Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Tuyetminh2609 nội dung

Có 6 mục bởi Tuyetminh2609 (Tìm giới hạn từ 28-01-2017)


Sắp theo                Sắp xếp  

#740660 Bất đẳng thức

Đã gửi bởi Tuyetminh2609 on 25-10-2020 - 08:24 trong Bất đẳng thức và cực trị

cho a,b,c>1 a+b+c=4 chứng minh abc>=64(1-a)(1-b)(1-c)
#740659 $2\sqrt{7x^3 -11x^2+25x-12} = x^2+6x-1$

Đã gửi bởi Tuyetminh2609 on 25-10-2020 - 08:02 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

2 căn(x3 -11x2+25x-12)=x2+6x-1

 

 


 

Người ta viết nhầm đề nên mới bảo viết Latex cho dễ hiểu


Chỗ mũ 3 là có hệ số 7 nữa nhé

 

Giải phương trình

$$2\sqrt{7x^3 -11x^2+25x-12} = x^2+6x-1$$

 
#737242 Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} x^2+y^2+4x+2...

Đã gửi bởi Tuyetminh2609 on 14-07-2020 - 14:11 trong Đại số

Giải hệ sau:
Phương trình 1:x^2+y^2+4x+2y=3
Phương trình 2:x^2+7y^2-4xy+6y=13#736677 Tìm GTNN của $P=\frac{1}{5xy}+\frac{5}{x+2y+5}$.

Đã gửi bởi Tuyetminh2609 on 29-06-2020 - 20:30 trong Bất đẳng thức và cực trị

Cho $x+y\leq 3$

Tìm GTNN của $P=\frac{1}{5xy}+\frac{5}{x+2y+5}$.

 

@Spirit1234: Đã thêm latex cho bạn.
#734890 Số học

Đã gửi bởi Tuyetminh2609 on 10-05-2020 - 18:37 trong Số học

Ta có: $p>3$$\Leftrightarrow p^{2}\equiv 1 (mod 3)$

 Mà $a^{2}\equiv 0,1(mod 3)$$\Rightarrow p^{2}+a^{2}\equiv 1,2 (mod 3)$

=> $b^{2}\equiv 1,2 (mod 3)$ => $b^{2}\equiv 1( mod 3) vì b^{2}\not\equiv 2 (mod 3)$

=>$a^{2}\equiv 0 (mod 3)\Rightarrow a\vdots 3$  

CMTT suy ra $a \vdots 4$ => a chia hết cho 12

 

+) $p^2+a^2=b^2\Leftrightarrow p^2=(b-a)(b+a)$

Mà p là số nguyên tố , a,b dương 

$\Rightarrow \left\{\begin{matrix} b-a=1 & & \\ a+b=p^2 & & \end{matrix}\right.$

=> 2a+1= p2 => 2(a+p+1)=p2+2p+1 =(p+1)2 là số chính phương ( DPCM )

Cảm ơn nhé!
#734860 Số học

Đã gửi bởi Tuyetminh2609 on 10-05-2020 - 13:34 trong Số học

Cho số nguyên tố p (p>3) và hai số nguyên dương a, b sao cho p^2 + a^2 = b^2. Chứng minh a chia hết cho 12 và 2(p+a+1) là số chính phương