Đến nội dung


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

tronghoang23

ước gì được ước thật nhiều! :D
18-09-2015 - 15:48
 • hình ảnh
  kudoshinichihv99

  Tớ chỉ có một điều ước là tất cả mọi điều ước của tớ đều thành hiện thưc :))


  18-09-2015 - 18:56
 • hình ảnh
  haichau0401

  :)


  18-09-2015 - 21:30
 • hình ảnh
  tpdtthltvp

  @kudoshinichihv99 : Điều ước của con đã thành hiện thực. Nhưng từ giờ con không được ước nữa vì chỉ có 1 điều ước(Kí tên: BỤT)


  15-01-2016 - 17:59