Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Trả lời đến Thắc mắc về việc đăng nhập


Tùy chọn bài viết

  hoặc Hủy bỏ


Tóm tắt chủ đề

Zony Nguyen

Đã gửi 03-06-2013 - 16:55

Sao mỗi lần em đã bấm nút thoát ở phía trên nhưng khi vào lại vẫn thấy đã đăng nhập

Mình không rõ về cái này lắm , nhưng mình cũng thử nhiều lần rồi , Mình thấy là nếu ấn nút  thoát thì khi vào phải đăng nhập lại mà . Còn nếu bạn không muốn đã đăng nhập thì bạn kích vào cái nhớ tôi là xong . 


minhdat881439

Đã gửi 03-06-2013 - 08:28

Sao mỗi lần em đã bấm nút thoát ở phía trên nhưng khi vào lại vẫn thấy đã đăng nhập


Xem lại chủ đề hoàn chỉnh (trong cửa sổ mới)