Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Tuanbm nội dung

Có 5 mục bởi Tuanbm (Tìm giới hạn từ 27-10-2016)


Sắp theo                Sắp xếp  

#191881 MathType v6.0 Full download

Đã gửi bởi Tuanbm on 04-10-2008 - 20:38 trong Phần mềm hỗ trợ học tập, giảng dạy - Các trang web hay

Phần mềm rất hay!#182930 Bài giới hạn thường gặp

Đã gửi bởi Tuanbm on 05-04-2008 - 09:29 trong Các bài toán Giải tích khác

Mình có gặp 2 bài rất giống nhau là tìm lim :$ \sqrt[2]{2+ \sqrt[2]{2+ \sqrt[2]{2+...+ \sqrt[2]{2} } } } $
Bài khác thì tìm với 6, bài với 2 thì mình chỉ biết cách đưa về cos còn bài kia thì không biết, có ai giúp mình với#173383 Đề thi học sinh giỏi tỉnh Vĩnh Long 2007-2008

Đã gửi bởi Tuanbm on 27-11-2007 - 20:12 trong Thi HSG cấp Tỉnh, Thành phố. Olympic 30-4. Đề thi và kiểm tra đội tuyển các cấp.

Vậy các bạn giúp mình giải bài 6 với#173159 Đề thi học sinh giỏi tỉnh Vĩnh Long 2007-2008

Đã gửi bởi Tuanbm on 24-11-2007 - 19:46 trong Thi HSG cấp Tỉnh, Thành phố. Olympic 30-4. Đề thi và kiểm tra đội tuyển các cấp.

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Vĩnh Long 2007-2008

Bài 1 (2 điểm): Giải hệ phương trình sau với ẩn số thực x,y:
$\left\{ \begin{array}{l} \dfrac{1}{{x^2 }} + \dfrac{1}{{y^2 }} = 1 \\ \sqrt {x^2 - 1} + \sqrt {y^2 - 1} = \sqrt {xy + 2} \\ \end{array} \right.$
Bài 2 (2 điểm): Cho tam giác ABC cân tại C, biết $\dfrac{{AC}}{{AB}} = k(0 < k \ne 1)$ . Vẽ các đường phân giác trong CM,AN và BP. CMR: $\dfrac{{S_{\Delta ABC} }}{{S_{\Delta MNP} }} = \left( {\sqrt k + \dfrac{1}{{\sqrt k }}} \right)^2 $
Bài 3 (1 điểm): Tìm chữ số tận cùng của tổng:
$ S = 2^1 + 3^5 + 4^9 + ... + 502^{2001} $
Bài 4 (2 điểm):Cho dãy số u(n) xác định bởi:
$\{ \begin{array}{l} u_1 = \sqrt 2 \\ u_n = \sqrt {2 + u_{n - 1} } ;n = 2,3,... \\ \end{array} \right.$
Tìm $\ {\lim }\limits_{n \to + \infty } u_n $
Bài 5 (2 điểm): Tìm hàm số f:$R \to R$ , không đồng nhất 0 thoả mãn phương trình:
f(x).f(y)=f(x-y);
Bài 6 (1 điểm).Chứng minh rằng: Trong một tam giác vuông,nếu hai đường trung tuyến thuộc hai cạnh góc vuông cắt nhau theo một góc nhọn$\alpha $ thì $cos \alpha \ge \dfrac{4}{5}$#173142 Một bài giới hạn hay

Đã gửi bởi Tuanbm on 24-11-2007 - 15:46 trong Dãy số - Giới hạn

Cho dãy số sau
u1=sqrt(2)
u[n]=sqrt(2+u[n-1])
tìm limu[n]
(mình chưa biết gõ latex)