Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

haccau

I don't know if you go on doing this, you will success or fall. But I'm sure that if you give up you will never be successful
27-05-2017 - 08:59
  • hình ảnh
    Tea Coffee

    I don't know if you go on doing like this, you will succeed or fail. But I'm sure that if you give up, you will never be successful. sai lỗi form từ


    28-05-2017 - 09:27