Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tuongtac20 nội dung

Có 19 mục bởi tuongtac20 (Tìm giới hạn từ 04-07-2016)


Sắp theo                Sắp xếp  

#734659 Đề thi HSG lớp 9 tỉnh Vĩnh Long 2014 - 2015

Đã gửi bởi tuongtac20 on 05-05-2020 - 22:43 trong Tài liệu - Đề thi

vãi vuông góc :mellow:

HAY
#734649 Topic về số học, các bài toán về số học.

Đã gửi bởi tuongtac20 on 05-05-2020 - 20:41 trong Các bài toán và vấn đề về Số học

Bổ đề 1.Nếu d là ước nguyên tố lẻ của $a^{6^{n}}+b^{6^{n}}$ thì $d\equiv 1\left ( mod 2^{n+1} \right )$

Bổ đề 2. Nếu $x\equiv 1\left ( mod c^{k} \right )$ thì$x^{c^{m}}\equiv 1\left ( modc^{m+k} \right )$

 Trở lại bài toán ta có vì p,q là ước nguyên tố lẻ của $a^{6^{n}}+b^{6^{n}}$ nên từ bổ đề 1 suy ra$p^{6^{n}}\equiv q^{6^{n}}\equiv 1\left ( mod 2^{n+1} \right )$                                                                                              .1.

Vì $\left (a,b \right )= 1$ nên$p^{6^{n}}+q^{6^{n}}\equiv 0\left ( mod 3 \right )$.Từ đó $\left (p,3 \right )=\left (q,3 \right )= 1$ vì thế$p^{2^{n}}\equiv q^{2^{n}}\equiv 1\left ( mod 3 \right )$ .theo bổ đề 2 ta có$p^{6^{n}}\equiv q^{6^{n}}\equiv 1\left ( mod 3^{n+1} \right )$       .2.

Từ .1. và .2. và do 2 va 3 nguyên tố cùng nhau nên $p^{6^{n}}\equiv q^{6^{n}}\equiv 1\left ( mod 6.\left ( 12 \right )^{n} \right )$.Do đó

$p^{6^{n}}+ q^{6^{n}}\equiv 2\left ( mod 6.\left ( 12 \right )^{n} \right )$

Vậy phần dư cần tìm là 2

hay
#734648 Topic về số học, các bài toán về số học.

Đã gửi bởi tuongtac20 on 05-05-2020 - 20:37 trong Các bài toán và vấn đề về Số học

uk.mình làm hơi vội

 từ cm trên ta có y=2 nên pt là x^2+2012=$2^{\sqrt{2^{x}+x^2}+1}$

nên x chẵn nên $2^{x}+x^{2}$ > $x^{2}$ +1

nên x^2 + 2012 > $2^{x+2}$

do x chẵn nên x=2a

nên a^2 + 503 > $2^{2a}$

 nên a<6 thử lại a=3 thoả mãn hay x=6

vậy x=6,y=2

hay
#734042 tích phân hàm ẩn có dạng tích phân f'(x)^2

Đã gửi bởi tuongtac20 on 22-04-2020 - 23:25 trong Tích phân - Nguyên hàm

mọi người giải giúp em bài trong ảnh với ạ

hay
#734028 Đề thi HSG Toán 9 tỉnh Long An 2015-2016

Đã gửi bởi tuongtac20 on 22-04-2020 - 18:38 trong Tài liệu - Đề thi

Giải phần hình xem nhé anh em#734027 Đề thi HSG cấp tỉnh lớp 9 Tỉnh Phú Yên 2009-2010

Đã gửi bởi tuongtac20 on 22-04-2020 - 18:36 trong Tài liệu - Đề thi

Giải hình xem thử các anh#734021 Đề thi HSG Toán 9 tỉnh Long An 2015-2016

Đã gửi bởi tuongtac20 on 22-04-2020 - 17:23 trong Tài liệu - Đề thi

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN                                             

ĐỀ CHÍNH THỨC

      KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

Môn thi: TOÁN 9

Thời gian: 150p

     Ngày thi: 12/04/2016

Bài 1 (4 điềm):

a) Cho biểu thức: $A= (\frac{x\sqrt{x}-1}{x-\sqrt{x}}-\frac{x\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}}):\frac{2(x-2\sqrt{x}+1)}{x-1}$

Tìm x nguyên để A có giá trị là số nguyên.

b) Cho 3 số x, y, z dương thỏa mãn $xyz=1$. Tìm giá trị lớn nhất của:

