Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Oai huong nội dung

Có 18 mục bởi Oai huong (Tìm giới hạn từ 21-10-2016)


Sắp theo                Sắp xếp  

#719016 Trong Oxy cho tam giác ABC cân tại A. M là trung điểm AB. Đường thẳng CM:y-3=...

Đã gửi bởi Oai huong on 03-01-2019 - 12:11 trong Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Trong Oxy cho tam giác ABC cân tại A. M là trung điểm AB. Đường thẳng CM:y-3=0 và K(-3;7/3) là trọng tâm ACM. ĐgT AB đi qua điểm D(1;4). Tìm tọa độ các đỉnh ABC, biết điểm M có hoành độ dương và tâm đt ngoại tiếp tam giác ABC thuộc đt: 2x-y+4=0
#719015 Trong Oxy cho tam giác ABC cân tại A. M là trung điểm AB. Đường thẳng CM:y-3=...

Đã gửi bởi Oai huong on 03-01-2019 - 12:05 trong Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Trong Oxy cho tam giác ABC cân tại A. M là trung điểm AB. Đường thẳng CM:y-3=0 và K(-3;7/3) là trọng tâm ACM. ĐgT AB đi qua điểm D(1;4). Tìm tọa độ các đỉnh ABC, biết điểm M có hoành độ dương và tâm đt ngoại tiếp tam giác ABC thuộc đt: 2x-y+4=0
#718736 Tính xác suất để B mở được cửa phòng học đó biết rằng nếu bấm sai 3 lần liên...

Đã gửi bởi Oai huong on 27-12-2018 - 19:57 trong Tổ hợp - Xác suất và thống kê - Số phức

Học sinh A thiết kế bảng điều khiển điện tử mở cửa phòng học lớp mình. Bảng gồm 10 nút, mỗi nút được ghi số từ 0 đến 9 và không có hai nút nào được ghi cùng một số. Để mở cửa cần nhấn 3 nút liên tiếp khác nhau sao cho 3 số trên 3 nút theo thứ tự đã nhấn tạo thành một dãy số tăng dần và có tổng là 10. Học sinh B chỉ nhớ được là dãy tăng. Tính xác suất để B mở được cửa phòng học đó biết rằng nếu bấm sai 3 lần liên tiếp cửa sẽ tự động khóa lại (không cho mở nữa) 

 n($\Omega$) = $C_{10}^{3} = 120$

 A: ''3 nút tăng dần, có tổng bằng 10''

-Ta thấy: 10=0+1+9=0+2+8=0+3+7=0+4+6

                   =1+2+7=1+3+6=1+4+5

                   =2+3+5

-Do đó có 8 cách chọn ra 3 nút theo thứ tự tăng dần có tổng bằng 10 => n(A)=8

-Xác suất để bấm đúng: P(A)= $\frac{n(A)}{n(\Omega)}$ = $\frac{8}{120}$

                                =>  P($\overline{A}$) = 1-  $\frac{8}{120}$= $\frac{14}{15}$

*TH1: Lần 1 bấm đúng luôn   

 => P1=  $\frac{8}{120}$

*TH2 Lần 1 bấm sai, lần hai bấm đúng:

=> P2= $\frac{14}{15}$.$\frac{8}{119}$

*TH3: Lần 1, lần 2 đều bấm sai, lần 3 bấm đúng

=> P3= $\frac{14}{15}$.$(1-\frac{8}{119}).\frac{8}{118}$

         =$\frac{14}{15}$.$\frac{111}{119}.\frac{8}{118}$

Vậy P(B)= P1+P2+P3= $\frac{189}{1003}$
#718732 Từ các chữ số thuộc tập hợp $S={1,2,3,...,8,9}$ có thể lậ...

Đã gửi bởi Oai huong on 27-12-2018 - 19:27 trong Tổ hợp - Xác suất và thống kê - Số phức

Từ các chữ số thuộc tập hợp $S={1,2,3,...,8,9}$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có $9$ chữ số khác nhau sao cho chữ số $1$ đứng trước chữ số $2$, chữ số $3$ đứng trước chữ số $4$, chữ số $5$ đứng trước chữ số $6$.

Ra rồi nhé:

-Chọn 2 vị trí trong 9 vị trí để xếp hai số 1 và 2 có 9C2 cách

-Chọn 2 vị trí trong 7 vị trí để xếp hai số 3 và 4 có 7C2 cách

-Chọn 2 vị trí trong 5 vị trí để xếp hai số 5 và 6 có 5C2 cách

- Ba số 7,8,9 được xếp vào 3 vị trí còn lại có 3! cách

Vậy có: 9C2.7C2.5C2.3!= 45360 số
#718724 Từ các chữ số thuộc tập hợp $S={1,2,3,...,8,9}$ có thể lậ...

