Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


WhjteShadow nội dung

Có 2 mục bởi WhjteShadow (Tìm giới hạn từ 23-01-2017)


Sắp theo                Sắp xếp  
  1. WhjteShadow

    Bình luận, 27-08-2017 - 22:31

    Một tuần nữa cho đến ngày thi. Lạy các cụ Évariste Galois, Jean-Paul Sartre, Trần Đức Thảo về phù hộ cho con :'(

  2. WhjteShadow

    Bình luận, 22-08-2017 - 20:55

    2 năm đầu phải gọi là quá lười! Sẽ cố gắng học chăm hơn trong 2 năm tiếp theo :'(