$A=\frac{1}{x^{3}+y^{3}+1}+\frac{1}{y^{3}+z^{3}+1}+\frac{1}{x^{3}+z^{3}+1}$

Bài 2 (5 điểm):

a) Giải phương trình: $\sqrt{4-\sqrt{4+x}}=x$

b) Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} x^{3}+3xy^{2}+49=0 & & \\ x^{2}+y^{2}+17x-8y=8xy & & \end{matrix}\right.$

Bài 3 (5 điểm):

Cho tam giác ABC có ba góc đều nhọn nội tiếp đường tròn tâm I. Gọi H là trực tâm của tam giác, ba đường cao AQ, BE, CF. M là trung điểm của BC. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng hay sai? Tại sao?

a) H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác EFQ

b) AH = 2IM và IA vuông góc EF

Bài 4 (3 điểm): Cho tam giác ABC. Gọi a, b, c lần lượt là độ dài các cạnh của tam giác, p là nửa chu vi. Ta có:

$T= \sqrt{p}$

$U=\sqrt{p-a}+\sqrt{p-b}+\sqrt{p-c}$

$L=\sqrt{3p}$

So sánh T và U, U và L.

Bài 5 (3 điểm):

a) Tìm các số nguyên dương x, y, z thỏa mãn $x+y+z>11$ và $8x+9y+10z=100$

b)  Cho đường tròn tâm O, đường kính AB. Dây CD vuông góc với AB. Gọi E là giao điểm của AB và CD (E nằm giữa O và B). Tính AE nếu độ dài của AB, CD là các số nguyên dương và AE - BE = $\sqrt{3}$

--- HẾT ---

(do giáo viên lấy đề lại nên mình cũng không nhớ rõ đề, các bạn nào thấy sai thì sửa giúp mình)

BÀI 5 GIẢI XEM VỚI CÁC ANH
#734003 Đề thi HSG cấp tỉnh lớp 9 Tỉnh Phú Yên 2009-2010

Đã gửi bởi tuongtac20 on 22-04-2020 - 10:55 trong Tài liệu - Đề thi

Bài 4:Theo AM-GM có:$(1+a)(a+\frac{1}{b})+(1+b)(b+\frac{1}{a})=(a+b)+(a^2+b^2)+(\frac{a}{b}+\frac{b}{a})+(\frac{1}{a}+\frac{1}{b})\geq (a+b)+\frac{4}{a+b}+2\sqrt{\frac{a}{b}.\frac{b}{a}}+1=(a+b)+\frac{4}{a+b}+3=\left [ (a+b)+\frac{2}{a+b} \right ]+\frac{2}{a+b}+2\geq 2\sqrt{(a+b).\frac{2}{a+b}}+\frac{2}{\sqrt{2(a^2+b^2)}}+2=2\sqrt{2}+\sqrt{2}+2=3\sqrt{2}+2$

GIẢI GIÚP BÀI HÌNH TÝ ANH EM
#733124 Đề thi HSG Toán 9 tỉnh Hà Tĩnh năm học 2015 - 2016

Đã gửi bởi tuongtac20 on 07-04-2020 - 22:07 trong Tài liệu - Đề thi

a)ˆDKI=ˆDBA=ˆDCIDKI^=DBA^=DCI^ (1)
=>DCKI nội tiếp =>ˆDIC=ˆDKC=90DIC^=DKC^=90∘  (đpcm)
=>DIAH nội tiếp =>ˆDHI=ˆDAIDHI^=DAI^ (2)
từ (1, 2) =>DACDHK△DAC∼△DHK (g, g)
=>DADH=ACHKDADH=ACHK
mà DH <DA =>HK <AC (đpcm)
b)Gọi G trung điểm IK
ˆDKI=ˆDBADKI^=DBA^ (3)
ˆDIH=ˆDAHDIH^=DAH^
=>ˆDIK=ˆDABDIK^=DAB^ (4)
từ (3, 4) =>DIKDAB△DIK∼△DAB (g, g)
mà G, E là trung điểm IK, AB
=>DIGDAE△DIG∼△DAE (góc = nhau giữa cạnh tỉ lệ) (5)
=>DIDA=DGDEDIDA=DGDE (6)
(5) =>ˆIDG=ˆADEIDG^=ADE^
=>ˆEDG=ˆADIEDG^=ADI^ (7)
từ (6, 7) =>EDGADI△EDG∼△ADI
=>ˆDGE=ˆDIA=90DGE^=DIA^=90∘
=>G là giao của đ tròn đ kính ED với IK
=>G trùng F (đpcm)#733026 ĐỀ THI HSG ĐÀ NẴNG 13-14

