Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hình ảnh
* * * * * 14 Bình chọn

Topic về các bài toán lớp 6


 • Please log in to reply
Chủ đề này có 299 trả lời

#281 ttztrieuztt

ttztrieuztt

  Trung sĩ

 • Thành viên
 • 128 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Hà Tĩnh
 • Sở thích:Rubik :))

Đã gửi 23-08-2015 - 14:31

Bài nữa:

So sánh: $2^{30}+3^{30}+4^{30}$ và $324^{10}$

$2^{30}+3^{30}+4^{30}=8^{10}+27^{10}+64^{10}<3.64^{10}<4^{10}.81^{10}=324^{10}$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi ttztrieuztt: 23-08-2015 - 14:39

                                                                                                       :like    CHUẨN THÌ LIKE SAI THÌ SỬA  :botay

                                                     

                                   :oto:    Sống là để cống hiến      :oto: 


#282 chithang6a

chithang6a

  Binh nhất

 • Thành viên
 • 36 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:chiều không gian khác
 • Sở thích:du hành thời gian

Đã gửi 24-08-2015 - 08:36

tìm $\overline{ab}$ biết

$\overline{ab}.b=\overline{1ab}$


Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning -Albert Einstein-

    


#283 chithang6a

chithang6a

  Binh nhất

 • Thành viên
 • 36 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:chiều không gian khác
 • Sở thích:du hành thời gian

Đã gửi 24-08-2015 - 08:38

tìm$\overline{acc}$ biết 

$\overline{ac}.\overline{ac}= \overline{acc}$

 

 

 

tìm$\overline{abc}$ biết 

$\overline{ab}.\overline{ab}= \overline{acc}$


Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning -Albert Einstein-

    


#284 chithang6a

chithang6a

  Binh nhất

 • Thành viên
 • 36 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:chiều không gian khác
 • Sở thích:du hành thời gian

Đã gửi 24-08-2015 - 08:41

tìm $\overline{abc}$ biết 

$\overline{abc}-\overline{ca}= \overline{ca}-\overline{ac}$


Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning -Albert Einstein-

    


#285 chithang6a

chithang6a

  Binh nhất

 • Thành viên
 • 36 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:chiều không gian khác
 • Sở thích:du hành thời gian

Đã gửi 24-08-2015 - 08:47

tìm $\overline{abc}$

$\overline{abc}:11=a+b+c$


Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning -Albert Einstein-

    


#286 Silverbullet069

Silverbullet069

  Thiếu úy

 • Thành viên
 • 565 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Fairy Tail
 • Sở thích:Anime , light novel và origami (khó)

Đã gửi 24-08-2015 - 11:20

tìm $\overline{abc}$

$\overline{abc}:11=a+b+c$

$\overline{abc}:11=a+b+c$

$\Rightarrow \overline{abc} = 11(a + b + c)$

$\Rightarrow \overline{abc} = 11a + 11b + 11c$

$\Rightarrow \overline{abc} = 11a + (10b + c) + (10c + b)$

$\Rightarrow \overline{abc} = \overline{aa} + \overline{bc} + \overline{cb}$

$\Rightarrow \overline{a00} = \overline{aa} + \overline{cb}$

Ta thấy : $\overline{aa}$ và $\overline{cb}$ đều là số có 2 c/s, mà $\overline{abc}$ có 3 c/s

$\Rightarrow a = 1$

$\Rightarrow 100 = 11 + \overline{cb}$

$\Rightarrow \overline{cb} = 89$

Vậy $198 : 11 = 1 + 9 + 8$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Silverbullet069: 24-08-2015 - 11:21

"I am the bone of my sword,

 

Unknown to Death, Nor known to Life,

 

So as I pray, unlimited blade works."

 

 


#287 Silverbullet069

Silverbullet069

  Thiếu úy

 • Thành viên
 • 565 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Fairy Tail
 • Sở thích:Anime , light novel và origami (khó)

Đã gửi 24-08-2015 - 11:46

tìm $\overline{ab}$ biết

$\overline{ab}.b=\overline{1ab}$

$\overline{ab}.b=\overline{1ab}$ (lời giải từ vn.answers.yahoo.com)

Ta có : $\overline{ab}.b$ có c/s tận cùng là 0, 1, 5, 6 (vì $\overline{ab}$ và b đều có c/s tận cùng là b)

Với $b = 0 \Rightarrow VT = 0, VP = \overline{1a0} \Rightarrow$ vô lý

Với $b = 1 \Rightarrow \overline{a1} = \overline{1a1} \Rightarrow$ vô lý

Với $b = 5 \Rightarrow \overline{a5}. 5 = \overline{1a5}$

+ $a = 0 \Rightarrow 5.5 = 25 \neq 105$

+ $a = 1 \Rightarrow 15.5 = 75 \neq 115$

+ $a = 2 \Rightarrow 25.5 = 125$

+ $a = 3 \Rightarrow 35.5 = 175 \neq 135$

Từ a = 4 trở lên thì c/s hàng trăm là 2 nên không xét tiếp.

