Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

tronghoang23

ước gì được ước thật nhiều! :D
18-09-2015 - 15:48
 • hình ảnh
  kudoshinichihv99

  Tớ chỉ có một điều ước là tất cả mọi điều ước của tớ đều thành hiện thưc :))


  18-09-2015 - 18:56
 • hình ảnh
  haichau0401

  :)


  18-09-2015 - 21:30
 • hình ảnh
  tpdtthltvp

  @kudoshinichihv99 : Điều ước của con đã thành hiện thực. Nhưng từ giờ con không được ước nữa vì chỉ có 1 điều ước(Kí tên: BỤT)


  15-01-2016 - 17:59