Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Thành viên Online

  Tên thành viên Vị trí Thời gian  
Khách Đang xem chủ đề:   ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 VÒNG 1 NĂM 2017-2018 HUYỆN THANH CHƯƠNG NGHỆ AN 24-01-2020 - 12:33 Không có tùy chọn nào
Khách Đang ở diễn đàn chính 24-01-2020 - 12:33 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC theo a 24-01-2020 - 12:33 Không có tùy chọn nào
Khách Đang ở diễn đàn chính 24-01-2020 - 12:33 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   Chứng minh rằng: $(a+b+c)^3=a^3+b^3+c^3+3(a+b)(b+c)(c+a)$ 24-01-2020 - 12:33 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   Tìm nguyên hàm $\int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+\sqrt[3]{x})}$ 24-01-2020 - 12:33 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   2 bài toán 10 khó? 24-01-2020 - 12:33 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   $2\sqrt{2x+4}+4\sqrt{2-x}=\sqrt{9x^{2}+16}$ 24-01-2020 - 12:33 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   $I=\int_{1}^{3}\frac{1+x(lnx+1)}{x(x+1)^2}dx$ 24-01-2020 - 12:33 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   $4x^3+4x^2y -15xy^2-18y^3-12x^2+6xy +36y^2+5x -10y=0$ 24-01-2020 - 12:33 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 24-01-2020 - 12:33 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 24-01-2020 - 12:33 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   Cho các số thực dương a,b,c. Chứng minh rằng: 24-01-2020 - 12:33 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   $I=\int sinx.sin2x.sin3x$ 24-01-2020 - 12:33 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 24-01-2020 - 12:33 Không có tùy chọn nào
Khách Đang ở diễn đàn chính 24-01-2020 - 12:33 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   $\frac{1}{2\sqrt{1}}+\frac{1}{3\sqrt{2}}+\frac{1}{4\sqrt{3}}+...+\frac{1}{(n+1)\sqrt{n}}<2$ 24-01-2020 - 12:33 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 24-01-2020 - 12:33 Không có tùy chọn nào
Khách Đang tìm kiếm... 24-01-2020 - 12:32 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   Tìm $m$ để $2sinx+mcosx=1-m$ có nghiệm $x\in\begin{bmatrix} \dfrac{-\pi}{2},\dfrac{\pi}{2} & \end{bmatrix}$ 24-01-2020 - 12:32 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   Chứng minh rằng với mọi $m\neq 0,$ họ đồ thị $(C_m)$ luôn tiếp xúc với một đường thẳng cố định. 24-01-2020 - 12:32 Không có tùy chọn nào
Khách Viewing Calendar:   Nổi bật 24-01-2020 - 12:32 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   CM:$(\sqrt{a^{2}+1}+\sqrt{b^{2}+1})^{2}+(\sqrt{c^{2}+1}+\sqrt{d^{2}+1})^{2}\leq (a+b+c+d)^{2}$ 24-01-2020 - 12:32 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   Hai tổ cùng làm chung 1 công việc trong 12 giờ thì xong . Nhưng hai tổ chỉ làm trong 4 giờ thì tổ (I) đi làm việc khác , tổ (II) làm nốt trong 10 giờ 24-01-2020 - 12:32 Không có tùy chọn nào
Khách Đang xem chủ đề:   Giải hệ phương trình : $\left\{\begin{matrix} x^4-2x=y^4-y\\ (x^2-y^2)^3=3 \end{matrix}\right.$ 24-01-2020 - 12:32 Không có tùy chọn nào