Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

Master Kaiser

Cho phương trình $x^4+ax^3+bx^2+cx+4=0$ có ít nhất 1 nghiệm thực. Tìm min $20a^2+20b^2+5c^2$
23-12-2019 - 17:33
  • hình ảnh
    tthnew

    Bài toán lớp mấy vậy ạ?


    05-01-2020 - 15:08