Đã gửi bởi Oai huong on 27-12-2018 - 12:45 trong Tổ hợp - Xác suất và thống kê - Số phức

Vậy hả thể để mk xem lại

1 chỉ cần trước 2 là được không cần cạnh nhau.

Bạn làm sai rồi.
#718716 Từ các chữ số thuộc tập hợp $S={1,2,3,...,8,9}$ có thể lậ...

Đã gửi bởi Oai huong on 26-12-2018 - 21:25 trong Tổ hợp - Xác suất và thống kê - Số phức

Từ các chữ số thuộc tập hợp $S={1,2,3,...,8,9}$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có $9$ chữ số khác nhau sao cho chữ số $1$ đứng trước chữ số $2$, chữ số $3$ đứng trước chữ số $4$, chữ số $5$ đứng trước chữ số $6$.

Coi 12 là một số cố định; 34 là một số cố định và 56 là một số cố định

Như vậy đề bài sẽ được hiểu thành: Từ 6 chữ số: 12; 34; 56; 7; 8; 9 lập số có 6 chữ số khác nhau

Vậy sẽ có 6!=720 số 
#718672 Trong Oxy cho tam giác ABC cân tại A và nội tiếp đường tròn tâm I bán kính R=...

Đã gửi bởi Oai huong on 24-12-2018 - 22:44 trong Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Trong Oxy cho tam giác ABC cân tại A và nội tiếp đường tròn tâm I bán kính R=5/2. M là trung điểm của AB và CM có phương trình: 2x+3y-4=0; tâm I thuộc đường thẳng  x+2y-3=0. Trọng tâm tam giác  ACM là G(1/3;2). Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết C có hoành độ dương, A tung độ nguyên
#718670 Trong Oxy cho tam giác ABC có AB=AC, điểm H(2;0) là chân đường cao hạ từ đỉnh...

Đã gửi bởi Oai huong on 24-12-2018 - 22:15 trong Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Trong Oxy cho tam giác ABC có AB=AC, điểm H(2;0) là chân đường cao hạ từ đỉnh A xuống cạnh BC. Gọi D là hình chiếu của điểm H lên AB. Biết đường trung tuyến AM của tam giác AHD có PT: x+y-1=0. Đường thẳng CD đi qua E(1;1), Hãy xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC
#718668 Trong Oxy cho tam giác ABC vuông tại B có AB=2BC. Gọi D là trung điểm của AB...

Đã gửi bởi Oai huong on 24-12-2018 - 22:11 trong Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Trong Oxy cho tam giác ABC vuông tại B có AB=2BC. Gọi D là trung điểm của AB và E thỏa mãn: \overrightarrow{EA}= -2\overrightarrow{EC} . Đường thẳng CD có phương trình x-3y+3=0 và điểm E(19/3;2). Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC
#717599 Trong Oxy, cho tam giác ABC vuông cân tại B. Lấy E trên cạnh BC sao cho BC=2B...

Đã gửi bởi Oai huong on 18-11-2018 - 22:39 trong Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

 

Lười quá nên mình cho gợi ý nha:

-Chứng minh IF vuông góc IB. Tìm được phương trình IB (vuông góc với IF tại I)

-(IB) cắt x+y+2=0 tại B, tìm được B.

-Tìm tọa độ điểm F (do $\Delta$ IBF vuông cân tại I)

-Đặt $M(x_{M};y_{M})$ là trung điểm AB suy ra tọa độ điểm A theo $y_{M}$.

-I là trung điểm AE, suy ra tọa độ điểm E theo $y_{M}$. Từ đó suy ra tọa độ điểm C theo $y_{M}$. 

-Viết(EF) theo $y_{M}$. Viết (AC) theo $y_{M}$. Chứng minh được EF vuông góc AC tại F, tìm ra $y_{M}$. 

(Chú ý: Khi viết pt(AC) sẽ xuất hiện $y_{M}^2$, dùng điều kiện $x_{A}$>5 để tìm điều kiện của $y_{M}$ và loại bỏ 1 nghiệm $y_{M}$ không thỏa mãn)

 

Theo mk thì ko cần tìm tọa độ F vì khi đó sẽ ra 2 nghiệm và chưa loại đc nghiệm nào

Sau khi tìm đc tọa độ B thì tọa độ hóa điểm M => tọa độ hóa điểm A rồi từ IA=IB sẽ tìm đc tọa độ A=> tìm tọa độ E( vì I là trung điểm AE) => tìm tọa độ C từ vecsto BC=3. vecto BE 

Làm vậy thì cx ko cần CM: EF vuông góc AC 
#717593 Trong Oxy, cho tam giác ABC vuông cân tại B. Lấy E trên cạnh BC sao cho BC=2B...

