Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Trạng thái của cộng đồng


Hình ảnh

thedragonknight

Sometime I think you may be love me like I've always loved you. But how can you love me like I love you when. You can even look me straight my eyes. I've never felt this way. To be so in love. To be have someone there. Yet I feel so alone. But I just wait anh love you. Althought you don't love me. .......... So sad
01-11-2012 - 21:59
 • hình ảnh
  DarkBlood
  Try to for get her, you know, that's really hard.
  01-11-2012 - 22:33
 • hình ảnh
  thedragonknight
  I can't forget her. She know my feeling but she doesn't give me an answer. How does she ........ :(
  01-11-2012 - 22:35
 • hình ảnh
  ducthinh26032011
  Waiting isn't a good way for you =.="
  05-11-2012 - 22:50