Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

kpaphat

chúng nó cứ bảo nhau rằng : mình chẳng học cái gì thi cũng được điểm cao. bọn M điên à thay vì cứ gần thi mới học thì T học từ trước đó rồi, học trước 2 ngày trước khi bắt đầu thi .T không học không có nghĩa là T không biết gì mà thi. HỌc trước chắc hơn học sau , học sau cứ ôn cặp rập. trước sướng thì sau khổ KÊU CA GÌ ! hic hic
24-05-2016 - 17:29