Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


rainy_o0o_sunny1 nội dung

Có 89 mục bởi rainy_o0o_sunny1 (Tìm giới hạn từ 21-01-2017)Sắp theo                Sắp xếp  

#481458 Giải HPT $(x+\sqrt{x^{2}+4})(y+\sqrt{...

Đã gửi bởi rainy_o0o_sunny1 on 06-02-2014 - 20:23 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

$\left\{\begin{matrix} (x+\sqrt{x^{2}+4})(y+\sqrt{y^{2}+1})=2\\ 12y^{2}-10y+2=2\sqrt[3]{x^{3}+1} \end{matrix}\right.$
#451894 $\left\{\begin{matrix} \sqrt{x+1...

Đã gửi bởi rainy_o0o_sunny1 on 20-09-2013 - 19:32 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

$\left\{\begin{matrix} \sqrt{x+1}+\sqrt{y+1}=2\\ \frac{72xy}{x-y}+2y\sqrt[3]{x^{2}-y^{2}}=4 \end{matrix}\right.$

 

 

$\left\{\begin{matrix} \sqrt{x+1}+\sqrt{y+1}=2 \\{x^{2}-y^{2}=4 \end{matrix}\right.$
#448979 $\frac{a}{\sqrt{a^{3}+1}}+\frac{b}{\sqrt{c^{3}+1}}+...

Đã gửi bởi rainy_o0o_sunny1 on 08-09-2013 - 23:22 trong Bất đẳng thức và cực trị

Cho a,,b,c >0 , a+b+c=6 CMR:

$\frac{a}{\sqrt{a^{3}+1}}+\frac{b}{\sqrt{c^{3}+1}}+\frac{c}{\sqrt{a^{3}+1}}\geqslant 2$
#448517 $\frac{a^{2}}{b}+\frac{b^...

Đã gửi bởi rainy_o0o_sunny1 on 07-09-2013 - 19:54 trong Bất đẳng thức và cực trị

cho a,b,c >0 và a+b+c=3.CMR:

$\frac{a^{2}}{b}+\frac{b^{2}}{c}+\frac{c^{2}}{a}\geqslant \sqrt{a^{2}-ab+b^{2}}+\sqrt{b^{2}-bc+c^{2}}+\sqrt{c^{2}-ca+a^{2}}$
#377824 Giải hệ phương trình

Đã gửi bởi rainy_o0o_sunny1 on 15-12-2012 - 20:02 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Mình vẫn chưa làm được .Có bạn nào pro làm giúp minh với#377673 Giải hệ phương trình

Đã gửi bởi rainy_o0o_sunny1 on 14-12-2012 - 23:08 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

$\left\{\begin{matrix} x^{2}\sqrt{y^{2}+6}+y^{2}\sqrt{x^{2}+3}=7xy\\ x^{2}\sqrt{x^{2}+3}+y^{2}\sqrt{y^{2}+6}=x^{2}+y^{2}+2 \end{matrix}\right.$
''Tựa đề của bài viết quá dài''#376156 $\left\{\begin{matrix} x^{2}+y^...

Đã gửi bởi rainy_o0o_sunny1 on 08-12-2012 - 22:55 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải hệ phương trình:
$\left\{\begin{matrix} x^{2}+y^{2}+xy+2y+x=2 & \\ 2x^{2}-y^{2}-2y-2=0 & \end{matrix}\right.$#368076 $\sqrt{x^{2}-x+1}+\sqrt[3]{x}=x^...

Đã gửi bởi rainy_o0o_sunny1 on 09-11-2012 - 11:36 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải phương trình:
$\sqrt{x^{2}-x+1}+\sqrt[3]{x}=x^{2}+1$#367421 $\sqrt{x^{2}+2x}+\sqrt{2x-1}=...

