Đến nội dung


Chuyên mục

 Photo

Tuần 4 tháng 8/2017: Chứng minh rằng $ST$ đi qua $H$.

21-08-2017

Như vậy lời giải cho hai bài Tuần 3 tháng 8/2017 đã được đưa tại đây kèm theo đó là hai bài toán mới của thầy Trần Quang Hùng và anh Trần Quang Huy. Xin được trích dẫn lại hai bài toán: Bài 1. Cho tam giác $ABC$ nhọn với đường cao $AD,BE,CF$ đồng quy tại trực tâm $H$. $K,L$ lần lượt là tâm nội tiếp các tam giác $DBF, DCE$. $DK,DL$ lần lượt cắt $AB,AC$ tại $N,M$. $BM,CN$ cắt $KL$ lần lượt tại $P,Q$. Các điểm $S,T$ lần lượt nằm trên $AB,AC$ sao cho $KS \parallel DE, LT \parallel DP$. Chứng minh rằng $ST$ đi qua $H$.   Bài 2. Cho $\triangle ABC$ có trực tâm $H$. Đường tròn nội tiếp $(I)$ của $\triangle ABC$ tiếp xúc với $BC,CA$ tại $D,E,F$. Đường cao đỉnh $D$ của $\triangle DEF$ cắt đường cao $AH$ của $\triangle ABC$ tại điểm $M$. Chứng minh rằng đường tròn $(H,HM)$ đi qua trực tâm $K,L$ của các tam giác $\triangle DME$ và $\triangle DMF$. 

  850 Lượt xem · 4 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi TQHKTH )

 Photo

Tuần 3 tháng 8/2017: $PQ$ chia đôi $CD$

13-08-2017

Như vậy lời giải cho hai bài Tuần 2 tháng 8/2017 đã được đưa tại đây kèm theo đó là hai bài toán mới của thầy Trần Quang Hùng và bạn Đỗ Xuân Long. Xin được trích dẫn lại hai bài toán:Bài 1: Cho lục giác $ABCDE$ nội tiếp có $AB=CD=EF$ và $BC=DE$.$P$ di chuyển trên cung nhỏ $AF$ của đường tròn ngoại tiếp lục giác. $PC,PD$ lần lượt cắt $AE,BF$ tại $M,N$.$K,L$ theo thứ tự là hình chiếu của $M,N$ lên cạnh $AF$. $ML$ cắt $NK$ tại $Q$. Chứng minh đường thẳng $PQ$ chia đôi $CD$Hình vẽ: Bài 2: Cho tam giác $ABC$ nhọn, $1$ đường tròn $(K)$ đi qua $B,C$ lần lượt cắt $CA,AB$ tại $E,F$. $(I),(J)$ tiếp xúc $AR$ tại $R$ và tiếp xúc trong với $(K)$ theo thứ tự tại $M,N$ sao cho $I,J$ đều nằm trong các góc $\angle FRB$ và $\angle ERC$. Chứng minh $ME,NF$ cắt nhau trên đường thẳng $AR$Hình vẽ: 

  822 Lượt xem · 6 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi dogsteven )

 Photo

Tuần 2 tháng 8/2017: đường tròn $(D,DP)$ tiếp xúc với đường tròn $(AEF)$.

