Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

ngantunglovely

1/Cho ba đường thẳng có phương trình lần lượt là y=x+3(d1); y=5(d2); x=-4.5. a)Tính diện tích tam giác ABC. Trong đó A,B,C lần lượt là giao (d1) và (d2); (d2) và (d3); (d3) và (d1). b) Lập phương trình đường trung tuyến AM (M là trung điểm BC) c) Lập phương trình đường phân giác CD của góc C 2/Tính giá trị biểu thức: G=(3a^3+4a căn b +5 b căn a + b^3)/(2a^5+3a^2 căn b^3 + căn (a^3*b^2)) Biết: 2a+3b=2.211 5a-7b=1.946 3/ Rút gọn rồi tính: H=(x+(x- căn x+1)/(căn x -1))/((x+1)/(x*căn x-1)-((2 că...
19-09-2013 - 16:55
Hình ảnh

ngantunglovely

1/Cho ba đường thẳng có phương trình lần lượt là y=x+3(d1); y=5(d2); x=-4.5. a)Tính diện tích tam giác ABC. Trong đó A,B,C lần lượt là giao (d1) và (d2); (d2) và (d3); (d3) và (d1). b) Lập phương trình đường trung tuyến AM (M là trung điểm BC) c) Lập phương trình đường phân giác CD của góc C 2/Tính giá trị biểu thức: G=(3a^3+4a căn b +5 b căn a + b^3)/(2a^5+3a^2 căn b^3 + căn (a^3*b^2)) Biết: 2a+3b=2.211 5a-7b=1.946 3/ Rút gọn rồi tính: H=(x+(x- căn x+1)/(căn x -1))/((x+1)/(x*căn x-1)-((2 că...
19-09-2013 - 15:06
Hình ảnh

ngantunglovelycuongcute1234

Cho ba đường thẳng có phương trình lần lượt là y=x+3(d1); y=5(d2); x=-4.5. Tính diện tích tam giác ABC. Trong đó A,B,C lần lượt là giao (d1) và (d2); (d2) và (d3); (d3) và (d1)
19-09-2013 - 15:01
Hình ảnh

ngantunglovely

Chứng minh rằng: diện tích tam giác bằng một nửa tích của cạnh bên nhân với sin của góc nhọn xen giữa hai cạnh đó
09-09-2013 - 13:59
 • hình ảnh
  funcalys
  Cái n` sử dụng tích có hướng t, diện tích tam giác ở đây = nửa dt hình bình hành.
  09-09-2013 - 19:29
 • hình ảnh
  quocbaolqd11
  bạn post lên diễn đàn đi

  09-09-2013 - 20:30
 • hình ảnh
  ngantunglovely
  mình hok biết cách
  19-09-2013 - 14:50