Đã gửi bởi rainy_o0o_sunny1 on 06-11-2012 - 12:15 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải phương trình:
$\sqrt{x^{2}+2x}+\sqrt{2x-1}=\sqrt{3x^{2}+4x+1}$#367309 $x^{3}=2\sqrt{x+2}+4$

Đã gửi bởi rainy_o0o_sunny1 on 05-11-2012 - 20:55 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải phương trình:
$x^{3}=2\sqrt{x+2}+4$#365119 $\left\{\begin{matrix} x^{3}-y^...

Đã gửi bởi rainy_o0o_sunny1 on 26-10-2012 - 23:04 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

$\left\{\begin{matrix} x^{3}-y^{3}-2x^{2}+3x-2y=2 & \\ x^{2}y^{2}+2xy(x+y)+7x^{2}-y-3=0 & \end{matrix}\right.$#361911 $\left ( 26-x \right )\sqrt{5x-1}-\left (...

Đã gửi bởi rainy_o0o_sunny1 on 14-10-2012 - 21:45 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

em hỏi lại bài này được ko chị nthoangkute#353725 Giải phương trình: $x-7=2(\sqrt{11x-5-2x^{2}}-...

Đã gửi bởi rainy_o0o_sunny1 on 12-09-2012 - 18:03 trong Phương trình - hệ phương trình - bất phương trình

Giải phương trình:
$x-7=2(\sqrt{11x-5-2x^{2}}-\sqrt{2x-1}-2\sqrt{5-x})$#350473 CMR với mọi x ,y,z>0 ta có: $\frac{x^{2}-xy...

Đã gửi bởi rainy_o0o_sunny1 on 28-08-2012 - 17:12 trong Bất đẳng thức và cực trị

CMR với mọi x ,y,z>0 ta có:
$\frac{x^{2}-xy}{x+y}+\frac{y^{2}-yz}{y+z}+\frac{z^{2}-zx}{z+x}\geq 0$#350471 Giải bất phương trình : $\sqrt{3^{2}-5x+2}+3...

Đã gửi bởi rainy_o0o_sunny1 on 28-08-2012 - 17:05 trong Các bài toán Đại số khác

Giải bất phương trình :
$\sqrt{3^{2}-5x+2}+3\leq 2x+\sqrt{x-1}+\sqrt{3x-2}$#342486 CM phương trình có duy nhất 1 nghiệm $x^{5}-x^{2}-2x-1=0$

Đã gửi bởi rainy_o0o_sunny1 on 01-08-2012 - 11:07 trong Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình

CM phương trìnhcó duy nhất 1 nghiệm
$x^{5}-x^{2}-2x-1=0$#285711 $\left\{\begin{matrix} x+y+z=2 & \\ \...

Đã gửi bởi rainy_o0o_sunny1 on 29-11-2011 - 11:14 trong Đại số

Đánh cái này vào ô tiêu đề: $\left\{\begin{matrix} x+y+z=2 & \\ & \\ \sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=2 & \end{matrix}\right.$
=> tiêu đề quá dài không thể gửi bài
vậy còn cách đặt tiêu đề gì khác?#285592 $\left\{\begin{matrix} x+y+z=2 & \\ \...

Đã gửi bởi rainy_o0o_sunny1 on 28-11-2011 - 19:15 trong Đại số

$\left\{\begin{matrix} x+y+z=2 & \\ & \\ \sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=2 & \end{matrix}\right.$
với x ,y,z lớn hơn hoặc bằng 0

mod: Thành viên này nhiều lần đặt tiêu đề gây nhiễu, nếu còn tái phạm sẽ bị treo nick#284447 Chứng Minh

Đã gửi bởi rainy_o0o_sunny1 on 21-11-2011 - 12:46 trong Hình học

Cho đoạn OA=2a cố định hai tia Ox và Oy tạo với nhau một góc 45o và tự quay xung quanh đỉnh O . Qua điểm A hạ đường vuông góc AB xuống Oy(B$\in$ Ox ; C$\in$ Oy)
a) Chứng minh rằng đoạn BC có độ dài không đổi
b) Tìm điểm cố định mà đường tròn đường kính BC đi qua không đổi
c) Gọi D và E lần lượt là giao điểm của AB và AC với Oy và Ox . Tam giác ACD là tam giác gì? Chứng minh DE có độ dài không đổi