06-08-2017

Như vậy lời giải cho hai bài Tuần 1 tháng 8/2017 đã được đưa tại đây kèm theo đó là hai bài toán mới của thầy Trần Quang Hùng và anh Nguyễn Tiến Dũng. Xin được trích dẫn lại hai bài toán: Bài 1. Cho tam giác $ABC$ có tâm ngoại tiếp $(O)$. $P,Q$ là hai điểm thuộc cạnh $BC$ sao cho $BP=QC$. $AQ$ cắt trung trực $BC$ tại $R$. $H$ là hình chiếu của $Q$ lên $RP$. $K$ là tâm ngoại tiếp tam giác $PQR$. $L$ đối xứng với $A$ qua $OH$. $D$ nằm trên cạnh $BC$ sao cho $DL \perp PK$. Đường thẳng qua $P$ song song $OA$ cắt $CA,AB$ tại $E,F$. Chứng minh rằng đường tròn $(D,DP)$ tiếp xúc với đường tròn $(AEF)$.   Bài 2. Cho tam giác $ABC$ cân tại $A$ có tâm nội tiếp $I$. $D$ và $E$ lần lượt là các điểm trên các cạnh $AB$ và $BC$ sao cho $DB+BE=BC$. Lấy $F$ đối xứng với $E$ qua $I$. $H$ là hình chiếu của $D$ trên đường thẳng $IB$. Chứng minh $\angle CHF=90^{\circ}$. 

  884 Lượt xem · 6 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi MacJimmito )

 Photo

Tuần 1 tháng 8/2017: $AU,BV,CW$ đồng quy

30-07-2017

Như vậy lời giải cho hai bài Tuần 3 tháng 7/2017 đã được đưa tại đây kèm theo đó là hai bài toán mới của thầy Trần Quang Hùng và thầy Nguyễn Minh Hà. Xin được trích dẫn lại hai bài toán:Bài 1: (Thầy Trần Quang Hùng) Cho tam giác $ABC$ có điểm $Lemoine$ $L$.$X,Y,Z$ lần lượt nằm trên $LA,LB,LC$ sao cho $YZ,ZX,XY$ lần lượt song song với $BC,CA,AB$. $BZ$ cắt $CY$ tại $D$, $CX$ cắt $AZ$ tại $E$, $AY$ căt $BX$ tại $F$. $U,V,W$ lần lượt đẳng giác với $D,E,F$ trong $LBC,LCA,LAB$. Chứng minh $AU,BV,CW$ đồng quy.Hình vẽ:  Bài 2: (Thầy Nguyễn Minh Hà) Cho tam giác $ABC$ không đều, $L$ là điểm $Lemoine$. Đường đối trung từ $L$ của $LBC,LCA,LAB$ theo thứ tự cắt lại $(LBC),(LCA),(LAB)$ tại $D,E,F$, Chứng minh $AD,BE,CF$ đồng quy tại $1$ điểm thuộc đường thẳng $Euler$ của $ABC$Hình vẽ : 

  654 Lượt xem · 1 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi dogsteven )

 Photo

Tuần 4 tháng 7/2017: $KA$ và $LB$ cắt nhau trên trục đẳng phương của $(I)$ và $(J)$.

24-07-2017

Như vậy lời giải cho hai bài Tuần 3 tháng 7/2017 đã được đưa tại đây kèm theo đó là hai bài toán mới của thầy Trần Quang Hùng và thầy Nguyễn Minh Hà. Xin được trích dẫn lại hai bài toán: Bài 1. Đường tròn $(I)$ và $(J)$ ở ngoài nhau có hai dây cung bằng nhau là $RM$ và $NT$ sao cho $R,M,N,T$ thẳng hàng. Tiếp tuyến $R$ của $(I)$ cắt $(J)$ tại $A,B$. Tiếp tuyến qua $T$ của $(J)$ cắt $(I)$ tại $K,L$ như hình vẽ. Chứng minh rằng $KA$ và $LB$ cắt nhau trên trục đẳng phương của $(I)$ và $(J)$.   Bài 2. Cho tam giác $ABC$, $(O)$ là đường tròn ngoại tiếp, $Y,Z$ theo thứ tự là trung điểm của $CA,AB$. $P$ là điểm bất kì không thuộc $(O)$. $T$ là giao điểm thứ hai của $AP$ và $(O)$. $E,F$ theo thứ tự là giao điểm thứ hai của các đường tròn $(APY),(APZ)$ và $(O)$. $S$ là giao điểm thứ hai của các đường tròn $(OBE), (OCF)$. Chứng minh rằng $O,A,T,S$ cùng thuộc một đường tròn. 

