Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Monkey Moon nội dung

Có 133 mục bởi Monkey Moon (Tìm giới hạn từ 23-10-2016)Sắp theo                Sắp xếp  

#735677 Tìm min của $M=\frac{4\sqrt{x}-15}{(\sqrt{x}-4)^{2}}$

Đã gửi bởi Monkey Moon on 29-05-2020 - 22:34 trong Bất đẳng thức và cực trị

Tìm min của $M=\frac{4\sqrt{x}-15}{(\sqrt{x}-4)^{2}}$
#735432 Chứng minh hai vế

Đã gửi bởi Monkey Moon on 22-05-2020 - 15:02 trong Công thức lượng giác, hàm số lượng giác

Chứng minh $\frac{1}{cos10^{\circ}.cos20^{\circ}}+\frac{1}{cos20^{\circ}.cos30^{\circ}}+\frac{1}{cos30^{\circ}.cos40^{\circ}}=\frac{1}{sin20^{\circ}cos40^{\circ}}$
#730588 Tìm tọa độ $A$ hình chữ nhật $ABCD$

Đã gửi bởi Monkey Moon on 21-02-2020 - 10:59 trong Hình học phẳng

Và nếu $\overrightarrow{MN}=(x,y);\overrightarrow{EF}=(p,q)$ thì $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{PQ}\Leftrightarrow\left\{\begin{matrix} x=y\\ p=q \end{matrix}\right.$

bạn ơi mình làm ra r nhưng k dùng đến diện tích, có đúng k vậy
#730584 Tìm tọa độ các đỉnh tam giác $ABC$

Đã gửi bởi Monkey Moon on 21-02-2020 - 10:08 trong Hình học phẳng

 Tìm tọa độ các đỉnh tam giác $ABC$ biết tâm đường tròn ngoại tiếp $O(6;6), A(2;3)$ và tâm đường tròn nội tiếp $I(4;5)$
#730470 Tìm tọa độ trực tâm $H$

Đã gửi bởi Monkey Moon on 20-02-2020 - 08:31 trong Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Bài 1: Cho hình bình hành $ABCD$ có $A(1;2), C(4;6)$. $E,F$ lần lượt là hình chiếu của $A$ lên $BC,CD$. Tìm tọa độ trực tâm $H$ tam giác $AEF$ biết $H$ thuộc $d: x+y+1=0$ và $EF=3$

 

Bài 2: Cho hình thang $ABCD$ vuông tại $A,B$ có $AB=4\sqrt{2}$, $CD: 3x-y-11=0$, $K(1;2)$ thuộc $AB$ và $AK=3KB$. Tam giác $CKD$ vuông tại $K$. Viết PT cạnh $AB, AD$ biết $y_{c}<0$
#730407 Viết phương trình đường cao $BH$ vuông góc với $AD$

Đã gửi bởi Monkey Moon on 19-02-2020 - 10:24 trong Hình học phẳng

Cho hình thoi $ABCD$ biết phương trình $AB: 2x-y+4=0$, $BD=x+3y+2=0$. Viết phương trình đường cao $BH$ vuông góc với $AD$
#730403 Tìm tọa độ $A$ hình chữ nhật $ABCD$

Đã gửi bởi Monkey Moon on 19-02-2020 - 09:13 trong Hình học phẳng

Ta có: Nếu $A(x_A,y_A);B(x_B,y_B)$ thì $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A;y_B-y_A)$

Sau đó thì sao?
#730398 Tìm tọa độ $A$ hình chữ nhật $ABCD$

Đã gửi bởi Monkey Moon on 19-02-2020 - 08:45 trong Hình học phẳng

Cách giải chỉ dùng pp vecto thoi ạ

Mình gửi bài lên vì chưa bt cách làm, mong bạn giải cho tiết cho
#730397 Tìm tọa độ $A$ hình chữ nhật $ABCD$

Đã gửi bởi Monkey Moon on 19-02-2020 - 08:40 trong Hình học phẳng

Mình chưa hiểu lắm bạn ơi, 

 

 