MoD: Mong bạn ghi lại đề rõ hơn. Và đặt tiêu đề là một phần câu lệnh của bài toán (không nên chỉ ghi là "Chứng minh")#284443 Giải các phương trình

Đã gửi bởi rainy_o0o_sunny1 on 21-11-2011 - 12:31 trong Đại số

a) Tìm nghiệm nguyên của phương trình :$2(x+y)+xy=x^{2}+y^{2}$
b) Giải phương trình : $\sqrt{x-2}+\sqrt{6-x}=\sqrt{x^{2}-8x+24}$
c) Giải hệ phương trình sau :$\left\{\begin{matrix} x+y+\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{9}{2} & \\ & \\ xy+\dfrac{1}{xy} = \dfrac{5}{2} \end{matrix}\right.$#284317 $P=\dfrac{1}{\sqrt{(a^{2}+2)(a^{2}+b^{2}+1)}}+\dfrac{1}{...

Đã gửi bởi rainy_o0o_sunny1 on 20-11-2011 - 16:39 trong Bất đẳng thức và cực trị

Cho các số a,b,c có tích $abc=1$ .Tìm GTLN của


$$P=\dfrac{1}{\sqrt{(a^{2}+2)(a^{2}+b^{2}+1)}}+\dfrac{1}{\sqrt{(b^{2}+2)(b^{2}+c^{2}+1)}}+\dfrac{1}{\sqrt{(c^{2}+2)(c^{2}+a^{2}+1)}}$$#284316 Đồ thị hàm số

Đã gửi bởi rainy_o0o_sunny1 on 20-11-2011 - 16:23 trong Đại số

Xác định đường thẳng đi qua điểm A(4;3) ,cắt trục tung tại điểm có tung độ là một số nguyên dương và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là một số nguyên#284065 $x^{2}-2(m-2)x+2m^{2}+2m-3=0$

Đã gửi bởi rainy_o0o_sunny1 on 18-11-2011 - 21:56 trong Đại số

Cho phương trình bậc 2 ẩn $x$:
$x^{2}-2(m-2)x+2m^{2}+2m-3=0$
a) Tìm số nguyên m để pt có nghiệm hữu tỉ
b) Tìm số m để pt có nghiệm $x_1$; $x_2$ thỏa mãn $P=x_{1}^{2}+x_{2}^{2}+x_{1}x_{2}$ đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.
---------------------------------------------------
MOD: + Bạn nên viết $\LaTeX$ lên tiêu đề
+ Viết tiếng Việt có dấu và viết hoa đầu dòng#284063 Cm $\dfrac{ab}{c+1}+\dfrac{bc}{a+1}+\dfrac{ca}{b+1}\...

Đã gửi bởi rainy_o0o_sunny1 on 18-11-2011 - 21:41 trong Bất đẳng thức và cực trị

a)
cho a ;b;c la cac so duong thoa man a+b+c=1.CMR:
$\dfrac{ab}{c+1}+\dfrac{bc}{a+1}+\dfrac{ca}{b+1}\leq \dfrac{1}{4}$
b)
trong mat phang cho 2011 dien sao cho 3 diem bat ki trong chung la 3 dinh cua 1 tam giac co dien tich khong lon hon 1.CMR: tat ca nhunh diem da cho nam trong 1 tam giac co dien tich khong lon hon 4

mod: Bạn nên đặt tiêu đề rõ ràng bằng latex#283138 tim GTNN cua $P=x^{2}+xy+y^{2}-3x-3y+2011$

Đã gửi bởi rainy_o0o_sunny1 on 13-11-2011 - 17:56 trong Bất đẳng thức và cực trị

bai 1: cho $a;b;c\geq 0$ va $a+b+c=1$ . tim GTLN cua
$S=ab+2bc+3ca$
bai 2: tim GTNN cua
$P=x^{2}+xy+y^{2}-3x-3y+2011$