Với $b = 6 \Rightarrow \overline{a6}. 6 = \overline{1a6} \Rightarrow$ vô lý (vì mọi nghiệm đều KTMĐK)

Vậy a = 4, b = 5


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Silverbullet069: 24-08-2015 - 11:51

"I am the bone of my sword,

 

Unknown to Death, Nor known to Life,

 

So as I pray, unlimited blade works."

 

 


#288 Silverbullet069

Silverbullet069

  Thiếu úy

 • Thành viên
 • 565 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Fairy Tail
 • Sở thích:Anime , light novel và origami (khó)

Đã gửi 24-08-2015 - 12:05

tìm$\overline{acc}$ biết 

$\overline{ab}.\overline{ab}= \overline{acc}$

Với a > 1, ta luôn có đẳng thức KTMĐK (lời giải từ vn.answers.yahoo.com)

$\Rightarrow$ Với a = 1, ta có :

$\overline{1b}.\overline{1b}= \overline{1cc}$

$\Rightarrow (10 + b)(10 + b) = 100 + \overline{cc}$

$\Rightarrow 100 + 20b + b^2 = 100 + 11c$

$\Rightarrow b(b + 20) = 11c$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} b \vdots 11 & \\ b + 20 \vdots 11 & \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} b = 0 & \\ b = 2 & \end{bmatrix}$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} c = 0 & \\ b = 4 & \end{bmatrix}$

P/s : 2 dòng cuối bạn tự xét nhé :icon6:


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Silverbullet069: 24-08-2015 - 12:05

"I am the bone of my sword,

 

Unknown to Death, Nor known to Life,

 

So as I pray, unlimited blade works."

 

 


#289 Silverbullet069

Silverbullet069

  Thiếu úy

 • Thành viên
 • 565 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Fairy Tail
 • Sở thích:Anime , light novel và origami (khó)

Đã gửi 24-08-2015 - 12:16

tìm$\overline{acc}$ biết 

$\overline{ac}.\overline{ac}= \overline{acc}$

Với a > 1, ta luôn có đẳng thức KTMĐK

$\Rightarrow a = 1$, ta có :

$\overline{1c}.\overline{1c}= \overline{1cc}$

Ta lại có : $\overline{1c}.\overline{1c}$ có c/s tận cùng là 0, 1, 5, 6

Với c = 0 $\Rightarrow 10 . 10 = 100$ (TMĐK)

Với c = 1 $\Rightarrow 11 . 11 = 121 \neq 111$

Với c = 5 $\Rightarrow 15 . 15 = 225 \neq 155$

Với c = 6 $\Rightarrow 16 . 16 = 256 \neq 166$

Vậy a = 1, c = 0.


"I am the bone of my sword,

 

Unknown to Death, Nor known to Life,

 

So as I pray, unlimited blade works."

 

 


#290 Silverbullet069

Silverbullet069

  Thiếu úy

 • Thành viên
 • 565 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Fairy Tail
 • Sở thích:Anime , light novel và origami (khó)

Đã gửi 24-08-2015 - 14:13

tìm $\overline{abc}$ biết 

$\overline{abc}-\overline{ca}= \overline{ca}-\overline{ac}$

ĐKXĐ : $a , c \neq 0$ (Lời giải từ zing.vn)

$\overline{abc}-\overline{ca}= \overline{ca}-\overline{ac}$

$\Rightarrow 2\overline{ca} = \overline{abc} + \overline{ac}$

$\Rightarrow 2(10c + a) = 100a + 10b + c + 10a + c$

$\Rightarrow 20c + 2a = 100a + 10b + c + 10a + c$

$\Rightarrow 18c = 108a + 10b$

$\Rightarrow 9c = 54a + 5b$

Ta có : $VT \vdots 9 \Rightarrow VP \vdots 9$

$\Rightarrow 5b \vdots 9$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} b = 0 & \\ b = 9 & \end{bmatrix}$

Với $b = 0 \Rightarrow c = 6a$, mà $a,c \neq 0 \Rightarrow c = 6, a = 1$

Với $b = 9 \Rightarrow c = 6a + 5$, mà $a \geq 1, \Rightarrow c \geq 11$ (vô lý)

Vậy $a = 1, b = 0, c = 6$


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Silverbullet069: 24-08-2015 - 14:14

"I am the bone of my sword,

 

Unknown to Death, Nor known to Life,

 

So as I pray, unlimited blade works."