  1017 Lượt xem · 4 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi cleverboy )

 Photo

Kết quả IMO 2017

22-07-2017

Và cuối cùng chúng ta đã có kết quả IMO 2017. Chung cuộc đoàn Việt Nam đứng thứ 3 chỉ đứng sau đoàn Hàn Quốc(1) và đoàn Trung Quốc(2). Đây là lần thứ ba đoàn Việt Nam ở vị trí thứ ba (IMO 1999 và IMO 2007). Đoàn chúng ta có 4 vàng 1 bạc 1 đồng. Trong đó ang Hoàng Hữu Quốc Huy đạt 35 điểm- là điểm cao nhất IMO 2017 cùng với 2 bạn nữa đến từ Iran và Nhật Bản. Điểm cut off huy chương như sau: - Cut off HCV: 25. - Cut off HCB: 19. - Cut off HCĐ: 16.Theo đó, kết quả của các hs VN như sau: 1. Hoàng Hữu Quốc Huy (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa - Vũng Tàu; 35 điểm): HCV. 2. Lê Quang Dũng (THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá; 28 điểm): HCV. 3. Nguyễn Cảnh Hoàng (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An; 28 điểm): HCV. 4. Phan Nhật Duy (THPT chuyên Hà Tĩnh, Hà Tĩnh; 25 điểm): HCV. 5. Phạm Nam Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterđam, Hà Nội; 21 điểm): HCB. 6. Đỗ Văn Quyết (THPT chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc; 18 điểm): HCĐ. Mình được biết là anh Cảnh Hoàng là 1VMFer. Nick tên là canhhoang30011999  Nguồn: +thầy Nguyễn Khắc Minh +https://www.imo-offi....aspx?year=2017

  8929 Lượt xem · 8 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi quanghieuvo )

 Photo

58th IMO 2017

19-07-2017

Kỳ thi Olympic Toán Quốc Tế lần thứ 58Brazil, 2017Ngày thi thứ nhất (18/07/2017)  Bài 1. Với mỗi số nguyên bất kỳ $a_0>1$, xét dãy số $a_0, a_1, a_2, \dots$ xác định bởi:$a_{n+1}=\sqrt{a_n}$ nếu $\sqrt{a_n}$ là số nguyên,$a_{n+1}=a_n+3$ trong trường hợp ngược lại,với mỗi số nguyên $n\geq 0$. Hãy xác định tất cả các số $a_0$ sao cho tồn tại số $A$ mà $a_n=A$ với vô hạn số $n$. Bài 2. Kí hiệu $\mathbb{R}$ là tập số thực. Hãy tìm tất cả các hàm số $f:\mathbb{R}\mapsto\mathbb{R}$ sao cho với mọi số thực $x$ và $y$,$$f(f(x)f(y)) + f(x+y) = f(xy).$$ Bài 3. Một cô thợ săn và một con thỏ tàng hình chơi trò chơi sau trên mặt phẳng. Điểm xuất phát $A_0$ của con thỏ và điểm xuất phát $B_0$ của cô thợ săn trùng nhau. Sau $n-1$ lượt chơi, con thỏ ở điểm $A_{n-1}$ và cô thợ săn ở điểm $B_{n-1}$. Ở lượt chơi thứ $n$, có ba điều lần lượt xảy ra theo thứ tự dưới đây:(i) Con thỏ di chuyển một cách không quan sát được tới điểm $A_n$ sao cho khoảng cách giữa $A_{n-1}$ và $A_n$ bằng đúng $1$.(ii) Một thiết bị định vị thông báo cho cô thợ săn về một điểm $P_n$, đảm bảo khoảng cách giữa $P_n$ và $A_n$ không lớn hơn $1$.(iii) Cô thợ săn di chuyển một cách quan sát được tới điểm $B_n$ sao cho khoảng cách giữa $B_{n-1}$ và $B_n$ bằng đúng $1$.Hỏi điều sau đây sai hay đúng: cho dù con thỏ có di chuyển như thế nào và các điểm được thiết bị định vị thông báo có là những điểm nào, cô thợ săn luôn có thể chọn cho mình cách di chuyển sao cho sau $10^9$ lượt ch...

