 2 nghiêm $x_1$ và $x_...

Đã gửi bởi thaotran19 on 27-12-2015 - 08:58 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

1/ HDG : Cần thêm giả thiết a nguyên dương. Khi đó áp dụng Viet và biểu diễn đa thức đối xứng ta tìm được

$x_{1}^{5}+x_{2}^{5}=a^{5}-5\left ( a^{3}-a \right )$

Do $5\left ( a^{3}-a \right )\vdots 10;250\vdots 10\Rightarrow a\vdots 10$

Kiểm tra được a nhỏ nhất là 50 (Chỉ ra không khó).

 

Bạn có thể giải thích kĩ tại sao dùng Vi-ét ta có thể biết : $x_{1}^{5}+x_{2}^{5}=a^{5}-5\left ( a^{3}-a \right )$ ko? 
#605435 Cho phương trình $x^2-ax+1$ có 2 nghiêm $x_1$ và $x_...

Đã gửi bởi thaotran19 on 26-12-2015 - 22:31 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

1.Cho phương trình $x^2-ax+1$ có 2 nghiêm $x_1$ và $x_2$, tìm a nhỏ nhất sao cho $x_1^5+x_2^5$ chia hết cho 250.

2.Tìm dư khi chia $S=2^5+2^{10}+2^{15}+....+2^{45}+2^{50}$ cho 30

3.Cho 2 đường tròn (O) và (O') cắt nhau tai A và B(O và O' khác phía với AB). Một đường thẳng đi qua A cắt (O) và (O') lần lượt tại M và N. Tính độ dài lớn nhất của MN nếu cho biết AB=16cm, bán kính đường tròn tâm O và O' lần lượt là $15\sqrt{2}$ cm và $10\sqrt{2}$ cm.

4. Một miếng bìa hình tam giác đều ABC cạnh a=30,1234 cm. Hãy tìm cách cắt một hình chữ nhật MNPQ từ miếng bìa trên( với M, N thuộc BC; P và Q tương ứng thuộc cạnh AC và AB) sao cho $S_{MNPQ}$ lớn nhất. Tính diện tích MNPQ khi đó ? 

p.s: Mọi người trình bày cụ thể giúp mình nhé ! 
#604619 Chứng minh rằng: có $1$ bài toán mà có ít nhất $40$ thí s...

Đã gửi bởi thaotran19 on 22-12-2015 - 10:55 trong Số học

Trong một kì thi, $60$ thí sinh phải giải $3$ bài toán. Khi kết thúc kì thi, người ta nhận thấy rằng: với $2$ thí sinh bất kỳ luôn có ít nhất $1$ bài toán mà cả $2$ thí sinh đó đều giải được. Chứng minh:

$a)$ Nếu có $1$ bài toán mà mọi thí sinh đều không giải được thì phải có $1$ bài toán khác mà mọi thí sinh đều giải được.

$b)$ Có $1$ bài toán mà có ít nhất $40$ thí sinh giải được.

b) Gọi 3 bài toán đó lần lượt là $A,B,C$

Theo đề bài mỗi thí sinh giải ít nhất 1 bài toán.

  •  Nếu có 1 thí sinh giải đc duy nhất 1 bài toán,ta xét thí sinh đó với các thí sinh khác thì 60 thí sinh đều làm được bài toán đó.
  •  Nếu mỗi thí sinh giải ít nhất 2 bài toán:  Gọi số thí sinh ko giải được bài toán A là a, thí sinh ko giải được bài B là b, số thí sinh ko giải được bài C là c, số thí sinh giải được cả 3 bài toán là d.

                    $=>a+b+c+d=60$

Giả sử ko có bài toán mà ít nhất 40 thí sinh giải được:

$a+b+d($số thí sinh giải được bài toán $C) <40$

$a+c+d($số thí sinh giải được bài toán $B)<40$

$b+c+d($số thí sinh giải được bài toán $A) <40$

Từ đó ta có: $a+b+d+a+c+d+b+c+d<120$

$<=>2(a+b+c+d)+d<120$

$<=>2.60+d<120<=>d<0$(vô lí)

Vậy có 1 bài toán ít nhất 40 thí sinh giải được.
#604612 Các bài toán liên quan đến đa thức

Đã gửi bởi thaotran19 on 22-12-2015 - 08:03 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

Bài $1$: 

     Cho $P(x)=x^{5}+x^{4}-9x^{3}+ax^{2}+bx+c$. Tìm $P(x)$ biết $P(x)\vdots (x-2)(x+2)(x+3)$

 

Bài 1:

THeo Bezout ta có:

$P(x)\vdots x-2 => P(2)=0 => 4a+2b+c=24$

$P(x) \vdots x+2 => P(-2)=0=>4a-2b+c=-56$

$P(x)\vdots x+3 => P(-3)=0 => 9a-3b+c=-81$

Dùng máy tính giải hệ trên tìm đc a,b,c .
#604610 45 BÀI TOÁN CASIO!

