Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Chuyên mục

 Photo

Đề thi chọn đội tuyển HSGQG TP Đà Nẵng

21-09-2018

Ngày thi thứ nhất:Bài 1: (5 điểm)a) cho dãy số $(x_n)_{n>=1}$ được xác định như sau: $x_1=1, x_{n+1}= 1 + \frac{n}{x_n} , n \in \mathbb{N}*$Đặt $y_n = \frac{x_n}{\sqrt{n}}, n \in \mathbb{N}*$. Chứng minh dãy $(y_n)_{n>=1}$ có giới hạn hữu hạn và tính giới hạn đób) Cho dãy số thực dương $(a_n)_{n>=1}$ có $a_1=1, a_2=2$ và với mọi số nguyên dương $m, n$ đều thỏa mãn đồng thời ba điều kiện sau:  i) $a_{mn} = a_ma_n$ ;     ii) $a_n<=2018n$      iii) $a_{m+n} <= 2019(a_m+a_n)$Chứng minh $a_n=n$ với mọi số nguyên dương $n$Bài 2:(5 điểm) Cho 2 đường tròn có bán kính khác nhau $(O_1),(O_2)$ cắt nhau tại $X,Y$ sao cho $\angle O_1XO_2 = 90^o$. Gọi $AB$ là tiếp tuyến chung ngoài của $(O_1),(O_2) (A \in(O_1), B \in (O_2))$. Đường thẳng $O_2A$ cắt $(O_1)$ lần thứ 2 tại $C$, đường thẳng $O_1B$ cắt $(O_2)$ lần thứ 2 tại $D$. $AC \cap BD = E, AD \cap BC = F$. Tiếp tuyến tại $C$ của $(O_1)$ cắt $AB$ tại $M$.a) Chứng minh $M$ là trung điểm đoạn $AB$b) Chứng minh tồn tại một đường tròn $(J)$ tiếp xúc $(O_1),(O_2)$ lần lượt tại $C,D$ và bán kính của $(J)$ bằng $\frac{1}{3}$ khoảng cách từ $J$ đến đường thẳng $AB$Bài 3: (5 điểm)a) Cho $P(x)$ là đa thức hệ số thực, bậc n ($n>=2$). Giả sử $P(x)$ có hệ số của bậc cao nhất bằng 1, có n nghiệm thực phân biệt là $x_1,x_2, ... ,x_n$ và đồng thời đạo hàm $P'(x)$ có n-1 nghiệm thực phân biệt $y_1, y_2, ..., y_{n-1}$. Chứng minh rằng:$\frac{x_1^2+...+x_n^2}{n}...

  4520 Lượt xem · 11 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi Serinkain )

 Photo

Sir Michael Atiyah đưa ra chứng minh mới cho giả thuyết Riemann

20-09-2018

Ở đường link sau: https://www.heidelbe...org/event_2018/ Gọi là Heidelberg Laureate, gồm một loạt các đại gia sừng sỏ, bao gồm $10$ huy chương Fields: Zelmanov, Figalli, Peter Scholze, Birkar, Ngo Bao Chau, Faltings, Atiyah, Wendelin Werner, Margulis, Shigefumi Mori.... thì Sir Atiyah trong thời gian 9:45-10:30 ngày 24/9 sẽ báo cáo chứng minh giả thuyết thiên nhiên kỉ Riemann. Cụ thể: Title: The Riemann Hypothesis Abstract: The Riemann Hypothesis is a famous unsolved problem dating from $1859$. I will present a new simple proof using a radically new approach. It's based on work of von Neumann ($1936$), Hirzebruch ($1954$), Dirac ($1928$). Cực kì phấn khích vì tin này dù chưa biết sẽ ra sao.

