Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

E. Galois

BQT vừa set Baoriven, I Love MC, tritanngo99 làm ĐHV
23-09-2016 - 17:16
 • hình ảnh
  leminhnghiatt

  Nếu set ba bn r có nghĩa là đợt này không set nữa đúng k ak


  23-09-2016 - 17:58
 • hình ảnh
  E. Galois

  Không phải. Diễn đàn đang thiếu nghiêm trọng ĐHV. BQT có ý định tuyển thêm khoảng 10 ĐHV mỗi nhóm. Các bạn hãy mau đăng kí


  23-09-2016 - 18:55