Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

DangHuyNgheAn

ai có đề ra kì này thtt không up lên cho mình xem với?
15-11-2014 - 18:09
  • hình ảnh
    hoctrocuaZel
    Mời bạn Viet Hoang 99 í!
    15-11-2014 - 21:49