  3070 Lượt xem · 2 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi bangbang1412 )

 Photo

ĐỀ THI CHỌN HSGQG TỈNH PHÚ THỌ

18-09-2018

                 ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TỈNH PHÚ THỌ- NĂM HỌC: 2018-2019. Bài 1: Cho dãy số thực $(a_n)_{n\ge 1}$ xác định bởi: $a_1=a_2=1,a_3=2$ và $a_{n+3}=\frac{a_{n+1}a_{n+2}+7}{a_n}$ với mọi số nguyên dương $n$.a) Chứng minh rằng $a_n$ là số nguyên, với mọi số nguyên dương $n$.b) Tìm giới hạn: $\lim\limits_{n\to +\infty}\frac{a_{2n+2}a_{2n}+a_{2n+1}^2}{a_{2n}a_{2n+1}}$.Bài 2: Cho tam giác $ABC$ có đường tròn nội tiếp $(I)$ tiếp xúc với $BC,CA,AB$ lần lượt tại các điểm $D,E,F$. Gọi $M,N$ lần lượt là giao điểm của $AD,CF$ với $(I)$. Chứng minh rằng: $\frac{MN.FD}{MF.ND}=3$.Bài 3: Tìm tất cả các hàm số $f:\mathbb{R}\to \mathbb{R}$ thỏa mãn:$f(f(x)-y^2)=f(x^2)+y^2f(y)-2f(xy)\forall x,y\in \mathbb{R}$.Bài 4: Một bảng ô vuông $ABCD$ kích thước $2018x2018$ gồm $2018^2$ ô vuông đơn vị, mỗi ô vuông đơn vị được điền bởi một trong ba số $-1,0,1$. Một cách điền số được gọi là đối xứng nếu mỗi ô có tâm trên đường chéo $AC$ được điển số $-1$ và mỗi cặp ô đối xứng  qua $AC$ được điền cùng một số $0$ hoặc $1$. Chứng minh rằng với mỗi cách điền số đối xứng bất kì, luôn tồn tại hai hàng có các số trong mỗi ô vuông đơn vị lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải là $a_1,a_2,...,a_{2018}$ ở hàng thứ nhất, $b_1,b_2,...,b_{2018}$ ở hàng thứ hai sao cho $S=a_1b_1+a_2b_2+...+a_{2018}b_{2018}$ là một số chẵn. Bài 5: Chứng minh rằng:a) Tồn tại $2018$ số nguyên dương liên tiếp là hợp số.b) Tồn tại $2018$ số nguyên...

  4189 Lượt xem · 13 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi HocLop )

 Photo

Đề thi chọn đội tuyển trường PTNK năm 2018

18-09-2018

                                                                          ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN NĂM 2018                                                                               Môn thi:TOÁN (Ngày thứ nhất)                                                          Thời gian làm bài:180 phút, không kể thời gian phát đề   Bài 1: Cho số nguyên a >1. Tìm giá trị lớn nhất của số thực d sao cho tồn tại một cấp số cộng có công sai d, số hạng đầu tiên là a và có đúng 2 trong các số $a^2,a^3,a^4,a^5$ là những số hạng của cấp số cộng đó.Bài 2: Cho n số thực $x_1,x_2,...,x_n$. Với mỗi i $\in$ {1,2,...,n} gọi $a_i$ là số các chỉ số j mà $\vert x_1-x_j \vert \leq 1$ và $b_i$ là số các chỉ số j mà $\vert x_1-x_j \vert \leq 2$ (i có thể bằng j)   a) Cm tồn tại i mà $b_i \leq 3a_i$   b) Gọi A là số cặp (i,j) có thứ tự mà $\vert x_1-x_j \ve...

  4025 Lượt xem · 6 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi Hr MiSu )

 Photo

Đề thi chọn HSG tỉnh Ninh Bình 2018-2019

11-09-2018

Ngày 1 (11/09/2018)   Thời gian: $180$ phútĐề bài:Câu 1: Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} (x-y)(x^2+xy+y^2-2)=2ln\frac{y+\sqrt{y^2+1}}{x+\sqrt{x^2+1}}\\ 3^x.2x=3^y+2y+1 \end{matrix}\right.$Câu 2: Xét sự hội tụ của dãy số $(x_n)$ biết $x_0=2, x_{n+1}=\frac{2}{x_n}+\frac{\sqrt{3}}{x_n^2}$Câu 3: Cho tam giác $ABC$ nội tiếp đường tròn tâm $O$. Dựng ra phía ngoài tam giác $ABC$ các hình bình hành $ABMN$ và $ACPQ$ sao cho tam giác $ABN$ đồng dạng với tam giác $CAP$. Gọi $G$ là giao điểm của $AQ$ và $BM$, $H$ là giao điểm của $AN$ và $CP$. Đường tròn ngoại tiếp các tam giác $GMQ, HNP$ cắt nhau tại $E$ và $F$ ($E$ nằm trong đường tròn $(O)$).          a) Chứng minh rằng ba điểm $A,E,F$ thẳng hàng.          b) Chứng minh rằng bốn điểm $B,C,O,E$ cùng thuộc một đường tròn.Câu 4: Bạn Thanh viết lên bảng các số $1,2,3,...,2019$. Mỗi một bước Thanh xóa 2 số $a$ và $b$ bất kì trên bảng và viết thêm số $\frac{ab}{a+b+1}$. Chứng minh rằng dù xóa như thế nào thì sau khi thực hiện $2018$ bước trên bảng luôn còn lại số $\frac{1}{2019}$.P/s: Đề tỉnh mình dễ quá, mà mình vẫn còn ý $b$ bài hình, huhuNgày 2 (12/09/2018) Thời gian $180$ phútĐề bài:Câu 1: Cho đa thức $P(x)$ có hệ số nguyên và $a,b,c$ là các số nguyên thỏa mãn $P(a)=1,P(b)=2,P(c)=3$. Chứng minh rằng: $a+c=2b$.Câu 2: Cho ba số thực dương $a,b,c$. Chứng minh bất đẳng thức: $(\sum a)(\sum \frac{1}{a})+4\sq...

