Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

stronger steps 99

Sometimes,life's gonna hit you in the head with a brick,but don't lose faith.Stay hungry,stay foolish :))) Extracted from SteveJobs's speech at Stanford University
20-11-2014 - 06:01
  • hình ảnh
    ncong7
    never lose
    20-11-2014 - 13:14