Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


my_name nội dung

Có 1 mục bởi my_name (Tìm giới hạn từ 06-04-2016)


Sắp theo                Sắp xếp  

#56049 Thách đấu! Thách đấu đây!

Đã gửi bởi my_name on 02-02-2006 - 16:10 trong Hàm số - Đạo hàm

Có ai giải được bài này không?
Cho f(x) là đa thức nhận giá trị tự nhiên với mọi x tự nhiên và cho biết, f(0)=1 và f(f(x))=3x và f(x+1)>f(x). Tìm giá trị của f(2006).
Bài này không dễ một chút nào đâu!