Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

Postghost9xBan Biên Tập

Anh Cứu trợ em bài này với giai bpt √(x) + √(1-x^2) >= √(2-3x-4x^2).
10-06-2015 - 09:10
Hình ảnh

Doan Gia BaoBan Biên Tập

Anh co the cho em mot so tai lieu ve thi toan may tinh cam tay kg?
01-11-2014 - 16:52
Hình ảnh

ThanhTienDuBan Biên Tập

Chuyên đề SỐ CHÍNH PHƯƠNG A. LÝ THUYẾT I. Định nghĩa: Số chính phương là bình phương của một số nguyên. A : là số chính phương thì A = k2 (k ℤ ) II.Một số tính chất: 1) Số chính phương chỉ có thể tận cùng bằng: 0;1; 4; 5; 6; 9; không thể tận cùng bằng 2; 3; 7; 8. 2) Một số chính phương có tận cùng là 0 thì số chữ số 0 tận cùng của nó là chẵn. 3) Khi phân tích ra thừa số nguyên tố, số chính phương chỉ chứa các thừa số nguyên tố với số mũ chẵn. 4) Nếu a.b là số chính phương khác 0 và a là số...
08-01-2014 - 17:28
Hình ảnh

manhdung123Ban Biên Tập

giup em bai toan nay vs
23-08-2013 - 20:42
Hình ảnh

Ban Biên Tập

BQT đã nhắc nhở mem POA vì đặt tiêu đề gây nhiễu, mong các bạn lưu ý
29-11-2012 - 22:57
Hình ảnh

ketoan01 → Ban Biên Tập

anh quản lý tên gì? vậy
24-10-2012 - 10:07