Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


o_chu_cha nội dung

Có 8 mục bởi o_chu_cha (Tìm giới hạn từ 05-07-2016)


Sắp theo                Sắp xếp  

#175667 giúp em mấy bài BĐT đơn giản i......

Đã gửi bởi o_chu_cha on 25-12-2007 - 18:44 trong Bất đẳng thức và cực trị

$1/ CMR : ( 1+ \dfrac{1}{n+1})^{n+1} > ( 1+ \dfrac{1}{n})^{n}$ Với $n$ thuộc $N$.

$2/ a>b>0 , c \geq \sqrt[]{ab} . CMR: \dfrac{c+a}{\sqrt[]{c^{2} + a^{2}}} \geq \dfrac{c+b}{\sqrt[]{c^{2} + b^{2}}} $

$3/ CMR: \dfrac{a}{a.a + b + c} + \dfrac{a}{b.a + b + c} + \dfrac{a}{c.a + b + c} \geq \dfrac{a + b + c}{3} $ với $a, b, c$ là số nguyên dương.

$4/ CMR: n(\sqrt[]{n+1} - 1) < 1 + \dfrac{1}{2} + ... + \dfrac{1}{n}$ và
$n(\sqrt[]{n+1} - 1) < n(1 - \dfrac{1}{n\sqrt[]{n}}) + 1$ với $n$ thuộc $N^{*}$

Em biết là sử dụng Cauchy, nhưng cụ thể thế nào mong mọi người giúp đỡ...#175174 giải giùm em một số bài lượng giác..

Đã gửi bởi o_chu_cha on 18-12-2007 - 19:28 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

1.Định m để phương trình :
$a/ cos 2x + cox x - m = 0$ có nghiệm.
$b/ m sin^{2}x - msinx + m - 2 = 0$ có nghiệm.

2/ Giải và biện luận :
$a/ (m + 1 )sin^{2}x - sin2x + cos2x = 0$
$b/ ( 2m - 1 )sinx + (m - 1)cosx = m - 3$#174785 Bài này...khó biện luận...giúp em với

Đã gửi bởi o_chu_cha on 13-12-2007 - 19:33 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải và biện luận phương trình:
$x^{3} + 3ax^{2} + 3(a^{2} - bc)x + ( a^{3} + b^{3} + c^{3} - 3abc) =0$#174706 Bài này khó quá....

Đã gửi bởi o_chu_cha on 12-12-2007 - 19:04 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Đề : Cm:

$ \dfrac {1}{cos \alpha .cos 2\alpha} + \dfrac {1}{cos 2\alpha .cos 3\alpha} + ... + \dfrac {1}{cos (n-1)\alpha .cos n\alpha} = \dfrac { tan n\alpha - tan \alpha}{sin \alpha} $#174669 Giải giùm em...

Đã gửi bởi o_chu_cha on 12-12-2007 - 11:02 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Anh ơi bước :
:D $sin\alpha cos\beta - sin\beta cos\alpha$ =$ cos^{3}sin\beta - sin^{3}\alpha cos\beta$
:D $cos\beta sin\alpha (1+sin^{2}\alpha) = sin\beta cos\alpha (1+cos^{2}\alpha ) $
mới đúng chứ...
Nhưng mà vậy thì chẳng ra gì cả ?#174617 cần giúp

Đã gửi bởi o_chu_cha on 11-12-2007 - 21:13 trong Tài nguyên Olympic toán

Nâng cao và phát triển Toán 9 - Tác giả Vũ Hữu Bình#174609 Giải giùm em...

Đã gửi bởi o_chu_cha on 11-12-2007 - 19:36 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Đề:

Nếu {tan :Rightarrow }/{tan :widehat{ABC} } = {1+cos^{2}:Rightarrow }/{1+sin^{2}:Rightarrow } thì:

sin ( 3 :Rightarrow + :Leftrightarrow ) = 7 sin( :Rightarrow - :geq )#174608 Hay

Đã gửi bởi o_chu_cha on 11-12-2007 - 19:17 trong Phương trình, Hệ phương trình Lượng giác

Bài toán thiệt hay, sao mấy anh hok giải toàn ngồi cãi nhau chi ?>..<