Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


TracMinh nội dung

Có 3 mục bởi TracMinh (Tìm giới hạn từ 15-07-2016)


Sắp theo                Sắp xếp  

#733392 $x_{n + 1} = \frac{x_{n}^{4}...

Đã gửi bởi TracMinh on 11-04-2020 - 17:00 trong Dãy số - Giới hạn

Tìm công thức tổng quát của dãy ($x_{n}$) được xác định bởi $x_{1} = \frac{1}{4}$ và $x_{n + 1} = \frac{x_{n}^{4}}{2x_{n}^{4} - 4x_{n}^{2} + 1}$#732906 $\lim\limits_{x \to 2} \frac{\sq...

Đã gửi bởi TracMinh on 04-04-2020 - 22:15 trong Dãy số - Giới hạn

Tìm giới hạn sau :
$\lim\limits_{x \to 2} \frac{\sqrt{17 - 2x^{2}}\sqrt[3]{3x^{3} - 2x^{2} + 8x - 5} - 9}{(x - 2)^{2}}$#732903 giải giúp em với ạ

Đã gửi bởi TracMinh on 04-04-2020 - 22:10 trong Dãy số - Giới hạn

\begin{align*}
&\lim\limits_{x \to 1} \frac{x + x^{2} + ... + x^{2018} - 2018}{x - 1} \\
= &\lim\limits_{x \to 1} \frac{x - 1 + x^{2} - 1 + ... + x^{2018} - 1}{x - 1} \\
= &\lim\limits_{x \to 1} (1 + x + 1 + ... + x^{2017} + x^{2016} + ... + 1) \\
= & 1 + 2 + ... + 2018 = \frac{2019.2018}{2}
\end{align*}