Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

Yukimaru Tohru

bốn số nguyên lập thành một cấp số cộng có tổng là 30. tổng nghịch đảo của chúng là 25/36. tìm bốn số đó.
05-11-2015 - 23:24