Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


khoagrai nội dung

Có 1 mục bởi khoagrai (Tìm giới hạn từ 25-01-2017)


Sắp theo                Sắp xếp  

#728614 [TOPIC] Bài toán tính tổng các dãy số có quy luật

Đã gửi bởi khoagrai on 27-12-2019 - 21:15 trong Đại số

tính tổng: 1+33+53+...+(2n+1)3  bằng phương pháp tổng xính ma