Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nth_9195 nội dung

Có 3 mục bởi nth_9195 (Tìm giới hạn từ 26-01-2017)


Sắp theo                Sắp xếp  

#213156 Đề thi Hóa 8

Đã gửi bởi nth_9195 on 04-09-2009 - 00:43 trong Các môn tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ)

<Nếu bài này trùng hay wá dễ đừng mắng em tội nghiệp nhé>
1. Hoàn thành các pt sau:
a) CnH2n-2 + ? -> CO2 + H2O
b) C4H9OH + O2 -> CO2 + H2O
c) KMnO4 + ? -> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
d) Al + H2SO4(đặc nóng) -> ? + ? + ?

2. Đốt cháy hoàn toàn khí A cần dùng hết 8.96 dm3 khí oxi thu được 4,48 dm3 khí CO2 và 7,2g hơi nước
a) A do những nguyên tố nào tạo nên? Tình khối lượng A đã phản ứng.
b) Biết tỷ khối của A so với khí hiđro là 8. Hãy xác định công thức phân tử của A và gọi tên A

3. Để khử m g Fe2O3 thành Fe cần 13,44 lít (đktc) hỗn hợp khí CO và H2.
a) Viết các pt hoá học
b) Tính m và % về thể tích khí trong hỗn hợp
Cho tỷ khối của hỗn hợp khí so với khí C2H6 bằng 0,5
<Còn mấy bài nữa màh thấy dễ wá nên ko post>

Bài 2 và 3 thì dễ rồi.
Bài 1:
a, b, $4C_xH_yO_z + (4x + y - 2z)O_2 \to 4xCO_2 + 2yH_2O$ $\to$ thay số.
$\to$ kiến thức lớp 8.
c, Không chắc lắm, có lẽ (85%) là sai!
$KMnO_4 + 4HCl \to KCl + MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$
d, $2Al + 6H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3 + 3SO_2\uparrow + 6H_2O$
$2Al + 4H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3 + S\downarrow + 4H_2O$
$8Al + 15H_2SO_4 \to 4Al_2(SO_4)_3 + 3H_2S\uparrow + 12H_2O$
c, d, $\to$ kiến thức lớp 9!?#200701 Trang Web Download Tài liệu Toán - Lí - Hóa

Đã gửi bởi nth_9195 on 08-06-2009 - 13:51 trong Tài nguyên Olympic toán

Em nghĩ là nên chia rõ ra các bộ môn: Toán - Lí - Hóa.#200040 Đề thi Olympic HN-Ams 08 - 09 (lớp 8)

Đã gửi bởi nth_9195 on 03-06-2009 - 17:14 trong Tài nguyên Olympic toán

Thời gian: 120'
Câu 1 (4 điểm):
Cho $A = \dfrac{{x^3 - y^3 }}{{x^2 y - xy^2 }} - \dfrac{{x^3 + y^3 }}{{x^2 y + xy^2 }} + \left( {\dfrac{x}{y} - \dfrac{y}{x}} \right)\left( {\dfrac{{4x}}{{x - y}} - \dfrac{{2x + 3y}}{{x + y}}} \right).$
a, Rút gọn A.
b, Cho x, y > 0. Tìm GTNN của A.
Câu 2 (3 điểm):
CMR với mọi cặp số nguyên x, y thì $B = x^5 - x^4 y - 13x^3 y^2 + 13x^2 y^3 + 36xy^4 - 36y^5$ không nhân giá trị bằng 77.
Câu 3 (3 điểm):
Có bao nhiêu số chính phương có dạng $2^n + 4^n$ với $n \in N$ ?
Câu 4 (2 điểm):
Tìm các số nguyên tố p sao cho $\dfrac{1}{p} = \dfrac{1}{{a^2 }} + \dfrac{1}{{b^2 }}$ với a, b là các số nguyên dương.
Câu 5 (4 điểm):
Cho hv ABCD cạnh a. Trên cạnh AB và AD lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho $\widehat{MCN} = 45^o$; trên cạnh CB và CD lần lượt lấy các điểm P, Q sao cho $\widehat{PAQ}=45^o$. Gọi E là giao điểm của AP với CM; gọi F là giao điểm của AQ và CN.
a, Tính tổng chu vi của hai tam giác AMN và CPQ theo a.
b, CMR các đoạn BE, EF, FD là 3 cạnh của một tam giác vuông.
Câu 6 (4 điểm):
Cho tam giác ABC có trọng tâm G, trung tuyến $AM = \dfrac{3}{2}BC$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của G trên BC. Đường thẳng qua H vuông góc với BG cắt AB tại E và đường thẳng qua H vuông góc với CG cắt AC tại F.
a, CMR: tam giác EHF là tam giác vuông.
b, CMR: G là trực tâm tam giác AEF.