 

Cách giải chỉ dùng pp vecto thoi ạ

 
#730395 Tìm tọa độ $A$ hình chữ nhật $ABCD$

Đã gửi bởi Monkey Moon on 19-02-2020 - 08:24 trong Hình học phẳng

K bạn à dùng Thales thì $\frac{HK}{KA}=\frac{2}{3}$

Vậy bạn giải thích cách làm của bạn đi
#730379 Tìm tọa độ $A$ hình chữ nhật $ABCD$

Đã gửi bởi Monkey Moon on 18-02-2020 - 21:33 trong Hình học phẳng

Ta thấy $\overrightarrow{HA}=\frac{5}{2}\overrightarrow{HK}\Leftrightarrow (x_A-1;y_A-2)=\frac{5}{2}(-2,1)\Rightarrow A(-4;\frac{9}{2})$

Tại sao lại như vậy hả bạn ơi?

giải thích hộ mình được k ạ, mình nghĩ HK=1/3HA chứ nhỉ
#730368 Tìm tọa độ $A$ hình chữ nhật $ABCD$

Đã gửi bởi Monkey Moon on 18-02-2020 - 20:24 trong Hình học phẳng

Tìm tọa độ $A$ hình chữ nhật $ABCD$  biết diện tích hình là $\frac{33}{4}$. $H(1;2)$ với $\overrightarrow{BH}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$, $K(-1;3)$ với $K$ là giao điểm của $AH,BD$
#729876 Cho tam giác ABC có A(-3;4) đường phân giác trong của góc A có pt: $x+y-...

Đã gửi bởi Monkey Moon on 12-02-2020 - 11:32 trong Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Giả sử phân giác góc $A$ cắt đường tròn tại $D$

Gọi $D(d,1-d)\Rightarrow OD^2=OA^2=25\Rightarrow D(-2,3)$

Phương trình $OD$ có dạng $OD:y=\frac{4x}{3}+\frac{17}{3}$

         $\Rightarrow k_{OD}=\frac{4}{3}\Rightarrow k_{BC}=\frac{-3}{4}$

Giả sử $BC:3x+4y-a=0$

Do $S_{ABC}=4.S_{OBC}=d(A,BC)=4d(O,BC)$

          $\Rightarrow \frac{\left | -9+16-a \right |}{\sqrt{3^2+4^2}}=4.\frac{\left | 3+28-a \right |}{\sqrt{3^2+4^2}}$

          $\Rightarrow a=\frac{131}{5}\Rightarrow BC:3x+4y-\frac{131}{5}=0$

Mà có 2 điểm D bạn ơi, làm cách nào chọn đc D(-2;3)
#729867 Viết phương trình đường thẳng $BC$

Đã gửi bởi Monkey Moon on 12-02-2020 - 01:14 trong Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Cho hình thang cân $ABCD$ có $AB // CD$, $CD = 2AB$. Gọi $I$ là giao điểm của hai đường chéo $AC$ và $BD$. Gọi $M$ là điểm đối xứng của $I$ qua $A$ với $M(\frac{2}{3};\frac{17}{3})$. Biết phương trình đường thẳng $DC : x + y – 1= 0$ và diện tích hình thang $ABCD$ bằng $12$. Viết phương trình đường thẳng $BC$ biết điểm $C$ có hoành độ dương
#729302 Tìm tập nghiệm S

Đã gửi bởi Monkey Moon on 24-01-2020 - 15:48 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Tìm tập nghiệm của bất phương trình $\frac{x^{2}}{(\sqrt{x+1}-1)^{2}}> 2x+3$   

:wacko:  :wacko:  :wacko: 
#729021 Tìm tọa độ điểm $C$

Đã gửi bởi Monkey Moon on 14-01-2020 - 21:49 trong Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Cho tam giác $ABC$ có $A(1;-1), B(2;1)$ diện tích $5,5$ và trọng tâm $G$ thuộc $d:3x+y-4=0$. Biết $C$ có tung độ $>0$, tìm tọa độ điểm $C$
#728873 Tính $a+b+c$