Đã gửi bởi thaotran19 on 22-12-2015 - 07:54 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

nếu x lớn quá(khoảng trên 1000) thì bấm bao giờ cho xong?

Nếu x lớn thì bạn cũng phải chịu khó bấm thôi, nhưng tùy vào từng bài mình có thể giới hạn x lại, như bài trên mình giới hạn x>9 á, như vậy sẽ bấm ít hơn.
#604411 $\frac{1}{a(b+1)}+\frac{1}{...

Đã gửi bởi thaotran19 on 21-12-2015 - 16:31 trong Bất đẳng thức và cực trị

Cho a,b,c>0:

CMR: $\frac{1}{a(b+1)}+\frac{1}{b(c+1)}+\frac{1}{c(a+1)}\geq \frac{3}{abc+1}$

Mình làm theo cách khác nha :D

 

Ta có:

$\dfrac{1+abc}{a(b+1)}=\dfrac{1+a+abc+ab-a-ab}{a(b+1)}=\dfrac{(1+a)+ab(1+c)-a(1+b)}{a(b+1)}=\dfrac{1+a}{a(1+b)}+\dfrac{b(1+c)}{1+b}-1$

Làm tương tự ta có: $\dfrac{1+abc}{b(c+1)}=\dfrac{1+b}{b(1+c)}+\dfrac{c(1+a)}{1+c}-1$

$\dfrac{1+abc}{c(a+1)}=\dfrac{1+c}{c(1+a)}+\dfrac{a(b+1)}{1+a}-1$

 

Áp dụng Cô-si có:

 

$\dfrac{1+abc}{a(b+1)}+\dfrac{1+abc}{b(c+1)}+\dfrac{1+abc}{c(a+1)}$

$=\dfrac{1+a}{a(1+b)}+\dfrac{b(1+c)}{1+b}-1+\dfrac{1+b}{b(1+c)}+\dfrac{c(1+a)}{1+c}-1+\dfrac{1+c}{c(1+a)}+\dfrac{a(b+1)}{1+a}-1$

$=[\dfrac{1+a}{a(1+b)}+\dfrac{a(b+1)}{1+a}]+[\dfrac{b(1+c)}{1+b}+\dfrac{1+b}{b(1+c)}]+[\dfrac{c(1+a)}{1+c}+ \dfrac{1+c}{c(1+a)}]-3 \geq 2\sqrt{\dfrac{1+a}{a(1+b)}.\dfrac{a(b+1)}{1+a}}+2\sqrt{\dfrac{b(1+c)}{1+b}.\dfrac{1+b}{b(1+c)}}+2\sqrt{\dfrac{c(1+a)}{1+c}. \dfrac{1+c}{c(1+a)}}-3 =2+2+2-3=3 $

 

=>$\dfrac{1+abc}{a(b+1)}+\dfrac{1+abc}{b(c+1)}+\dfrac{1+abc}{c(a+1)} \geq 3$

$<=>\dfrac{1}{a(b+1)}+\dfrac{1}{b(c+1)}+\dfrac{1}{c(a+1)} \geq \dfrac{3}{abc+1} (đpcm)$
#603279 $x^2-2y^2-3xy+8=0$

Đã gửi bởi thaotran19 on 14-12-2015 - 23:29 trong Số học

$x^2-2y^2-3xy+8=0$

$<=>x^2-3xy+8-2y^2=0$

Ta có: $\triangle =(-3y)^2-4(8-2y^2)=17y^2-32$

pt có nghiệm $<=> 17y^2-32 \geq 0 <=> y \geq 2$

Với 1 số y nguyên bất kì lớn hơn 2 thay vào pt tìm đc $x$

p.s: Dó là cách tớ nghĩ chẳng biết có đúng ko, nhưng có vẻ cách này lạ lạ :)
#602174 45 BÀI TOÁN CASIO!

Đã gửi bởi thaotran19 on 07-12-2015 - 22:52 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

 

7/ Tìm cặp nguyên dương x,y thỏa : $3x^5-19(72x-y)^2=240677$

 

Ta lập quy trình bấm phím $X=X+1:\sqrt{240677-3x^5}{-19}$

Ấn CALC, ta dễ thấy $\sqrt{240677-3x^5}{-19}$ xác định khi x>9 nên cho x chạy từ 9.

Ấn [=] tới khi nào  $\sqrt{240677-3x^5}{-19}$ nguyên thì dừng lại.

