Đến nội dung


Chú ý

Nếu bạn gặp lỗi trong quá trinh đăng ký thành viên, hoặc đã đăng ký thành công nhưng không nhận được email kích hoạt, hãy thực hiện những bước sau:

 • Đăng nhập với tên và mật khẩu bạn đã dùng kể đăng ký. Dù bị lỗi nhưng hệ thống đã lưu thông tin của bạn vào cơ sở dữ liệu, nên có thể đăng nhập được.
 • Sau khi đăng nhập, phía góc trên bên phải màn hình sẽ có nút "Gửi lại mã kích hoạt", bạn nhấn vào nút đó để yêu cầu gửi mã kích hoạt mới qua email.
Nếu bạn đã quên mật khẩu thì lúc đăng nhập hãy nhấn vào nút "Tôi đã quên mật khẩu" để hệ thống gửi mật khẩu mới cho bạn, sau đó làm theo hai bước trên để kích hoạt tài khoản. Lưu ý sau khi đăng nhập được bạn nên thay mật khẩu mới.

Nếu vẫn không đăng nhập được, hoặc gặp lỗi "Không có yêu cầu xác nhận đang chờ giải quyết cho thành viên đó", bạn hãy gửi email đến [email protected] để được hỗ trợ.
---
Do sự cố ngoài ý muốn, tất cả bài viết và thành viên đăng kí sau ngày 08/08/2019 đều không thể được khôi phục. Những thành viên nào tham gia diễn đàn sau ngày này xin vui lòng đăng kí lại tài khoản. Ban Quản Trị rất mong các bạn thông cảm. Mọi câu hỏi hay thắc mắc các bạn có thể đăng vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để được hỗ trợ. Ngoài ra nếu các bạn thấy diễn đàn bị lỗi thì xin hãy thông báo cho BQT trong chủ đề Báo lỗi diễn đàn. Cảm ơn các bạn.

Ban Quản Trị.


Danh sách thành viên

Tùy chọn bộ lọc nâng cao

 •   
 • sao
 •  
 •   Ngày (MM-DD-YYYY)
 •   Ngày (MM-DD-YYYY)
 •   Ngày (MM-DD-YYYY)
bởi trong với kết quả mỗi trang
hoặc Hủy bỏ

 • hình ảnh
  • Tìm chủ đề

  i_am_a_guest

  0

  Gia nhập 29-11-2005
  Thành viên · 3 Bài viết
 • hình ảnh
  • Tìm chủ đề

  Iwasawa

  0

  Gia nhập 03-12-2005
  Thành viên · 131 Bài viết
 • hình ảnh
  • Tìm chủ đề

  iamaguest

  0

  Gia nhập 07-12-2005
  Thành viên · 46 Bài viết
 • hình ảnh
  • Tìm chủ đề

  I'm_Fecma

  0

  Gia nhập 07-12-2005
  Thành viên · 0 Bài viết
 • hình ảnh
  • Tìm chủ đề

  i want to be euler

  0

  Gia nhập 11-12-2005
  Thành viên · 0 Bài viết
 • hình ảnh
  • Tìm chủ đề

  iutoannhubo

  0

  Gia nhập 12-12-2005
  Thành viên · 5 Bài viết
 • hình ảnh
  • Tìm chủ đề

  invisible

  0

  Gia nhập 15-12-2005
  Thành viên · 5 Bài viết
 • hình ảnh
  • Tìm chủ đề

  ilikefunny

  0

  Gia nhập 21-12-2005
  Thành viên · 0 Bài viết
 • hình ảnh
  • Tìm chủ đề

  inequalitymaster

  0

  Gia nhập 29-12-2005
  Thành viên · 2 Bài viết
 • hình ảnh
  • Tìm chủ đề

  iosha

  0

  Gia nhập 13-01-2006
  Thành viên · 1 Bài viết
 • hình ảnh
  • Tìm chủ đề

  informationtechnology

  0

  Gia nhập 03-02-2006
  Thành viên · 0 Bài viết
 • hình ảnh
  • Tìm chủ đề

  Illidan

  0

  Gia nhập 06-02-2006
  Thành viên · 1 Bài viết
 • hình ảnh
  • Tìm chủ đề

  irondragon

  0

  Gia nhập 09-02-2006
  Thành viên · 0 Bài viết
 • hình ảnh
  • Tìm chủ đề

  Inflames

  0

  Gia nhập 14-02-2006
  Thành viên · 1 Bài viết
 • hình ảnh
  • Tìm chủ đề

  Idiot

  0

  Gia nhập 15-02-2006
  Thành viên · 6 Bài viết
 • hình ảnh
  • Tìm chủ đề

  inandcloud

  0

  Gia nhập 16-02-2006
  Thành viên · 0 Bài viết
 • hình ảnh
  • Tìm chủ đề

  inno

  0

  Gia nhập 20-02-2006
  Thành viên · 0 Bài viết
 • hình ảnh
  • Tìm chủ đề

  icbm

  0

  Gia nhập 20-02-2006
  Thành viên · 0 Bài viết
 • hình ảnh
  • Tìm chủ đề

  iandmath

  0

  Gia nhập 23-02-2006
  Thành viên · 0 Bài viết
 • hình ảnh
  • Tìm chủ đề

  ineedyou286

  0

  Gia nhập 25-02-2006
  Thành viên · 0 Bài viết