Đã gửi bởi Monkey Moon on 07-01-2020 - 16:34 trong Bất đẳng thức và cực trị

Biết phương trình $\sqrt{x}+\sqrt{x(x+2)}-\sqrt{(x+1)^{3}}=0$ có nghiệm duy nhất $x=\frac{\sqrt{a}-b}{c}$. Trong đó $a,b,c$ là các số nguyên dương và $\frac{b}{c}$ là phân số tối giản. Khi đó giá trị của $a+b+c$ là bao nhiêu?
#728585 Tìm $B,C$

Đã gửi bởi Monkey Moon on 26-12-2019 - 21:22 trong Hình học phẳng

Cho tam giác $ABC$ có $A(3;9)$ và các đường trung tuyến kẻ từ $B,C$ có phương trình $3x-4y+9=0$ và $y-6=0$. Tìm $B,C$
#728018 Chứng minh

Đã gửi bởi Monkey Moon on 04-12-2019 - 20:50 trong Hình học phẳng

CMR nếu tam giác $ABC$ thỏa mãn hệ thức $a\vec{GA}+b\vec{GB}+c\vec{GC}=\vec{0}$ với $G$ là trọng tâm tam giác $ABC$ thì tam giác $ABC$ là tam giác đều
#727875 Chứng minh

Đã gửi bởi Monkey Moon on 29-11-2019 - 17:02 trong Hình học phẳng

Cho tam giác $ABC$ với 3 cạnh $BC=a, CA=b, AB=c$ và 3 đường trung tuyến $m_{a}, m_{b}, m_{c}$. CMR: $m_{a}^{2}+m_{b}^{2}+m_{c}^{2}\geq 3\sqrt{3}S$
#727162 Chứng minh

Đã gửi bởi Monkey Moon on 06-11-2019 - 20:17 trong Hình học phẳng

Cho tam giác $ABC$ và 3 đường cao $ha,hb,hc$. Chứng minh:

$\frac{hb}{ha^{2}}+\frac{hc}{hb^{2}}+\frac{ha}{hc^{2}}>\frac{1}{ha}+\frac{1}{hb}+\frac{1}{hc}$
#726711 Phương trình

Đã gửi bởi Monkey Moon on 21-10-2019 - 20:51 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

mk ko có time onl nên nói nhanh luôn câu 1 mk đoán là sử dụng công thức sau 

$\left | A+B \right |\leq \left | A \right |+\left | B \right | ;\left | A-B \right |\geq \left | A \right |-\left | B \right |$

Nếu cách này ko đc thì có 2 hướng đi 1 là bình phương rồi xài BĐT 

2 là xét khoảng mà cách 2 thường rất cồng kềnh nhưng lại hiểu quả đấy  :excl:  :excl:  ~O)  ~O)  ~O)

bạn có thể cho mình kết quả nghiệm bé nhất và lớn nhất được ko, để mk có thể so sánh kq 
#726710 Phương trình

Đã gửi bởi Monkey Moon on 21-10-2019 - 20:37 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

cảm ơn bạn rất nhiều
#726659 Phương trình

Đã gửi bởi Monkey Moon on 20-10-2019 - 17:36 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Bài 1: Tìm nghiệm bé nhất và lớn nhất của phương trình $\left | x+1 \right |+\left | 3x-3 \right |=\left | 4-2x \right |$

Bài 2: Xác định m để phương trình $(x^{2}+\frac{1}{x^{2}})-2m(x+\frac{1}{x})+1+2m=0$ có nghiệm

Bài 3: Phương trình $x^{4}-5x^{3}+8x^{2}-10x+4=0$ có bao nhiêu nghiệm nguyên
#726495 Tìm GTNN, GTLN

Đã gửi bởi Monkey Moon on 16-10-2019 - 14:10 trong Hàm số - Đạo hàm

Cho hàm số $\sqrt{x-1}+x^{2}-2x$ đồng biến trên $[1;+\infty)$. Tính GTLN và GTNN của hàm số trên đoạn $[2;5]$