Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


VMD JKM nội dung

Có 1 mục bởi VMD JKM (Tìm giới hạn từ 09-04-2016)


Sắp theo                Sắp xếp  

#645294 chứng minh rằng $x^{2}y^{22}-1$ chia hết cho x+1

Đã gửi bởi VMD JKM on 17-07-2016 - 15:48 trong Số học

Bài 1: Cho n và k là các số tự nhiên thỏa mãn A=$n^{4}+4^{2k+1}$

a, tìm k, n để A là số nguyên tố

b, chứng minh rằng:

+ Nếu n không chia hết cho 5 thì A chia hết cho 5

+ Với p là ước nguyên tố lẻ của A ta luôn có p-1 chia hết cho 4.

Bài 2: cho x,y là các số nguyên khác 1 thỏa mãn $\frac{x^{2}-1}{y+1}+\frac{y^{2}-1}{x+1}$

chứng minh rằng $x^{2}y^{22}-1$ chia hết cho x+1

Bài 3: tìm tất cả các số nguyên dương n để A=$n.4^{n}+3^{n}\vdots 7$