Đã gửi bởi tuongtac20 on 06-04-2020 - 13:07 trong Tài liệu - Đề thi

 

ĐỀ THI HSG ĐÀ NẴNG 2013-2014

Thời gian: 150'

 

Bài 1:(2.5đ)

a)Cho $x>0;x\neq 1$. Chứng minh rằng:

$\left (\frac{1}{x-\sqrt{x}}+\frac{1}{\sqrt{x}-1} \right ):\frac{\sqrt{x}+1}{x-2\sqrt{x}+1}<1$

b)Cho $A=\left (\frac{2-\sqrt[3]{4x}}{x-\sqrt[3]{2x^2}} \right ):\left ( \sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{x} \right )-\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ với $x\neq 0;-2$.

Tìm $x$ nguyên sao cho $A^3$ nguyên.

Bài 2:(2đ)

a)Giải PT: $\sqrt{-2x^2+3x-1}+2=\sqrt{2x-1}+2\sqrt{1-x}$

b)Giải HPT: $\left\{\begin{matrix} x=4y^2(x-1) & \\ y=4z^2(y-1) & \\ z=4x^2(z-1) & \end{matrix}\right.$

Bài 3:(2đ) Trên cùng mặt phẳng toạ độ, cho 2 hàm số $y=-2x+4$ và $y=mx+n$ có đồ thị là $d$ và $\bigtriangleup$

a)Tìm tất cả giá trị $m,n$ để 2 đồ thị trên cắt nhau tại 1 điểm trên trục tung.

b)Khi $d, \bigtriangleup$ và $Oy$ đồng quy, tìm $m,n$ để $\bigtriangleup$ là phân giác của góc nhọn tạo bởi $d$ và $Oy$

Bài 4:(2đ) Cho $\bigtriangleup ABC$ cân tại $A$ nội tiếp $(O)$, $\widehat{BAC}<90^0$. $K$ là điểm chính giữa cung $AC$. Trên cung $KC$ nhỏ lấy $D$ tuỳ ý($D$ khác $C$), vẽ đường kính $DD'$. $BC$ cắt $AD,AD'$ tại $M,N$. Gọi $P$ là giao điểm $AC$ và $BD$.

a)Tìm hệ thức liên hệ giữa $\widehat{ABC},\widehat{APB},\widehat{CMD}$

b)Khi $D$ thay đổi, chứng minh $MNDD'$ luôn nội tiếp đường tròn.

Bài 5:(1.5đ) Cho $\bigtriangleup ABC$ nhọn nội tiếp $(O)$, tiếp tuyến tại $C$ cắt $AB$ tại $G$. Qua $A$ vẽ đường thẳng song song với $CG$ cắt $(O)$ tại điểm thứ hai $M$. Trên cung nhỏ $BM$ lấy $D$ tuỳ ý. Gọi $E$ là điểm trên $(O)$ sao cho $CE//AD$, Gọi $F$ là giao điểm $CD$ và $BE$.

a)Chứng minh: $GF//AD$

b)Khi $D$ thay đổi, tìm quỹ tích điểm $F$.

 

SỬ LÍ PHẦN 3,4,5 LUN CÁC ANH
#733015 HÀ NAM -2019

Đã gửi bởi tuongtac20 on 06-04-2020 - 10:56 trong Tài liệu - Đề thi

Đang tìm cách nhé anh#733014 KHÁNH HÒA 2018-2019

Đã gửi bởi tuongtac20 on 06-04-2020 - 10:55 trong Tài liệu - Đề thi

NWnNnso.jpg

giải hình xem anh em#732950 Đề thi HSG môn toán thành phố Đà Nẵng năm học 2011-2012

Đã gửi bởi tuongtac20 on 05-04-2020 - 16:03 trong Tài liệu - Đề thi

Bài 3 mọi người làm kiểu gì ạ?

