Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Trả lời đến Đăng nhập bằng điện thoại


Tùy chọn bài viết

  hoặc Hủy bỏ


Tóm tắt chủ đề

Element hero Neos

Đã gửi 28-12-2015 - 20:01

sao không được

không được cái gì vậy bạn?


turbopascal

Đã gửi 27-12-2015 - 21:10

sao không được


Element hero Neos

Đã gửi 25-12-2015 - 20:52

Sang năm diễn đàn sẽ có nhiều thay đổi quan trọng, chưa biết lúc nào, nhưng hi vọng là sớm. 

Thay đổi này là ở trên điện thoại hay cả ở tất cả ạ?


gianglqd

Đã gửi 25-12-2015 - 19:44

Tạm thời chưa thể tiết lộ với các em, nhưng một trong những điểm mới sẽ là: lướt diễn đàn trên di động sẽ rất sướng  :P

Mong đợi


Element hero Neos

Đã gửi 25-12-2015 - 19:21

Tạm thời chưa thể tiết lộ với các em, nhưng một trong những điểm mới sẽ là: lướt diễn đàn trên di động sẽ rất sướn:P

Rất sướng, nghĩa là nó mượt ạ?


Nesbit

Đã gửi 25-12-2015 - 00:39

Thay đổi quan trọng là những thay đổi gì ạ?

Tạm thời chưa thể tiết lộ với các em, nhưng một trong những điểm mới sẽ là: lướt diễn đàn trên di động sẽ rất sướng  :P


Element hero Neos

Đã gửi 24-12-2015 - 19:17

Sang năm diễn đàn sẽ có nhiều thay đổi quan trọng, chưa biết lúc nào, nhưng hi vọng là sớm. 

Thay đổi quan trọng là những thay đổi gì ạ?


Nesbit

Đã gửi 23-12-2015 - 23:00

Em rất hay đăng nhập bằng điện thoại và cũng thấy hơi bất tiện mong diễn đàn phát triển 1 ứng dụng cho android để dễ dàng truy cập

Sang năm diễn đàn sẽ có nhiều thay đổi quan trọng, chưa biết lúc nào, nhưng hi vọng là sớm. 


Element hero Neos

Đã gửi 23-12-2015 - 21:01

nhất là ở phần gõ latex

với cả phần xem link liên kết sang trang khác nữa!


gianglqd

Đã gửi 23-12-2015 - 20:39

bạn thấy bất tiện ở chỗ nào? 

mình thấy bình thường mà!

nhất là ở phần gõ latex


Xem lại chủ đề hoàn chỉnh (trong cửa sổ mới)