Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


AnNguyen123 nội dung

Có 1 mục bởi AnNguyen123 (Tìm giới hạn từ 30-10-2016)


Sắp theo                Sắp xếp  

#724821 [Help] Tìm m để phương trình bậc 2 có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước

Đã gửi bởi AnNguyen123 on 23-08-2019 - 09:17 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giúp mình 2 câu này với!

Câu 1: Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình $x^{2}-3x-3\sqrt{x^{2}-3x}-m+2=0$ có nghiệm thuộc đoạn [3;4]

Câu 2: Cho phương trình $x^{2}-3x+16(x-2)\sqrt{\frac{x-1}{x-2}}-m=0$ có bao nhiêu giá trị nguyên của m trong khoảng (-2020;2020) để phương trình đã cho có 2 nghiệm âm phân biêt?

P/s: Nếu bạn nào có phương pháp loại này hoặc cách giải bằng máy tính thì cho mình xin thêm nhé!