Dạng này em chưa gặp bao 

GIÚP CÂU HÌNH TÝ
#732938 Đề thi HSG lớp 9 tỉnh Đắk Lắk năm học 2012-2013

Đã gửi bởi tuongtac20 on 05-04-2020 - 13:10 trong Tài liệu - Đề thi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                   KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH

           TỈNH ĐẮK LẮK                                                                                                                   LỚP 9 NĂM HỌC 2012 – 2013

 

         ĐỀ CHÍNH THỨC                                                                                                                       MÔN: TOÁN 9 – THCS 

     (Đề thi gồm 01 trang)                                                                                              (Thời gian làm bài 150 phút, không kể giao đề)

                                                                                                                                                             Ngày thi: 21/03/2013

 

Câu 1. (4,0 điểm)

$a)$ Tìm tất cả số thực $x$ để hàm số $y=\sqrt{\frac{-2x^2+7x+15}{x^2-3x+3}}$ được xác định.

$b)$ Giải hệ phương trình $\left\{\begin{matrix} x^3=y^3+9\\ x-x^2=2y^2+4y \end{matrix}\right.$

 

Câu 2. (4,0 điểm)

$a)$ Giả sử $x,\ y$ là hai số thực thỏa mãn hệ thức $x\sqrt{1-y^2}+y\sqrt{1-x^2}=1\ \ \ \ \ \ \ \ (1)$  

Chứng minh rằng $x^2+y^2=1\ \ \ \ \ \ \ (2)$

$b)$ Với điều kiện nào của $x,\ y$ thỏa mãn hệ thức $(2)$ thì cũng thỏa mãn hệ thức $(1)?$

 

Câu 3. (4,0 điểm)

$a)$ Cho hai điểm $M(m,0),$ $N(0,n)$ di động lần lượt trên hai tia $Ox,$ $Oy$ và thỏa mãn $\frac{1}{m}+\frac{1}{n}=1.$

Chứng minh rằng đường thẳng $MN$ đi qua một điểm cố định. Tìm giá tri nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng $MN.$

$b)$ Tìm tất cả cặp số $(x,\ y)$ nguyên dương thỏa mãn $(10x+y)^2=(x+y)^3.$

 

Câu 4. (2,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=|x-1|+|x-2|+|x-3|+...+|x-2013|$

 

Câu 5. (4,0 điểm) Cho đường tròn $(O,\ R).$ Lấy điểm $A$ nằm trên đường tròn và điểm $H$ nằm trong đường tròn đó, sao cho $AH=R\sqrt{2}.$ Xác định hai điểm $B,$ $C$ nằm trên đường tròn sao cho $H$ là trực tâm tam giác $ABC.$ Khi đó chứng minh rằng $AB^2+AC^2-AB.AC\sqrt{2}=2R^2.$

 

Câu 6. (2,0 điểm) Cho tam giác $ABC$ nội tiếp đường tròn đường kính $AB$ và có $sin\ B=\frac{1}{\sqrt{10}}.$ Trên cạnh $BC$ lấy hai điểm $D,\ E$ sao cho $BD=DE=EC.$

Chứng minh rằng $\widehat{ABC}+\widehat{ADC}=\widehat{AEC}.$

 

--------------------------- Hết ---------------------------

 

$\bullet$ Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

$\bullet$ Giám thị không giải thích gì thêm.

XEM GIẢI GIÚP CÂU 6 ,5 VỚI CÁC ANH
#732893 Đề thi HSG lớp 9 tỉnh Đắk Lắk năm học 2012-2013

Đã gửi bởi tuongtac20 on 04-04-2020 - 20:49 trong Tài liệu - Đề thi

Câu 3b)

Từ giả thiết suy ra x + y là chính phương. Đăt x + y = k(k là số nguyên)

Ta có (9x + k2)2 = k6 suy ra 9x + k2 = k3 (do 9x + k2 > 0)

$\Rightarrow 9x=k^{2}\left ( k-1 \right )< 9k^{2}$ (Vì x + y = k2 nên x < k2 do y > 0)

$\Rightarrow 0< k-1< 9\Rightarrow 1< k< 10$ (*)

Mặt khác $9x=k^{2}\left ( k-1 \right )\Rightarrow x=\frac{k^{2}\left ( k-1 \right )}{9}$ (**)

Từ (*) và (**) tìm được k = 3; 6; 9

+) Với k = 3 $\Rightarrow x=2; y=7$

+) Với k = 6 $\Rightarrow x=20; y=16$

+) Với k = 9 $\Rightarrow x=72; y=9$

GIÚP 2 CÂU HÌNH LUN 
#732866 Đề thi hsg toán 9 tỉnh ĐẮK LẮK năm 2017-2018

Đã gửi bởi tuongtac20 on 04-04-2020 - 15:52 trong Tài liệu - Đề thi

SỞ GD VÀ ĐT TỈNH ĐẮK LẮK                    Kì thi HSG toán 9 năm 2017-2018

 

