Đến nội dung


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

quanghung86

Gắn bó với diễn đàn từ khi còn là một trong 100 thành viên đầu tiên, có nhiều kỷ niệm và chứng kiến mọi bước thăng trầm của diễn đàn. Hôm nay ngày đầu năm chứng kiến sự hồi sinh và lớn mạnh của diễn đàn mình rất vui, mình sẽ mãi là một thành viên đúng nghĩa của VMF.
08-02-2016 - 23:14
  • hình ảnh
    supermember

    Hi vọng là với những khả năng của mình, anh sẽ còn đóng góp nhiều hơn cho VMF


    08-02-2016 - 23:51