Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

Love is color primrose

“Vạn người quen có mấy ai là bạn. Trăm loại bạn có mấy loại là thân. Chục người thân có mấy người là tốt. Một, hai người tốt liệu có được bền lâu..”
10-10-2019 - 00:09