Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


q.phat20 nội dung

Có 6 mục bởi q.phat20 (Tìm giới hạn từ 26-01-2016)


Sắp theo                Sắp xếp  

#221337 bài số học hay

Đã gửi bởi q.phat20 on 23-11-2009 - 21:01 trong Số học

Nếu có số nguyên n sao cho $ m^{2}<n<(m+n)^{2} $ thì n ko thể là số chính phương.#212686 PT nghiệm nguyên hay đây

Đã gửi bởi q.phat20 on 31-08-2009 - 21:32 trong Số học

Tìm tất cả các nghiệm nguyên dương của PT: $ x^{2}y=4x+2xy+y $

Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho $ 3^{n}-1 $ chia hết cho $ n^{3} $#212392 Cực trị hay đây

Đã gửi bởi q.phat20 on 29-08-2009 - 19:07 trong Bất đẳng thức và cực trị

mọi người cùng giúp nha!
Cho x,y,z>0 sao cho x+y+z=1.Tìm giá trị lớn nhất của: xy+yz+zx-2xyz#211838 giải hệ $ \left\{\begin{array}{l}x^{3}+3x y^{2}=-49...

Đã gửi bởi q.phat20 on 25-08-2009 - 15:57 trong Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình

$ \left\{\begin{array}{l}x^{3}+3x y^{2}=-49 \\x^{2}-8xy+y^{2}=8y-17x\end{array}\right. $

$ \left\{\begin{array}{l}x+ \dfrac{x+2y}{x^{2}+y^{2}}=2 \\y+ \dfrac{2x-y}{x^{2}+y^{2}}=0\end{array}\right. $#211812 bài hay

Đã gửi bởi q.phat20 on 25-08-2009 - 11:06 trong Số học

Tìm tất cả các nghiệm nguyên dương của PT: $ x^{2}y=4x+2xy+y $

Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho $ 3^{n}-1 $ chia hết cho $ n^{3} $


Cho a,b thuộc N* sao cho (ab-1) là ước số của $ (a^{2}+b^{2}) $.CM:$ \dfrac{a^{2}+b^{2}}{ab-1}=5 $
Mong mọi người chỉ giáo(có gì chỉ hướng cũng được nhưng dễ hiểu nha,giải đầy đủ thì tốt quá)#211811 BĐT hay

Đã gửi bởi q.phat20 on 25-08-2009 - 11:02 trong Bất đẳng thức và cực trị

Cho a,b,c >0 sao cho $ ab+bc+ca=abc $.CM:

$ \dfrac{\sqrt{a^{2}+2b^{2}}}{ab}+ \dfrac{\sqrt{b^{2}+2c^{2}}}{bc}+ \dfrac{\sqrt{c^{2}+2a^{2}}}{ca}\geq\sqrt{3} $

Cho a,b,c >0 sao cho abc=1.Cm:
$ \dfrac{a}{a^{2}+2}+ \dfrac{b}{b^{2}+2}+ \dfrac{c}{c^{2}+2}\leq1$

Mong mọi người chỉ giáo(chỉ hướng cũng được nhưng dễ hiểu nha,giải đầy đủ thì tốt quá)