Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Nguyen Tran Thuan nội dung

Có 3 mục bởi Nguyen Tran Thuan (Tìm giới hạn từ 01-11-2016)


Sắp theo                Sắp xếp  

#168646 Ma trận nghịch đảo

Đã gửi bởi Nguyen Tran Thuan on 05-10-2007 - 17:31 trong Đại số tuyến tính, Hình học giải tích

Đây là một ứng dụng của thuật toán Gauss-Siedel giải hệ PTTT Ax = b, bằng các biến đổi sơ cấp đưa A -> I, b -> b' thì b' chính là nghiệm của hệ.
Giả sử AB = I, thì ABj = Ij với Bj, Ij là các ma trận cột tương ứng của B và I. Luc này Bj đóng vai trò là ẩn và bằng phương pháp Gauss-Seidel biến đổi A -> I, Ij -> Bj chính là các cột của B. Thực hiện việc này trên cùng một bảng được phương pháp bạn đã biết.


Theo tôi, việc ghép thêm ma trận đơn vị I rồi sử dụng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng của ma trận khối [A|I] để tìm ma trận ngich đảo A^(-1) thực chất là giải hệ phương trình tuyến tính Ax=y với ẩn x, với y=( y_{i}). Ta biểu diễn x_{i} theo tổ hợp tuyến tính của các y_{i} (i=1..n). theo đó, phép biến đổi sơ cấp trên dòng sẽ là các phép biến đổi tương đương trong hệ phương trình ấy (vì thế nên không thể sử dụng phép biến đổi sơ cấp trên cột được). từ đó ta nhận được x=(A^-1)y.#167737 "Problems in linear algebra": Tìm đỏ mắt

Đã gửi bởi Nguyen Tran Thuan on 26-09-2007 - 07:00 trong Tài nguyên Olympic toán

Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ nhiều nhiều!!!!!!!!#167298 "Problems in linear algebra": Tìm đỏ mắt

Đã gửi bởi Nguyen Tran Thuan on 21-09-2007 - 17:41 trong Tài nguyên Olympic toán

Em đang rất cần cuốn sách : "Problems in linear algebra" của Proskuryakov nhưng không tìm được bản điện tử (mặc dù đã vào rất nhiều trang web). Họ chỉ bán trực tuyến nhưng không có thẻ tín dụng. Có Bác nào có thì có thể share cho em với được không. Thanks a lots!