  6846 Lượt xem · 25 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi Gaming Fenria )

 Photo

Truần 3 tháng 7/2017: đường tròn ngoại tiếp tam giác $GDP$ đi qua $M$

17-07-2017

Như vậy lời giải cho bài Tuần 2 tháng 7/2017 đã được đưa tại đây kèm theo đó là hai bài toán mới của thầy Trần Quang Hùng và anh Trần Quang Huy. Xin trích dẫn lại hai bài toán: Bài 1. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn $(O)$ đường kína $AC$ và $\angle BAD>90^{\circ}$. Gọi $F$ là hình chiếu của $B$ lên $AC$. $I$ là trung điểm của đoạn thẳng $BD$. Gọi $Q$ đối xứng $C$ qua $OI$. $M$ là trung điểm của đoạn thẳng $OQ$. $G$ là điểm đối xứng của $B$ qua $F$. $OI$ cắt $BC$ tại $P$. Gỉa sử $BF,OI$ và $AD$ đồng quy, chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác $GDP$ đi qua $M$. Bài 2. Cho tam giác $ABC$ có $I$ là trung điểm $BC$ và $P$ là điểm bất kì nằm trên phân giác góc $\angle BAC$. $PI$ cắt $(PBC)$ và phân giác ngoài góc $\angle BAC$ tại $D,K$ tương ứng. Dựng hìnt thang cân $DCBM$ với $BC \parallel DM$. Chứng minh rằng $KA$ phân giác ngoài góc $\angle MKD$. 

  826 Lượt xem · 3 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi dogsteven )

 Photo

Maryam Mirzakhani đã qua đời

15-07-2017

 Nhà toán học thiên tài người Iran Maryam Mirzakhani vừa qua đời bởi ung thư tại một bệnh viện ở Hoa Kỳ . Cơ quan thông tấn xã Mehr của Iran đã phỏng vấn người thân của Mirzakhani xác nhận rằng bà đã mất vào thứ bảy . Firouz Naderi cựu giám đốc cơ quan năng lượng mặt trời của NASA cũng đã thông báo về cái chết của bà trong một bài đăng ở Instagram sớm hơn trong cùng ngày.Mirzakhani gần đây đã được đưa đến bệnh viện vì tình trạng sức khỏe của bà trở nên trầm trọng hơn do ung thư ngực . Các tế bào ung thư đã lan rộng ra xương tủy của bà . Bà đã chiến đấu với căn bệnh này trong nhiều năm liền . Vào năm $2014$ , bà đã trở thành người phụ nữ đầu tiên đạt huy chương Fields , một giải thưởng cao quý của toán học . Bà giảng dạy tại đại học Stanford và cũng là người phụ nữ đầu tiên được bầu vào Học viên khoa học quốc gia Hoa Kỳ ( NAS ) vào tháng $5$ năm $2016$ do thành tích xuất sắc và tiếp tục nhận được các thành quả trong nghiên cứu ban đầu của bà . Mirzakhani sinh ra ở Tehran năm $1977$ và lớn lên ở cộng hòa Hồi giáo . Bà từng đạt hai huy chương vàng Olympic toán quốc tế vào năm $1994$ và $1995$ , trong đó bà đạt $42$ điểm tuyệt đối ở năm $1995$ . Sau đó bà lấy bằng cử nhân của đại học Công Nghệ Sharif vào năm $1999$ và tiếp tục con đường của mình ở Hoa Kỳ , nơi bà lấy bằng tiến sĩ ở đại học Havard năm $2004$ và trở thành giáo sư ở Stanford khi $31$ tuổi . Trong một thông điệp , tổng thống Iran Hassan Rouhani lấy làm thương tiếc về sự ra đi của bà...

