Đến nội dung


Chú ý

Nếu bạn gặp lỗi trong quá trinh đăng ký thành viên, hoặc đã đăng ký thành công nhưng không nhận được email kích hoạt, hãy thực hiện những bước sau:

  • Đăng nhập với tên và mật khẩu bạn đã dùng kể đăng ký. Dù bị lỗi nhưng hệ thống đã lưu thông tin của bạn vào cơ sở dữ liệu, nên có thể đăng nhập được.
  • Sau khi đăng nhập, phía góc trên bên phải màn hình sẽ có nút "Gửi lại mã kích hoạt", bạn nhấn vào nút đó để yêu cầu gửi mã kích hoạt mới qua email.
Nếu bạn đã quên mật khẩu thì lúc đăng nhập hãy nhấn vào nút "Tôi đã quên mật khẩu" để hệ thống gửi mật khẩu mới cho bạn, sau đó làm theo hai bước trên để kích hoạt tài khoản. Lưu ý sau khi đăng nhập được bạn nên thay mật khẩu mới.

Nếu vẫn không đăng nhập được, hoặc gặp lỗi "Không có yêu cầu xác nhận đang chờ giải quyết cho thành viên đó", bạn hãy gửi email đến [email protected] để được hỗ trợ.
---
Do sự cố ngoài ý muốn, tất cả bài viết và thành viên đăng kí sau ngày 08/08/2019 đều không thể được khôi phục. Những thành viên nào tham gia diễn đàn sau ngày này xin vui lòng đăng kí lại tài khoản. Ban Quản Trị rất mong các bạn thông cảm. Mọi câu hỏi hay thắc mắc các bạn có thể đăng vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để được hỗ trợ. Ngoài ra nếu các bạn thấy diễn đàn bị lỗi thì xin hãy thông báo cho BQT trong chủ đề Báo lỗi diễn đàn. Cảm ơn các bạn.

Ban Quản Trị.


Danh sách thành viên

Tùy chọn bộ lọc nâng cao

  •   
  • sao
  •  
  •   Ngày (MM-DD-YYYY)
  •   Ngày (MM-DD-YYYY)
  •   Ngày (MM-DD-YYYY)
bởi trong với kết quả mỗi trang
hoặc Hủy bỏ

  • hình ảnh
    • Tìm chủ đề

    Uchiha sisui

    137

    Gia nhập 09-06-2015
    Thành viên · 196 Bài viết
  • hình ảnh
    • Tìm chủ đề

    uchihasatachi061

    36

    Gia nhập 14-08-2015
    Thành viên · 118 Bài viết
  • hình ảnh
    • Tìm chủ đề

    Unrruly Kid

    132

    Gia nhập 19-02-2018
    Thành viên · 103 Bài viết
  • hình ảnh
    • Tìm chủ đề

    uyenha

    37

    Gia nhập 04-07-2012
    Thành viên · 93 Bài viết
  • hình ảnh
    • Tìm chủ đề

    use your brains

    111

    Gia nhập 02-03-2018
    Thành viên · 74 Bài viết
  • hình ảnh
    • Tìm chủ đề

    understand

    12

    Gia nhập 12-09-2014
    Thành viên · 72 Bài viết
  • hình ảnh
    • Tìm chủ đề

    uchiha hitachi

    9

    Gia nhập 18-01-2017
    Thành viên · 62 Bài viết
  • hình ảnh
    • Tìm chủ đề

    unvhoang1998

    57

    Gia nhập 24-02-2013
    Thành viên · 58 Bài viết
  • hình ảnh
    • Tìm chủ đề

    u_know_who

    0

    Gia nhập 02-10-2006
    Thành viên · 32 Bài viết
  • hình ảnh
    • Tìm chủ đề

    universe

    17

    Gia nhập 29-10-2012
    Thành viên · 31 Bài viết
  • hình ảnh
    • Tìm chủ đề

    upinmie

    8

    Gia nhập 18-10-2013
    Thành viên · 27 Bài viết
  • hình ảnh
    • Tìm chủ đề

    uk.em_rat_ngoc

    2

    Gia nhập 07-11-2010
    Thành viên · 26 Bài viết
  • hình ảnh
    • Tìm chủ đề

    Unknown98

    3

    Gia nhập 24-10-2012
    Thành viên · 25 Bài viết
  • hình ảnh
    • Tìm chủ đề

    uyennhi

    1

    Gia nhập 22-09-2015
    Thành viên · 25 Bài viết
  • hình ảnh
    • Tìm chủ đề

    uchihasasuke

    36

    Gia nhập 01-01-2016
    Thành viên mới · 24 Bài viết
  • hình ảnh
    • Tìm chủ đề

    uahnbu29main

    7

    Gia nhập 04-01-2015
    Thành viên · 24 Bài viết
  • hình ảnh
    • Tìm chủ đề

    Undertaker

    0

    Gia nhập 16-01-2006
    Thành viên · 24 Bài viết
  • hình ảnh
    • Tìm chủ đề

    unin

    5

    Gia nhập 01-11-2014
    Thành viên · 17 Bài viết
  • hình ảnh
    • Tìm chủ đề

    Urahara Kisuke

    18

    Gia nhập 05-07-2012
    Thành viên · 17 Bài viết
  • hình ảnh
    • Tìm chủ đề

    UphluMuach

    15

    Gia nhập 04-12-2015
    Thành viên · 16 Bài viết