Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

tranthuytrang

Anh à, em cần một điểm tựa....
06-04-2012 - 08:21
  • hình ảnh
    nthoangcute
    Trời, giống tớ rùi:
    "Nếu đời chọn tôi làm điểm tựa, thì phen này biết tựa vào đâu"
    06-04-2012 - 13:13