Ấn tới x=32 thì $\sqrt{240677-3x^5}{-19}=2299=>72x-y=2299=>y=5$
#601773 Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay thành phố BH-tỉnh ĐN năm học 2015-216

Đã gửi bởi thaotran19 on 05-12-2015 - 20:31 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

Bạn biết làm bài 4 với bài 7 ko, chỉ mik làm với
#601385 Casio 9

Đã gửi bởi thaotran19 on 03-12-2015 - 14:28 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

Một người muốn rằng sau 8 tháng có 50000 đô để xây nhà. Hỏi rằng người đó phải gửi vào ngân hàng mỗi tháng một số tiền (như nhau) bao nhiêu biết lãi xuất là 0,25% 1 tháng? 
#601046 Thắc mắc cách trình bày khi thi Casio.

Đã gửi bởi thaotran19 on 01-12-2015 - 18:19 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

Mình nghĩ viết qui trình bấm phím thì phải viết như cái thứ 2 đó bạn. Mà cũng ko cần thiết phải viết cái cô hình chữ nhật đâu như vậy mất thời gian lắm, #kira 

p/s: NgocDuy cho mik hỏi, cái (1) cậu chỉ lấy ví dụ thôi chứ ko phải cách làm đúng ko ?  :icon6:
#600779 Tìm số dư phép chia 3.6.9.12.15....999 cho 212068

Đã gửi bởi thaotran19 on 29-11-2015 - 22:28 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

Kq: 187320
Làm bài này mình phải bấm 222 lần dấu = (mất 4') không biết có cách nào hay hơn k?

Bạn chỉ mình cách làm của bạn đc ko ?
#600645 Tìm 4 chữ số tận cùng

Đã gửi bởi thaotran19 on 29-11-2015 - 17:07 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

Theo mik thì làm thế này nhưng có vẻ dài:

 

$6^2 \equiv 36 (mod ~10000)$

$6^4 \equiv 296 (mod ~10000)$

$6^{10} \equiv 176 (mod ~10000)$

$(6^{10})^4=6^{40} \equiv 2576 (mod ~10000)$

$6^{10}. 6^{40}=6^{50} \equiv 176.2576 \equiv 3367 (mod ~10000)$

$(6^{50})^2=6^{100} \equiv 3376^2 \equiv 7376 (mod~ 10000)$

$(6^{100})^2= 6^{200} \equiv 7376^2 \equiv 5376 (mod~10000)$

$(6^{200})^2=6^{400} \equiv 5376^2 \equiv 1376 (mod ~10000)$

$(6^{400})^2=6^{800} \equiv 1376^2 \equiv 3376 (mod~10000)$

$(6^{800})^2=6^{1600} \equiv 3376^2 \equiv 7376 (mod~10000)$

 

$=> 6^{2010}=6^{1600}.6^{400}.6^{10} \equiv 7376.3376.176 \equiv 2176(mod ~10000)$

 $ =>6^{2012} =6^{2010}.6^2 \equiv 2176 \equiv 8376 (mod ~10000)$

 

Vậy 4 chữ số tận cùng của $6^{2012}$ là $8376.$
#599519 Casio 9

Đã gửi bởi thaotran19 on 22-11-2015 - 10:03 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

hhh.png
#599261 Tính: $[\sqrt{1}]+[\sqrt{2}]+...+[\sq...

Đã gửi bởi thaotran19 on 20-11-2015 - 19:16 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

bài 3:

Bước 1: nhập vào máy 10 bấm =

Bước 2: nhập vào máy biểu thức sau: (không được bấm phím AC)

 

X = X - 1: (X - 1) + (-1)$\sqrt[X]{Ans}$

Bấm Calc nhập X = 11 bấm = cho tới khi X = 2 rồi bấm = sau đó bấm -1 

(test thử nha)

 

Cách này có vẻ ko chính xác

 

Theo mik thì:      

Bước 1: nhập $\sqrt[10]{10}$ =

Bước 2: Nhập: $X=X-1:\sqrt[X]{X+(-1)^{X+1}.PreAns}$

Ấn Calc cho X=10 bấm = đến khi X=3 sẽ đc kết quả                                                                                                                                     
#599199 casio

Đã gửi bởi thaotran19 on 20-11-2015 - 09:32 trong Giải toán bằng máy tính bỏ túi

Bước 1: Nhập $29\sqrt[29]{30}$ ấn =

Bước 2: Qui trình bấm phím : $X=X-2:X \sqrt[X]{X+1+Ans}$

Gán X=29, ấn = đến khi X=5 thì được 5,73879.......... lưu vào biến A.

Rồi nhập vào máy : $\sqrt{2+A}$ ấn = là ra kq.

Có gì sai thì mấy bạn chỉ mình với  :lol: