Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

W Tom

Cho tam giác ABC nhọn. D là điểm cách đều ba điỉnh của tam giác. Gọi E,F lần lượt là trung điểm BC,AC. Gọi G là ảnh chiếu của E trên AB, gọi J là trung điểm của DE.Chứng minh tam giác BGJ cân
18-10-2020 - 21:49