Đã gửi bởi Oai huong on 18-11-2018 - 20:43 trong Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Lười quá nên mình cho gợi ý nha:

-Chứng minh IF vuông góc IB. Tìm được phương trình IB (vuông góc với IF tại I)

-(IB) cắt x+y+2=0 tại B, tìm được B.

-Tìm tọa độ điểm F (do $\Delta$ IBF vuông cân tại I)

-Đặt $M(x_{M};y_{M})$ là trung điểm AB suy ra tọa độ điểm A theo $y_{M}$.

-I là trung điểm AE, suy ra tọa độ điểm E theo $y_{M}$. Từ đó suy ra tọa độ điểm C theo $y_{M}$. 

-Viết(EF) theo $y_{M}$. Viết (AC) theo $y_{M}$. Chứng minh được EF vuông góc AC tại F, tìm ra $y_{M}$. 

(Chú ý: Khi viết pt(AC) sẽ xuất hiện $y_{M}^2$, dùng điều kiện $x_{A}$>5 để tìm điều kiện của $y_{M}$ và loại bỏ 1 nghiệm $y_{M}$ không thỏa mãn)
#717591 Trong Oxy, cho HCN ABCD có M(7;10) là trung điểm của BC. Hình chiếu vuông góc...

Đã gửi bởi Oai huong on 18-11-2018 - 20:28 trong Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Trong Oxy, cho HCN ABCD có M(7;10) là trung điểm của BC. Hình chiếu vuông góc của A lên BD là H(5;3). Đường trung tuyến AK của $\Delta$ AHD có PT: x+4y-13=0. Viết PT cạnh BC
#717579 Trong Oxy, cho tam giác ABC vuông cân tại B. Lấy E trên cạnh BC sao cho BC=2B...

Đã gửi bởi Oai huong on 18-11-2018 - 14:00 trong Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Trong Oxy, cho tam giác ABC vuông cân tại B. Lấy E trên cạnh BC sao cho BC=2BE. I(7;3) là trung điểm của AE. Điểm F thuộc cạnh AC sao cho IF=IA. Tìm đỉnh C biết A có hoành độ lớn hơn 5, trung điểm AB $\epsilon$ $\Delta$: x+3y-12=0, đỉnh B thuộc x+y+2=0 và IF có PT: x+2y-13=0
#717578 Trong Oxy cho HCN ABCD có các cạnh ko song song với các trục tọa độ. Điểm G(-...

Đã gửi bởi Oai huong on 18-11-2018 - 13:55 trong Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Trong Oxy cho HCN ABCD có các cạnh ko song song với các trục tọa độ. Điểm G(-9;5) là trọng tâm tam giác ABD. Đường thẳng AB đi qua M(1;0), đường thẳng BC đi qua N(11;-5). Viết PT cạnh AB biết diện tích HCN đã cho =450
#717577 Trong Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A và D, AB=AD=2/3DC. Điểm M(-22/5;4/...

Đã gửi bởi Oai huong on 18-11-2018 - 13:52 trong Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Trong Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A và D, AB=AD=2/3DC. Điểm M(-22/5;4/5) thuộc BC sao cho 3BM=2MC, điểm N(-2;4) thuộc đoạn CD sao cho ND=2NC. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông biết A có hoành độ dương
#717576 Trong Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A và D, AB=AD=2/3DC. Điểm M(-22/5;4/...

Đã gửi bởi Oai huong on 18-11-2018 - 13:50 trong Hình học

Trong Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A và D, AB=AD=2/3DC. Điểm M(-22/5;4/5) thuộc BC sao cho 3BM=2MC, điểm N(-2;4) thuộc đoạn CD sao cho ND=2NC. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông biết A có hoành độ dương
#717522 ∀ n≥2 CMR: $\frac{C_{n}^{2}}{(n-...

Đã gửi bởi Oai huong on 16-11-2018 - 00:04 trong Tổ hợp - Xác suất và thống kê - Số phức

$\frac{C_{n}^{2}}{(n-1)^{2}}+ 2\frac{C_{n}^{3}}{(n-1)^{3}}+3\frac{C_{n}^{4}}{(n-1)^{4}}...+\frac{n-1}{(n-1)^{n}}C_{n}^{1}=1$

Hình gửi kèm

  • 46287190_285256872331407_65074995121881088_n.jpg#717521 Trong Oxy, cho hình vuông ABCD có M là trung điểm AB, đỉnh C(6:-4). Tìm tọa đ...

Đã gửi bởi Oai huong on 15-11-2018 - 23:44 trong Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có M là trung điểm của AB, đỉnh C(6:-4). Tìm tọa độ đỉnh D biết rằng DM: 2x-y+4=0