  7060 Lượt xem · 17 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi lifeandgo )

 Photo

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN MÔN TOÁN NĂM HỌC 2018 - 2019 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI.

10-09-2018

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN MÔN TOÁN NĂM HỌC 2018 - 2019 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI.Ngày thi thứ nhất: 10 - 9 - 2018Câu 1: Cho tam thức bậc hai $f(x)=x^{2}+ax+b$ với $a,b\in \mathbb{R}.$ Biết rằng tồn tại duy nhất số thực $x_{0}$ sao cho $f\left ( \left ( x_{0} \right ) \right )=0.$ Chứng minh rằng $a,b$ là các số không âm.Câu 2: Cho ba số dương $a_{1},b_{1},c_{1}$ thỏa $a_{1}+b_{1}+c_{1}=1$ và các dãy số $\left ( a_{n} \right ),\left ( b_{n} \right ),\left ( c_{n} \right )$ thỏa mãn: $a_{n+1}=a_{n}^{2}+2b_{n}c_{n}, b_{n+1}=b_{n}^{2}+2a_{n}c_{n}, c_{n+1}=c_{n}^{2}+2a_{n}b_{n},\forall n\in \mathbb{N}^{*}.$Xét dãy $\left ( x_{n} \right )$ xác định bởi $x_{n}=a_{n}^{2}+b_{n}^{2}+c_{n}^{2},\forall n\in \mathbb{Z}^{+}.$ Chứng minh:(a) $x_{n+1}=\frac{2x_{n}^{2}+\left ( x_{n}-1 \right )^{2}}{2},\forall n\in \mathbb{N}^{*}.$(b) $\left ( x_{n} \right )$ có giới hạn hữu hạn khi $n\rightarrow +\infty$ và tìm giới hạn đó.Câu 3: Ghi lên bảng $2018$ số nguyên dương đầu tiên $1,2,3,...,2018.$ Thực hiện thuật toán sau: mỗi lần cho phép xóa đi hai số $a,b$ mà không có số nào là bội của số kia và thay thế chúng bởi hai số là ước số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của $a,b.$ Hỏi rằng ta có thể thực hiện thuật toán trên vô hạn lần không? Tại sao?Câu 4: Cho tam giác $ABC$ không cân nội tiếp đường tròn $\left ( O \right ),I$ là tâm đường tròn nội tiếp. Gọi $E$ là giao điểm của...

  6639 Lượt xem · 17 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi ocelot1234 )

 Photo

Kết quả thi IMO

12-07-2018

Kết quả thi IMO 2018 của chúng ta !!!!

  4308 Lượt xem · 4 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi canletgo )

 Photo

Đề thi IMO 2018

09-07-2018

Đề thi viết bằng tiếng anh em sưu tầm được trên mạng. Anh chị tham khảo. Bản dịch Tiếng Việt (By Phạm Quốc Sang)Bài 1:.Gọi $(T)$ là đường tròn ngoại tiếp tam giác $ABC$. Điểm $D$ và $E$ nằm trên các đoạn $AB$ và $AC$ tương ứng sao cho $AD=AE$. Đường trung trực của cạnh $BD$ và $CE$ lần lượt cắt cung nhỏ $AB$ và $AC$ tại $F$ và $G$. Chứng minh rằng $DE$ và $FG$ song song hoặc trùng nhau.Bài 2: Tìm tất cả các số nguyên $n \geq 3$ sao cho tồn tại các số thực $a_1, a_2, \dots a_{n + 2}$ thoả mãn  $$a_{n + 1} = a_1, a_{n + 2} = a_2$$ và $$a_ia_{i + 1} + 1 = a_{i + 2} \,\,(*),$$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n$Bài 3: Tam giác anti-Pascal là một tam giác đều gồm các dãy số sao cho:      Ngoại trừ các chữ số ở hàng cuối cùng thì mỗi số là giá trị tuyệt đối của hiệu 2 số gần nhất bên dưới nó. Ví dụ sau đây là một tam giác anti-Pascal với 4 hàng chứa các số từ $1$ tới $10$:        $4$$2$       $6$$5$        $7$        $1$         $8$        $3$       $10$        $9$    Tồn tại hay không một tam giác anti-Pascal với $2018$ hàng, chứa mỗi số nguyên từ $1$ tới $1+2+…+2018$?

  10958 Lượt xem · 14 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi AnhTran2911 )

 Photo

Đề thi THPT QG 2018

25-06-2018

Gửi bởi E. Galois trong Thi TS ĐH
Download   Trên đây chỉ là 1 mã đề trong số 24 mã Mời các bạn cùng thảo luận luôn tại đây.