 ĐỀ CHÍNH THỨC

 

Câu 1:

1. Thu gọn: $\frac{x-3+2\sqrt{x+4\sqrt{x}+4}}{x+3\sqrt{x}+2}$. Tìm x sao cho P=$\frac{2017}{2018}$

2.Giai phương trình: $(x^2-4x)(x^2-4)=20$

Câu 2:

1) Cho phương trình $x^2+2(2m-3)+m^2=0$, với m là tham số. Tìm tất cả giác trịn của m sao cho phương trình có 2 nghiệm khác 0 là x1,x2 (chúng có thể trùng nhau) và biểu thức $\frac{1}{x_{1}}+\frac{1}{x_{2}}$ đạt Min

2) Cho Parabol (P): y=$ax^2$. Tìm điều kiện của a để trên (P) có điểm A(x0,y0) với hoành độ dương thõa mãn: $\sqrt{x_{0}^2+1}-\sqrt{y_{0}^2+4}=x_{0}-\sqrt{y_{0}+3}$

Câu 3:

1) Tìm nghiệm nguyên dương (x,y) thỏa: $x^2-y^2+4x-2y=18$

2) Tìm tất cả cặp số (a,b) nguyên dương thỏa mãn 2 điều kiện:

              (i) a,b đều khác 1 và ƯCLN(a,b)=1

              (ii) Số N=ab(ab+1)(2ab+1) có đúng 16 ước số nguyên dương

Câu 4: Cho tam giác ABC nhọn. Đường tròn đường kính BC cắt cạnh AB và AC lần lượt tại D và E.  BE cắt CD tại H. Kéo dài AH cắt BC tại F

a) Chứng minh tứ giác ADHE, BDHF nội tiếp

b) Các đoạn thẳng BH và DF cắt nhau tại M, CH và EF cắt nhau tại N. Biết rằng tứ giác BMHN nt. Tính số đogóc $\widehat{BAC}$

Câu 5:

Với x,y là 2 số thực thỏa mãn: $y^3+3y^2+5y+3=11\sqrt{9-x^2}-\sqrt{9x^4-x^6}$. Tìm MAX và MIN của T=x-y+2018

Câu 6:

Cho tam giác đều ABC. Một điểm M nằm trong tam giác nhìn đoạn BC dưới 1 góc bằng 150$^{\circ}$. CMR: $MA^2\geq 2MB.MC$

CÂU 6 GIẢI GIÚP ANH
#732865 bài hình thi 1 tiết INTERNET (c,d khó )

Đã gửi bởi tuongtac20 on 04-04-2020 - 15:43 trong Hình học

post-152101-0-79574200-1460013389.jpg
#732861 bài hình thi 1 tiết INTERNET (c,d khó )

Đã gửi bởi tuongtac20 on 04-04-2020 - 15:11 trong Hình học

Cho nửa đường tròn (O;R) đường kính AB.Tiếp tuyến tại C trên nửa đường tròn cắt hai tiếp tuyến Ax,By của nửa đường tròn lần lượt tại D,P(C Khác A,B)

a.Chứng minh tam giác DOP vuông

b.Gọi E là giao điểm của BP và AC.chứng minh BP=PE.

c.Chứng minh BD vuông góc OE.

d.Gọi F là giao điểm của BD với nửa đường tròn (O;R) .Chứng minh EF là tiếp tuyến của nửa đường tròn (O;R)

trình tệ mong anh em chỉ giáo câu c,d
#732860 bài hình thi 1 tiết INTERNET (c,d khó )

Đã gửi bởi tuongtac20 on 04-04-2020 - 15:09 trong Hình học

Cho nửa đường tròn (O;R) đường kính AB.Tiếp tuyến tại C trên nửa đường tròn cắt hai tiếp tuyến Ax,By của nửa đường tròn lần lượt tại D,P(C Khác A,B)

a.Chứng minh tam giác DOP vuông

b.Gọi E là giao điểm của BP và AC.chứng minh BP=PE.

c.Chứng minh BD vuông góc OE.

d.Gọi F là giao điểm của BD với nửa đường tròn (O;R) .Chứng minh EF là tiếp tuyến của nửa đường tròn (O;R)