  10049 Lượt xem · 6 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi vietdohoangtk7nqd )

 Photo

Tuần 2 tháng 7/2017: Chứng minh rằng $PQ$ và $IF$ cắt nhau trên $(O)$.

10-07-2017

Như vậy lời giải cho hai bài Tuần 1 tháng 7 năm 2017 đã được đưa ra tại đây kèm theo đó là hai bài toán mới của thầy Trần Quang Hùng và anh Ngô Quang Dương. Xin được trích dẫn lại hai bài toán mới: Bài 1. Cho tam giác $ABC$ nội tiếp đường tròn $(O)$ và tâm nội tiếp $(I)$. $AI$ cắt $(O)$ tại $D$ khác $A$. Lấy $E$ thuộc đoạn $BC$ và $F$ thuộc jung nhỏ $\angle CD$ sao cho $\angle EAB= \angle FAC$. Lấy $M$ thuộc $IF$ sao cho $DM \parallel BC$. Lấy $N$ đối xứng $D$ qua $OM$. $AN$ cắt $DE$ tại $P$. Lấy $Q$ thuộc $AF$ sao cho $DQ \parallel IE$. Chứng minh rằng $PQ$ và $IF$ cắt nhau trên $(O)$.   Bài 2. (Ngô Quang Dương) Cho $(P,P*)$ và $(Q,Q*)$ là hai cặp điểm đẳng giác với tam giác $ABC$. $R$ là giao điểm của $PQ$ và $P*Q*$ trong khi $R*$ là giao điểm của $PQ*$ và $QP*$. Chứng minh rằng $(R,R*)$ là cặp điểm đẳng giác với $ABC$ và đường tròn pedal của $P,Q,R$ với tam giác $ABC$ đồng trục. 

  699 Lượt xem · 4 Trả lời ( Trả lời cuối cùng bởi Đặng Minh Mẫn )


Bài toán trong tuần - PSW

Tìm đa thức hệ số nguyên $P(x)$ sao cho với mọi số nguyên dương $n$ ta đều có $P(n)$ là ước của $2^n-1$.

>>Tham gia giải bài toán này <<

Những bài toán đã qua


Mỗi tuần 1 bài toán hình học

Bài 1: Cho tam giác $ABC$ và $M,N$ nằm trên cạnh $BC$ sao cho $M$ nằm giữa $N,B$.Lấy $P,Q$ trên $AM,AN$ để $BP,CQ$ cùng vuông góc với $BC$. $K,J$ là tâm ngoại tiếp $(APQ),(AMN)$. $L$ là hình chiếu của $K$ lên $AJ$. Chứng minh $\frac{AJ}{AL}=\frac{MN}{BC}$
Bài 2: Cho tam giác $ABC$ và $l$ là 1 đường thẳng bất kì. $D,E,F$ lần lượt là hình chiếu của $A,B,C$ lên $l$.$X,Y,Z$ lần lượt chia $AD,BE,CF$ theo cùng $1$ tỉ số $k$. Các đường lần lượt qua $X,Y,Z$ và vuông góc $BC,CA,AB$ đồng quy tại $K$. Chứng minh $(KAX),(KBY),(KCZ)$ đồng trục và trục đẳng phương của chúng đi qua điểm cố định khi $k$ thay đổi. Hình vẽ


Tham gia giải bài toán này

Ấn phẩm của Diễn đàn Toán học

 

 

 

Bài viết mới


  • 589095 Bài viết
  • 96374 Thành viên
  • Phonguyen Thành viên mới nhất
  • 17600 Online đông nhất

820 người đang truy cập (trong 20 phút trước)

7 thành viên, 812 khách, 1 thành viên ẩn danh   (Xem đầy đủ danh sách)


toanhoc2017, sharker, Kiratran, honglien, Minhnksc, cleverboy, thoai6cthcstqp


Portal v1.4.0 by DevFuse | Based on IP.Board Portal by IPS