 

 


#291 ngocsangnam15

ngocsangnam15

  Hạ sĩ

 • Thành viên
 • 96 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Thanh Hóa
 • Sở thích:Nghe nhạc,xem phim

Đã gửi 24-08-2015 - 21:31

Chứng minh rằng tổng sau không là số chính phương:

A= $\overline{abc}$+$\overline{bca}$+$\overline{cab}$


 
 

b7d81b4d784b8fef8bcb9f4af8f4d4b9.gif

 


#292 ttztrieuztt

ttztrieuztt

  Trung sĩ

 • Thành viên
 • 128 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Hà Tĩnh
 • Sở thích:Rubik :))

Đã gửi 25-08-2015 - 08:09

Chứng minh rằng tổng sau không là số chính phương:

A= $\overline{abc}$+$\overline{bca}$+$\overline{cab}$

Ta có :  A= $\overline{abc}$+$\overline{bca}$+$\overline{cab}=111(a+b+c)=3.37(a+b+c)$

Vì   $3\leq a , b , c \leq 27$  => $a+b+c\neq 111$ nên A không phải là số chính phương


                                                                                                       :like    CHUẨN THÌ LIKE SAI THÌ SỬA  :botay

                                                     

                                   :oto:    Sống là để cống hiến      :oto: 


#293 chithang6a

chithang6a

  Binh nhất

 • Thành viên
 • 36 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:chiều không gian khác
 • Sở thích:du hành thời gian

Đã gửi 20-09-2015 - 08:44

hội thi một trường có 12 bạn đạt giải , trong đó có 7 bạn ít nhất 1 giải , 4 bạn đạt ít nhất 2 giải và chỉ có 2 bạn đạt 4 giải . tìm số giải thưởng


Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning -Albert Einstein-

    


#294 chithang6a

chithang6a

  Binh nhất

 • Thành viên
 • 36 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:chiều không gian khác
 • Sở thích:du hành thời gian

Đã gửi 02-10-2015 - 10:23

Có 2 con đường đi từ A đến B và có 3 con đường đi từ B đến C. Hỏi có bao nhiêu con đường đi từ A đến C qua B ?


Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning -Albert Einstein-

    


#295 Cuongpa

Cuongpa

  Thượng sĩ

 • Thành viên
 • 238 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:A1K45 THPT chuyên Phan Bội Châu
 • Sở thích:Đọc các bài viết về Toán nhưng không thích làm Toán

Đã gửi 02-10-2015 - 18:54

Có 2 con đường đi từ A đến B và có 3 con đường đi từ B đến C. Hỏi có bao nhiêu con đường đi từ A đến C qua B ?

Với mỗi con đường từ A đến B sẽ có 3 con đường đi nối tiếp từ B đến C nên số con đường đi từ A đến C qua B là:   $2.3=6$ (con đường)


Success doesn't come to you. You come to it.


#296 ViTuyet2001

ViTuyet2001

  Trung sĩ

 • Thành viên
 • 121 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo
 • Đến từ:Hà Tĩnh
 • Sở thích:Đang tìm

Đã gửi 13-10-2015 - 21:17

gọi số em thích chơi cờ vua là a

số em thích chơi bóng bàn là b

số em thích chơi cả cờ vua và bóng bàn là c

ta có a+b+c=100

và 85=a+c ; 75=b+c

nên 160=a+b+c+c=100+c suy ra c=60 từ đó ta có a=25 . b=15

Sao vậy nhỉ, đề bài cho số em thích chơi cờ vua là 85 và số em thích chơi bóng bàn là 75 rồi mà #297 Chanhmuoingot

Chanhmuoingot

  Lính mới

 • Thành viên
 • 5 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:Số nhà 52-ngõ 13-Đường Xuân Diệu-thành phố Hà Tĩnh
 • Sở thích:Nhất Toán Nhì Lí Tam hóa

Đã gửi 25-10-2015 - 15:06

Câu 1: Viết số 2^50 và 5^50 liên tiếp nhau được một số tự nhiên có bao nhiêu chữ số?
Câu 2:Tìm x là số tự nhiên biết 5^x.5^x+1.5^x+2<1000...0: 2^18 (18 c/s 0)
I'm a member of league of legend

#298 lecongminh174

lecongminh174

  Lính mới

 • Thành viên
 • 1 Bài viết

Đã gửi 07-11-2015 - 21:18

Giúp mình bài này nha!
S= 1-2-3+4-5-6+7-8-9+...+801-802-803+804
(Giải chi tiết một tí nhé!)

#299 chithang6a

chithang6a

  Binh nhất

 • Thành viên
 • 36 Bài viết
 • Giới tính:Nam
 • Đến từ:chiều không gian khác
 • Sở thích:du hành thời gian

Đã gửi 30-12-2015 - 14:16

trang này bị sao vậy, bộ mọi người lãng quên nó rồ hả


Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning -Albert Einstein-

    


#300 Ipecstrongs

Ipecstrongs

  Binh nhì

 • Thành viên
 • 12 Bài viết
 • Giới tính:Không khai báo

Đã gửi 09-04-2016 - 21:10

giúp em bài này với

CMR: tổng của một phân số dương với phân số nghịch đảo của nó luôn lớn hơn hoặc bằng 2


1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh