Đến nội dung


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

E. Galois

BQT vừa set Baoriven, I Love MC, tritanngo99 làm ĐHV
23-09-2016 - 17:16
 • hình ảnh
  leminhnghiatt

  Nếu set ba bn r có nghĩa là đợt này không set nữa đúng k ak


  23-09-2016 - 17:58
 • hình ảnh
  E. Galois

  Không phải. Diễn đàn đang thiếu nghiêm trọng ĐHV. BQT có ý định tuyển thêm khoảng 10 ĐHV mỗi nhóm. Các bạn hãy mau đăng kí


  23-09-2016 - 18:55