  2754 Lượt xem · 12 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi mathmath02 )

 Photo

[TOPIC] Tổng hợp đề thi vào lớp 10 THPT các tỉnh, thành phố năm 2018-2019

09-06-2018

Gửi bởi conankun trong Tài liệu - Đề thi
này được tạo ra để tổng hợp các đề thi vào lớp 10 THPT Chuyên. Các đề thi được tổng hợp từ đóng góp của các thành viên của VMF. Hoan nghênh sự đóng góp của các bạn cho diễn đàn ta ngày một tốt hơn. $\boxed{\text{Chú Ý}}$ +) Vòng 1: Là Toán Chung +) Vòng 2: Là Toán Chuyên Mong các bạn chú ý! Do thời gian tổng hợp đề gấp rút không tránh khỏi sự sai sót nên mong mọi người không nói trong này mà trao đổi với mình trong tin nhắn cá nhân. Trân Trọng! Sau đây là danh sách các đề thi: (Đề thi được tổng hợp theo 2 phần: THPT KHÔNG CHUYÊN và THPT CHUYÊN)I. THPT KHÔNG CHUYÊN  $\boxed{\text{1}}$ Đề thi vào THPT tỉnh Hà Nam - Vòng 1  $\boxed{\text{2}}$ Đề thi vào THPT tỉnh Lai Châu - Vòng 1 $\boxed{\text{3}}$ Đề thi vào THPT tỉnh Bắc Kạn - Vòng 1  $\boxed{\text{4}}$ Đề thi vào THPT tỉnh Bình Định - Vòng 1$\boxed{\text{5}}$ Đề thi vào THPT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Vòng 1$\boxed{\text{6}}$ Đề thi vào THPT tỉnh Tuyên Quang - Vòng 1$\boxed{\text{7}}$ Đề thi vào THPT tỉnh Đắk Lắk - Vòng 1$\boxed{\text{8}}$ Đề thi vào THPT tỉnh Vĩnh Long - Vòng 1$\boxed{\text{9}}$ Đề thi vào THPT tỉnh Hải Phòng - Vòng 1$\boxed{\text{10}}$ Đề thi vào THPT tỉnh Đồng Nai - Vòng 1$\boxed{\text{11}}$ Đề thi vào THPT tỉnh Bắc Giang - Vòng 1$\boxed{\text{12}}$ Đề thi vào THPT tỉnh Quảng Ninh - Vòng 1$\boxed{\text{13}}$ Đề thi vào THPT tỉnh Hải Dương - Vòng 1 $\boxed{\text{14}}$ Đề thi vào THPT tỉnh Vĩnh Phúc - Vòn...

  35062 Lượt xem · 10 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi toanhoc2017 )


Bài toán trong tuần - PSW

Tim tất cả các hàm $f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ , thỏa mãn
$$f\left ( f\left ( x \right )+y \right )=f\left ( x+y \right )+xf(y)-xy-x+1$$

>>Tham gia giải bài toán này <<

Những bài toán đã qua


Mỗi tuần 1 bài toán hình học

Bài 1: Cho tam giác $ABC$ và $M,N$ nằm trên cạnh $BC$ sao cho $M$ nằm giữa $N,B$.Lấy $P,Q$ trên $AM,AN$ để $BP,CQ$ cùng vuông góc với $BC$. $K,J$ là tâm ngoại tiếp $(APQ),(AMN)$. $L$ là hình chiếu của $K$ lên $AJ$. Chứng minh $\frac{AJ}{AL}=\frac{MN}{BC}$
Bài 2: Cho tam giác $ABC$ và $l$ là 1 đường thẳng bất kì. $D,E,F$ lần lượt là hình chiếu của $A,B,C$ lên $l$.$X,Y,Z$ lần lượt chia $AD,BE,CF$ theo cùng $1$ tỉ số $k$. Các đường lần lượt qua $X,Y,Z$ và vuông góc $BC,CA,AB$ đồng quy tại $K$. Chứng minh $(KAX),(KBY),(KCZ)$ đồng trục và trục đẳng phương của chúng đi qua điểm cố định khi $k$ thay đổi. Hình vẽ


Tham gia giải bài toán này

Ấn phẩm của Diễn đàn Toán học

 

 

 

Bài viết mới


  • 625925 Bài viết
  • 106839 Thành viên
  • nguyenthaodinh974 Thành viên mới nhất
  • 17600 Online đông nhất

702 người đang truy cập (trong 20 phút trước)

1 thành viên, 701 khách, 0 thành viên ẩn danh   (Xem đầy đủ danh sách)


nmlinh16


Portal v1.4.0 by DevFuse | Based on IP.Board Portal by IPS