Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

N H Tu prince

VMF, một thời đã xa, một thời để nhớ.Diễn đàn vẫn như xưa, nhưng chẳng còn biết ai nữa
11-03-2016 - 21:00
  • hình ảnh
    Visitor

    Rất giống mình :) mọi người bỏ hết rồi :)


    11-03-2016 - 22:32